1 Bakorintha 4:1-21

4  A motho a re kaye jalo re le ba ba leng tlase+ ga ga Keresete le balebedi+ ba diphiri tse di boitshepo+ tsa Modimo.  Mo godimo ga moo, mo kgannyeng eno, se se batliwang mo balebeding+ ke gore motho a fitlhelwe a ikanyega.+  Jaanong mo go nna ke selo se e seng sa sepe gotlhelele go bo ke tshwanetse go sekasekwa ke lona kgotsa ke moatlhodi wa motho.+ Tota le nna ga ke itshekatsheke.  Gonne ga ke lemoge+ sepe ka ga me. Le fa go ntse jalo ga ke supiwe ke le yo o siameng ka seno, mme yo o ntshekatshekang ke Jehofa.+  Ka gone lo se ka lwa atlhola+ sepe pele ga nako e e tshwanetseng, go fitlha Morena a tla,+ yo o tla tlisang dilo tsa sephiri tsa lefifi mo leseding+ a ba a bonatsha maikaelelo a dipelo,+ go tswa foo mongwe le mongwe o tla tlelwa ke pako e tswa kwa Modimong.+  Jaanong, bakaulengwe, dilo tseno ke di fetotse gore ke di dirise mo go nna le Apolose+ e le go direla lona molemo, gore mo go rona lo tle lo ithute molao o o reng: “Lo se ka lwa ya ka kwa ga dilo tse di kwadilweng,”+ gore mongwe le mongwe a se ka a ikgogomosa+ a rata yo mongwe a sa rate yo mongwe.+  Gonne ke mang yo o go dirang gore o farologane+ le yo mongwe? Eleruri, ke eng se o nang le sone se o neng wa se ka wa se amogela?+ Jaanong, fa e le gore eleruri o ne wa se amogela, ke ka ntlha yang fa o ipelafatsa+ jaaka e kete o ne wa se ka wa se amogela?  Lona lo setse lo kgotshe, a ga go jalo? Lo setse lo humile, a ga go jalo?+ Lo simolotse go busa jaaka dikgosi+ kwantle ga rona, a ga go jalo? Eleruri ke eletsa gore lo ka bo lo simolotse go busa jaaka dikgosi, gore le rona re tle re buse le lona jaaka dikgosi.+  Gonne mo go nna go bonala e kete Modimo o beile rona baaposetoloi kwa bofelong mo pontsheng+ jaaka banna ba ba laoletsweng loso,+ ka gonne re fetogile selo sa go bogelwa+ ke lefatshe, le ke baengele,+ le ke batho.+ 10  Re dieleele+ ka ntlha ya ga Keresete, mme lona lo botlhale+ mo go Keresete; re bokoa,+ mme lona lo nonofile;+ lo tlotlwa ka tsela e e molemo,+ mme rona re mo tlontlologong.+ 11  Go fitlha mo go yone ura eno re tswelela re tshwarwa ke tlala+ le go nyorwa+ le go apara mo e seng ga sepe+ le go itaakwa+ le go nna re se na magae+ 12  le go dira ka natla,+ re dira ka diatla tsa rona.+ Fa re gobololwa, re a segofatsa;+ fa re bogisiwa, re a itshoka;+ 13  fa re senngwa leina, re a rapela; jaanong re ntse jaaka matlakala a lefatshe, matladika a dilo tsotlhe, go fitlha jaanong.+ 14  Ke kwala dilo tseno, e seng go lo tlhabisa ditlhong, fa e se go lo tlhagisa jaaka bana ba me ba ba rategang.+ 15  Gonne le fa lo ka tswa lo na le bagogi ba le dikete di le lesome+ mo go Keresete, eleruri ga lo na borre ba bantsi; gonne jaanong ke rraalona mo go Keresete Jesu, ka dikgang tse di molemo.+ 16  Jalo, ke a lo rapela, nnang baetsi ba me.+ 17  Ke gone ka moo ke romang Timotheo kwa go lona,+ ka e le ngwanake+ yo o rategang le yo o ikanyegang mo Moreneng; mme o tla lo gopotsa mekgwa ya me ka ga Keresete Jesu,+ fela jaaka ke ruta gongwe le gongwe mo phuthegong nngwe le nngwe. 18  Bangwe ba ikgogomositse+ jaaka e kete ke ne totatota ke sa tle kwa go lona. 19  Mme ke tla tla kwa go lona mo bogautshwaneng, fa Jehofa a rata,+ mme ke tla itse, e seng puo ya ba ba ikgogomosang, mme maatla a bone. 20  Gonne bogosi jwa Modimo ga bo mo puong, mme bo mo maatleng.+ 21  Ke eng se lo se batlang? A ke tle kwa go lona ka thobane,+ kgotsa ka lorato le moya o o bonolo?+

Dintlha Tse di Kwa Tlase