1 Bakorintha 7:1-40

7  Jaanong ka ga dilo tse lo neng lwa kwala ka ga tsone, go molemo gore monna a se ka a ama+ mosadi;  le fa go ntse jalo, ka ntlha ya go anama ga kgokafalo,+ a monna mongwe le mongwe a nne le mosadi wa gagwe+ le mosadi mongwe le mongwe a nne le monna wa gagwe.  A monna yo o nyetseng a neye mosadi wa gagwe tshwanelo ya gagwe;+ mme a mosadi yo o nyetsweng le ene a direle monna wa gagwe+ ka tsela e e tshwanang.  Mosadi yo o nyetsweng ga a na taolo mo mmeleng wa gagwe, mme monna wa gagwe ke ene yo o nang le yone;+ ka tsela e e tshwanang, monna yo o nyetseng, le ene, ga a na taolo mo mmeleng wa gagwe, mme mosadi wa gagwe ke ene yo o nang le yone.+  Lo se ka lwa e amogana,+ fa e se ka go dumalana ka nako e e tlhomilweng,+ gore lo tle lo beele nako ya thapelo kwa thoko le gore lo tle lo boelane gape, gore Satane a tle a se ka a nna a lo raela+ ka ntlha ya go sa kgone go laola mebele ya lona.+  Le fa go ntse jalo, ke bua seno e le ka ntlha ya maemo,+ e seng ka tsela ya go laela.+  Mme ke eletsa e kete batho botlhe ba ka bo ba ntse jaaka ke ntse.+ Le fa go ntse jalo, mongwe le mongwe o na le mpho e e leng ya gagwe+ go tswa kwa Modimong, yo mongwe ka tsela eno, yo mongwe ka tsela ele.  Jaanong ke raya batho ba ba seng mo lenyalong+ le batlholagadi ke re, go molemo gore ba nne fela jaaka ke ntse.+  Mme fa ba se na boikgapo,+ a ba tsene mo lenyalong, gonne go botoka go tsena mo lenyalong+ go na le go fisiwa ke kgotelo.+ 10  Batho ba ba mo lenyalong ke ba naya ditao, le fa go ntse jalo e seng nna mme Morena,+ gore mosadi yo o nyetsweng a se ka a tlogela monna wa gagwe;+ 11  mme fa tota a ka mo tlogela, a a nne a sa nyalwa kgotsa go sa nneng jalo a boelane gape le monna wa gagwe; le monna yo o nyetseng ga a a tshwanela go tlogela mosadi wa gagwe. 12  Mme mo go ba bangwe ka re, ee, nna, e seng Morena:+ Fa mokaulengwe mongwe a na le mosadi yo o sa dumeleng, mme le fa go ntse jalo a dumalana go nna le ene, a a se mo tlogele; 13  le mosadi yo o nang le monna yo o sa dumeleng, mme le fa go ntse jalo a dumalana go nna le ene, a a se tlogele monna wa gagwe. 14  Gonne monna yo o nyetseng yo o sa dumeleng o itshepisiwa ka mosadi wa gagwe, le mosadi yo o nyetsweng yo o sa dumeleng o itshepisiwa ka mokaulengwe; go seng jalo, bana ba lona ba ka bo tota ba se phepa,+ mme jaanong ba boitshepo.+ 15  Mme fa yo o sa dumeleng a tsamaya,+ mo lese a tsamaye; mokaulengwe kgotsa kgaitsadi ga a mo bokgobeng mo maemong a a ntseng jalo, mme Modimo o lo bileditse kagisong.+ 16  Gonne, mosadi yo o nyetsweng, o itse jang gore o tla boloka monna wa gago? Kgotsa, monna yo o nyetseng, o itse jang gore o tla boloka mosadi wa gago?+ 17  Fela, jaaka Jehofa a neile mongwe le mongwe kabelo,+ a mongwe le mongwe a tsamaye jalo jaaka Modimo a mmiditse.+ Mme ke ntsha taelo+ jalo mo diphuthegong tsotlhe. 18  A motho mongwe o ne a bidiwa a rupile?+ A a se nne yo o sa rupang. A motho mongwe o biditswe a sa rupa?+ A a se ka a rupa.+ 19  Go rupa+ ga go kaye le fa e le sepe, le go sa rupa+ ga go kaye le fa e le sepe, mme go boloka ditaelo tsa Modimo go kaya sengwe.+ 20  Mo boemong le fa e le bofe jo mongwe le mongwe a neng a bidiwa a le mo go jone,+ a a nnele ruri mo go jone.