1 Bakorintha 1:1-31

1  Paulo, yo o neng a bilediwa go nna moaposetoloi+ wa ga Jesu Keresete ka thato ya Modimo,+ le Sosethenese+ mokaulengwe wa rona  re kwalela phuthego ya Modimo e e mo Korintha,+ lona ba lo itshepisitsweng+ ba lo leng seoposengwe le Keresete Jesu, ba lo neng lwa bilediwa go nna baitshepi,+ mmogo le botlhe ba gongwe le gongwe ba bitsang leina+ la Morena wa rona, Jesu Keresete, Morena wa bone le wa rona:+  E kete lo ka nna le bopelonomi jo bo sa re tshwanelang+ le kagiso+ tse di tswang kwa Modimong Rraarona le Morena Jesu Keresete.  Ka metlha ke leboga Modimo ka ga lona ka ntlha ya bopelonomi jo bo sa re tshwanelang+ jwa Modimo jo lo bo neilweng mo go Keresete Jesu;+  gore mo go sengwe le sengwe lo humisitswe+ mo go ene, mo bokgoning jo bo feletseng jwa go bua le mo kitsong e e feletseng,+  fela jaaka bosupi ka ga Keresete+ bo nitamisitswe mo gare ga lona,  mo e leng gore ga lo tlhaele mpho+ epe ka gope, fa lo ntse lo letetse tshenolo+ ya Morena wa rona Jesu Keresete ka tlhoafalo.  Gape o tla lo nitamisa+ go ya bokhutlong, gore lo nne ba ba se nang se ba ka latofadiwang ka sone+ mo letsatsing+ la Morena wa rona Jesu Keresete.+  Modimo o a ikanyega,+ yo lo neng lwa bilediwa ke ene mo go abalaneng+ le Morwawe Jesu Keresete Morena wa rona. 10  Jaanong ke a lo rotloetsa,+ bakaulengwe, ka leina+ la Morena wa rona Jesu Keresete gore lotlhe lo bue ka tumalano,+ le gore go se nne le dikgaogano+ mo go lona, fa e se gore lo nne seoposengwe ka tsela e e tshwanetseng mo mogopolong o le mongwe fela le mo tseleng e le nngwe fela ya go akanya.+ 11  Gonne ba ntlo ya ga Keloe ba ne ba mpolelela+ ka ga lona, bakaulengwe ba me, gore go na le go tlhoka go utlwana mo gare ga lona. 12  Se ke se rayang ke gore, mongwe le mongwe wa lona a re: “Ke wa ga Paulo,” “Nna ke wa ga Apolose,” + “Nna ke wa ga Kefase,” “Nna ke wa ga Keresete.” 13  Keresete o gone a kgaogane.+ Paulo ga a ka a lo bapolelwa, a ga go jalo? Kgotsa a lo ne lwa kolobediwa+ mo leineng la ga Paulo? 14  Ke lebogela go bo ke sa kolobetsa ope wa lona fa e se Kiresepo+ le Gaio+ fela, 15  mo ope wa lona a se kitlang a re lo ne lwa kolobediwa mo leineng la me. 16  Ee, ke ne ka kolobetsa le ba ntlo ya ga Setefanase.+ Fa e le ka ba bangwe botlhe, ga ke itse gore a ke ne ka kolobetsa ope o sele. 17  Gonne Keresete o ne a nthomela,+ e seng gore ke tsamaye ke kolobetsa, mme gore ke tsamaye ke bolela dikgang tse di molemo, e seng ka botlhale jwa puo,+ gore kota ya tlhokofatso ya ga Keresete e se ka ya dirwa e e se nang mosola. 18  Gonne go bua ka kota ya tlhokofatso ke boeleele+ mo go ba ba nyelelang, mme mo go rona ba ba bolokwang,+ ke maatla a Modimo.+ 19  Gonne go kwadilwe ga twe: “Ke tla nyeletsa botlhale jwa batho ba ba botlhale,+ mme ke tla kgaphela kwa thoko+ temogo ya batho ba ba nang le temogo.”+ 20  Motho yo o botlhale o kae? Mokwadi o kae?+ Moganetsanyi+ wa tsamaiso eno ya dilo o kae?+ A Modimo o ne a se ka a dira gore botlhale jwa lefatshe e nne boeleele?+ 21  Gonne e re ka, mo botlhaleng jwa Modimo, lefatshe ka botlhale jwa lone+ le ne la se ka la simolola go itse Modimo,+ Modimo o ne a bona go le molemo gore a boloke ba ba dumelang ka boeleele+ jwa se se rerwang. 22  Gonne Bajuda ba kopa ditshupo+ le Bagerika ba batla botlhale;+ 23  mme rona re rera Keresete yo o bapotsweng,+ mo Bajudeng ke selo se se kgopang+ mme mo ditšhabeng ke boeleele;+ 24  le fa go ntse jalo, mo go ba ba biditsweng, e bong Bajuda le Bagerika, ke Keresete maatla+ a Modimo le botlhale+ jwa Modimo. 25  Ka gonne selo sa boeleele sa Modimo se botlhale go feta batho, le selo se se bokoa sa Modimo se nonofile go feta batho.+ 26  Gonne lo bona go lo bitsa ga gagwe, bakaulengwe, gore go ne ga se ka ga bidiwa+ ba bantsi ba ba botlhale+ ka tsela ya senama, ba bantsi ba ba nang le maatla,+ ba bantsi ba ba tshotsweng ke batlotlegi; 27  mme Modimo o ne a tlhopha dilo tsa boeleele tsa lefatshe,+ gore a tle a tlhabise batho ba ba botlhale ditlhong; gape Modimo o ne a tlhopha dilo tse di bokoa tsa lefatshe, gore a tle a tlhabise dilo tse di nonofileng ditlhong;+ 28  gape Modimo o ne a tlhopha dilo tse di sa tlotlegeng tsa lefatshe le dilo tse di lebelwang kwa tlase, dilo tse di seyong,+ gore a tle a nyeletse+ dilo tse di leng gone, 29  gore go se ka ga nna le nama epe e e ka ipelafatsang+ mo ponong ya Modimo. 30  Mme ke ka ntlha ya gagwe go bo lo le seoposengwe le Keresete Jesu, yo jaanong mo go rona a leng botlhale+ jo bo tswang kwa Modimong, mmogo le tshiamo+ le boitshepiso+ le kgololo ka thekololo;+ 31  gore go tle go nne fela jaaka go kwadilwe go twe: “Yo o ipelafatsang, a a ipelafatse mo go Jehofa.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase