1 Bakorintha 16:1-24

16  Jaanong malebana le go phuthiwa ga madi+ mo go direlwang baitshepi,+ fela jaaka ke ne ka naya diphuthego tsa Galatia ditaelo,+ dirang ka tsela eo le lona.  Letsatsi lengwe le lengwe la ntlha la beke a mongwe le mongwe wa lona kwa ntlong ya gagwe a beele sengwe kwa thoko mo bobolokelong go ya kafa a ka tswang a tlhogonolofala ka gone, gore fa ke goroga go se ka ga phuthiwa madi ka nako eo.  Mme fa ke fitlha koo, banna le fa e le bafe ba lo ba amogelang ka makwalo,+ bano ke tla ba roma go isa mpho ya lona ya bopelonomi kwa Jerusalema.  Le fa go ntse jalo, fa e le gore go a tshwanela gore le nna ke ye koo, ba tla ya koo le nna.  Mme ke tla tla kwa go lona fa ke sena go feta ka Makedonia, gonne ke feta ka Makedonia;+  mme gongwe ke tla nna kgotsa le go fetisa mariga ke na le lona, gore lo tle lo mpuledise+ sekgalanyana go ya kwa ke ka tswang ke ya gone.  Gonne ga ke batle go lo bona gone fela jaanong fa ke feta, gonne ke solofela go nna nakonyana le lona,+ fa Jehofa+ a letla.+  Mme ke mo Efeso+ go fitlha ka moletlo wa Pentekosete;  gonne ke buletswe kgoro e kgolo e e isang kwa tirong,+ mme go na le baganetsi ba le bantsi. 10  Le fa go ntse jalo, fa Timotheo+ a goroga, tlhokomelang gore a se ka a nna le poifo mo gare ga lona, gonne o dira tiro ya ga Jehofa,+ fela jaaka nna. 11  Jalo, a ope a se ka a mo lebela kwa tlase.+ Mmulediseng sekgalanyana ka kagiso, gore a tle a fitlhe fano mo go nna, gonne ke mo letetse nna le bakaulengwe. 12  Jaanong ka ga Apolose+ mokaulengwe wa rona, ke ne ka mo rapela fela thata gore a tle kwa go lona le bakaulengwe, mme le fa go ntse jalo e ne e se thato ya gagwe ka gope gore a tle jaanong; mme o tla tla fa a na le sebaka. 13  Nnang lo tsogile,+ emang lo nitame mo tumelong,+ tswelelang pele jaaka banna,+ nnang thata.+ 14  A merero ya lona yotlhe e diragale ka lorato.+ 15  Jaanong ke a lo rotloetsa, bakaulengwe: lo a itse gore ba ntlo ya ga Setefanase ke mabutswapele+ a Akaia le gore ba ne ba ikemisetsa go direla baitshepi.+ 16  E kete le lona lo ka nna lo ikobela batho ba mofuta oo le mongwe le mongwe yo o dirisanang mmogo le ba bangwe le yo o dirang ka natla.+ 17  Mme ke ipelela go nna gone ga ga Setefanase+ le Foretunato le Akaiko, ka gonne ba fano mo boemong jwa lona. 18  Gonne ba lapolositse moya+ wa me le wa lona. Jalo nayang banna ba mofuta oo tlotlo.+ 19  Diphuthego tsa Asia di a lo dumedisa.+ Akhwila le Periseka mmogo le phuthego e e mo ntlong ya bone+ ba lo dumedisa ka pelo yotlhe mo Moreneng. 20  Bakaulengwe botlhe ba a lo dumedisa. Dumedisanang ka katlo e e boitshepo.+ 21  Tumediso ya me ke eno, ya ga Paulo, ka seatla sa me.+ 22  Fa mongwe a sa rate Morena, a a hutsege.+ Tlaya tlhe Morena wa rona!+ 23  E kete bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jwa Morena Jesu bo ka nna le lona. 24  E kete lorato lwa me lo ka nna le lona lotlhe ba lo leng seoposengwe le Keresete Jesu.

Dintlha Tse di Kwa Tlase