+ 21  A o ne wa bidiwa o le motlhanka? O se ka wa go letla ga go tshwenya;+ mme fa gape o ka gololesega, dirisa sebaka seo. 22  Gonne le fa e le mang mo Moreneng yo o neng a bidiwa a le motlhanka ke mogololesegi wa Morena;+ ka tsela e e tshwanang le yo o neng a bidiwa a le mogololesegi+ ke motlhanka wa ga Keresete. 23  Lo ne lwa rekwa ka tlhwatlhwa;+ tlogelang go nna batlhanka+ ba batho. 24  Mo seemong le fa e le sefe+ se mongwe le mongwe a neng a bidiwa a le mo go sone, bakaulengwe, a a nnele ruri mo go sone a na le Modimo. 25  Jaanong ka ga makgarebane ga ke na taelo e e tswang kwa Moreneng, mme ke ntsha kgopolo ya me+ jaaka yo o neng a bontshiwa kutlwelobotlhoko ke Morena+ gore ke ikanyege.+ 26  Jalo ke akanya gore seno se molemo ka ntlha ya pitlagano e re nang le yone fano, gore go molemo gore monna a tswelele jaaka a ntse.+ 27  A o bofeletswe mo mosading?+ Tlogela go batla kgololesego.+ A o bofolotswe mo mosading? Tlogela go batla mosadi. 28  Mme le fa o ne o ka nyala, o ne o tla bo o sa leofe.+ Mme fa motho wa kgarebane a ne a ka tsena mo lenyalong, yoo o ne a tla bo a sa leofe. Le fa go ntse jalo, ba ba dirang jalo ba tla nna le pitlagano mo nameng+ ya bone. Mme ke a lo dibela. 29  Mo godimo ga moo, seno ke a se bua, bakaulengwe, nako e e setseng e khutshwafetse.+ Go tloga jaanong a ba ba nang le basadi ba nne jaaka e kete ba ne ba se na bone,+ 30  mme le ba ba lelang ba nne jaaka ba ba sa leleng, le ba ba ipelang jaaka ba ba sa ipeleng, le ba ba rekang jaaka ba ba se nang sepe, 31  le ba ba dirisang lefatshe jaaka ba ba sa le diriseng ka botlalo; gonne seemo sa lefatshe leno se a fetoga.+ 32  Eleruri, ke batla gore lo se ka lwa tlhobaela.+ Monna yo o sa nyalang o tlhobaela ka dilo tsa Morena, kafa a ka bonang kamogelo ya Morena ka gone. 33  Mme monna yo o nyetseng o tlhobaela+ ka dilo tsa lefatshe, kafa a ka bonang kamogelo ya mosadi wa gagwe ka gone,+ 34  mme o kgaogane. Gape, mosadi yo o sa nyalwang, le kgarebane, o tlhobaela ka dilo tsa Morena,+ gore a nne boitshepo mo mmeleng wa gagwe le mo moyeng wa gagwe. Le fa go ntse jalo, mosadi yo o nyetsweng o tlhobaela ka dilo tsa lefatshe, kafa a ka bonang kamogelo ya monna wa gagwe ka gone.+ 35  Mme seno ke se bua go solegela lona molemo, e seng gore ke lo thaise ka kgole, fa e se go lo tlhotlheletsa gore lo dire se se tshwanetseng+ le se se bolelang go direla Morena ka metlha yotlhe kwantle ga go iteega tsebe.+ 36  Mme fa mongwe a akanya gore o tshwara bokgarebane+ jwa gagwe ka tsela e e sa tshwanelang, fa a fetile nako ya bosha, mme eno e le tsela e go tshwanetseng ga diragala ka yone, a a dire se a se batlang; ga a leofe. A ba tsene mo lenyalong.+ 37  Mme fa mongwe a ema a tlhomame mo pelong ya gagwe, a sa ikutlwe a patelesega, a kgona go laola thato ya gagwe e bile a dirile tshwetso eno mo pelong ya gagwe, gore a boloke bokgarebane jwa gagwe, o tla dira sentle.+ 38  Ka gone le yo o neelang bokgarebane jwa gagwe mo lenyalong o dira sentle,+ mme yo o sa bo neeleng mo lenyalong o tla dira botoka.+ 39  Mosadi yo o nyetsweng o golegilwe mo nakong yotlhe e monna wa gagwe a tshelang ka yone.+ Mme fa monna wa gagwe a ka robala mo losong, o gololesegile go nyalwa ke yo o mmatlang, e le mo Moreneng fela.+ 40  Mme o itumela thata fa a nna jaaka a ntse,+ go ya ka kgopolo ya me. Eleruri ke akanya gore le nna ke na le moya wa Modimo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase