1 Bakorintha 13:1-13

13  Fa ke bua ka diteme+ tsa batho le tsa baengele mme ke se na lorato, ke ntse kapetla ya kgotlho e e tsosang modumo kgotsa semebala e e opanngwang.+  Fa ke na le mpho ya go porofeta+ e bile ke tlwaelane le diphiri tse di boitshepo+ tsotlhe le kitso+ yotlhe, fa ke na le tumelo yotlhe mo ke ka tlhomang dithaba go sele,+ mme ke se na lorato, ga ke sepe.  Fa ke ntsha dilo tsa me tsotlhe go fepa ba bangwe,+ e bile ke neela mmele wa me,+ gore ke tle ke ipelafatse, mme ke se na lorato,+ ga ke boelwe ke sepe gotlhelele.  Lorato+ lo pelotelele+ e bile lo pelonomi.+ Lorato ga lo fufege,+ ga lo ikgantshe,+ ga lo ikgogomose,+  ga lo itshware ka tsela e e sa tshwanelang,+ ga lo ipatlele melemo ya lone fela,+ ga lo gakatsege.+ Ga lo nnele go gopola kutlwisobotlhoko.+  Ga lo ipelele tshiamololo,+ mme lo ipela le boammaaruri.+  Lo emelana le dilo tsotlhe, lo dumela dilo tsotlhe,+ lo solofela dilo tsotlhe,+ lo itshokela dilo tsotlhe.+  Lorato ga lo ke lo fela. Mme fa go na le dimpho tsa go porofeta, di tla nyelediwa; fa go na le diteme, di tla kgaotsa; fa go na le kitso, e tla nyelediwa.+  Gonne re na le bontlhanngwe jwa kitso+ e bile re porofeta ka bontlhanngwe; 10  mme fa se se feletseng se goroga,+ se se bontlhanngwe se tla nyelediwa. 11  E rile ke le losea, ke ne ke tle ke bue jaaka losea, ke akanye jaaka losea, ke tlhalose dilo jaaka losea; mme e re ka jaanong ke le monna,+ ke nyeleditse mekgwa ya losea. 12  Gonne mo nakong eno re bona ka tsela e e letobo ka seipone sa tshipi,+ mme ka nako eo, e tla nna go lebanwe difatlhego.+ Mo nakong eno ke itse ka bontlhanngwe, mme ka nako eo, ke tla itse sentle fela jaaka ke itsiwe sentle.+ 13  Jaanong, le fa go ntse jalo, go sala tumelo, tsholofelo, lorato, tse tharo tseno; mme se segolo thata mo go tseno ke lorato.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase