1 Bakorintha 10:1-33

10  Jaanong ga ke batle gore lo bo lo se na kitso, bakaulengwe, gore borraaronamogologolwane botlhe ba ne ba le kafa tlase ga leru+ mme botlhe ba ne ba feta ba raletse lewatle+  le gore botlhe ba ne ba kolobediwa mo go Moshe+ ka leru le ka lewatle;  le gore botlhe ba ne ba ja dijo di le dingwe fela tsa semoya+  le gore botlhe ba ne ba nwa senō se le sengwe fela sa semoya.+ Gonne ba ne ba tle ba nwe mo lefikeng la semoya+ le le neng le ba sala morago, mme lefika leo+ le ne le kaya Keresete.+  Le fa go ntse jalo, Modimo o ne a se ka a amogela+ bontsi jwa bone, gonne ba ne ba lalaanngwa fa fatshe+ kwa nageng.  Jaanong dilo tseno di ne tsa nna dikao tsa rona, gore re se ka ra nna batho ba ba eletsang dilo tse di utlwisang botlhoko,+ fela jaaka ba ne ba di eletsa.  Le gone re se ka ra nna baobamedi ba medingwana, jaaka bangwe ba bone ba ne ba dira;+ fela jaaka go kwadilwe go twe: “Batho ba ne ba nna fa fatshe gore ba je ba bo ba nwe, mme ba ema gore ba ijese monate.”+  Le gone a re se direng kgokafalo, jaaka bangwe ba bone ba ne ba dira kgokafalo,+ mme ga wa ba le dikete di le masome a mabedi le boraro ba bone mo letsatsing le le lengwe.+  Le gone a re se lekeng Jehofa+, jaaka bangwe ba bone ba ne ba mo leka,+ mme ba nyelediwa ke dinoga.+ 10  Le gone re se ka ra nna bangongoregi, fela jaaka bangwe ba bone ba ne ba ngongorega,+ mme ba nyelediwa ke mosenyi.+ 11  Jaanong dilo tseno di ne tsa tswelela di ba diragalela e le dikao, mme di ne tsa kwalwa gore e nne tlhagiso+ mo go rona ba bokhutlo jwa ditsamaiso tseno tsa dilo+ bo gorogileng mo go rona. 12  Ka gone a yo o akanyang gore o eme a tlhokomele gore a se ka a wa.+ 13  Ga go thaelo epe e e lo wetseng fa e se e e tlwaelegileng mo bathong. Mme Modimo o a ikanyega,+ e bile ga a na go lo lesa lo raelwa go feta se lo ka se itshokelang,+ mme mmogo le thaelo gape o tla dira tsela ya go tswa+ gore lo kgone go e itshokela. 14  Jalo, baratwa ba me, tshabang+ kobamelo ya medingwana.+ 15  Ke bua jaaka go buiwa le batho ba ba nang le temogo;+ ikatlholeleng ka bolona se ke se buang. 16  Senwelo+ sa tshegofatso se re se lebogelang, a ga se go nna le seabe mo mading a ga Keresete? Senkgwe se re se ngathoganyang,+ a ga se go nna le seabe mo mmeleng wa ga Keresete?+ 17  Ka gonne go na le senkgwe se le sengwe fela, rona, le mororo re le bantsi,+ re mmele o le mongwe,+ gonne rotlhe re ja senkgwe+ se le sengwe fela seo. 18  Lebang se e leng Iseraele ka tsela ya senama:+ A ba ba jang ditlhabelo ga se batlhakanedi le sebeso?+ 19  Jaanong ke tla reng? Gore se se isediwang modingwana setlhabelo ke sengwe, kgotsa gore modingwana ke sengwe?+ 20  Nnyaa; mme ka re dilo tse ditšhaba di di isang setlhabelo di di isetsa madimona setlhabelo,+ mme e seng Modimo; mme ga ke batle gore lo nne batlhakanedi le madimona.+ 21  Ga lo ka ke lwa nwa senwelo sa ga Jehofa+ le senwelo sa madimona; ga lo ka ke lwa ja mo “tafoleng ya ga Jehofa”+ le mo tafoleng ya madimona. 22  Kgotsa “a re tlhotlheletsa Jehofa gore a fufege”?+ Ga re a nonofa+ go mo feta, a ga go jalo? 23  Dilo tsotlhe di kafa molaong; mme ga se dilo tsotlhe tse di solegelang molemo.+ Dilo tsotlhe di kafa molaong;+ mme ga se dilo tsotlhe tse di agang.+ 24  A mongwe le mongwe a nne a batle, e seng molemo wa gagwe,+ fa e se wa motho yo mongwe.+ 25  Sengwe le sengwe se se rekisiwang mo marekisetsong a nama nnang lo se je,+ lo sa botse sepe ka ntlha ya segakolodi sa lona;+ 26  gonne “lefatshe ke la ga Jehofa+ le se se le tladitseng.”+ 27  Fa mongwe wa ba ba sa dumeleng a lo laletsa mme lo eletsa go ya, jang sengwe le sengwe se se bewang fa pele ga lona,+ lo sa botse sepe ka ntlha ya segakolodi sa lona.+ 28  Mme fa mongwe a ka lo raya a re: “Selo seno ke se se ntshitsweng setlhabelo,” lo se ka lwa ja ka ntlha ya ene yo o neng a se senola le ka ntlha ya segakolodi.+ 29  Ka re, “segakolodi,” e seng sa lona, mme sa motho yo mongwe. Gonne ke ka ntlha yang fa go tshwanetse gore kgololesego ya me e atlholwe ka segakolodi sa motho yo mongwe?+ 30  Fa e le gore ke ja ka go ntsha ditebogo, ke ka ntlha yang fa ke tshwanetse go buiwa ka go kgojwa ka seo ke lebogang ka sone?+ 31  Jalo, e ka ne lo a ja kgotsa lo a nwa kgotsa lo di-ra sepe fela, dirang dilo tsotlhe kgalaletsong ya Modimo.+ 32  Ithibeng mo go nneng ba ba kgopisang+ Bajuda mmogo le Bagerika le phuthego ya Modimo, 33  fela jaaka ke itumedisa batho botlhe mo dilong tsotlhe,+ ke sa ipatlele molemo+ mme ke o batlela ba bantsi, gore ba bolokwe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase