Fetela kwa tshedimosetsong

ETSA TUMELO YA BONE | JONATHANE

“E ne E le Ditsala Tsa Nnete”

“E ne E le Ditsala Tsa Nnete”

Fa ntwa e sena go fela, go ne go se na modumo ope o o utlwalang mo Mokgatšheng wa Ela. Motshegare Kgosi Saulo o ne a dutse le masole a gagwe fa phefo e ntse e phaila ditente tsa bone. Saulo, Jonathane le masole otlhe a Iseraele ba reeditse mosimane wa modisa fa a ntse a ba tlotlela ka se se mo diragaletseng. Mosimane yoo e ne e le Dafide mme o ne a bua a le matlhagatlhaga. Saulo o ne a mo reeditse ka tlhoafalo. Mme Jonathane ene o ne a ikutlwa jang ka Dafide? Fa e sa le Jonathane e nna lesole, Jehofa o ne a mo thusitse go fenya dintwa di le dintsi. Mme mo lekgetlong leno, Jehofa o dirile gore Dafide e nne ene a thusang Baiseraele go fenya Bafilisitia. A Jonathane o ile a fufegela Dafide fa a utlwa batho ba mmaka?

Jonathane o ile a dira sengwe se se makatsang. Baebele ya re: “Mme ga diragala gore fela fa [Dafide] a sena go fetsa go bua le Saulo, moya wa ga Jonathane wa bofagana le moya wa ga Dafide, mme Jonathane a simolola go mo rata jaaka moya wa gagwe ka esi.” Jonathane o ile a naya Dafide diaparo tsa gagwe tse a neng a di dirisa mo ntweng go akaretsa le bora jwa gagwe. Bora joo e ne e le mpho e e kgethegileng tota ka gonne Jonathane o ne a bo dirisa e bile e le setswerere mo go huleng motswi. Mo godimo ga moo, Jonathane le Dafide ba ile ba dira maikano a gore ba tla nna ditsala e bile ba tla thusana ka dinako tsotlhe.—1 Samuele 18:1-5.

Eno ke tsela e Dafide le Jonathane ba simolotseng go nna ditsala ka yone! Batho ba Modimo ba tsaya go nna le ditsala e le selo se se botlhokwa thata. Fa re itsalanya le batho ba ba siameng, re tla thusana gore re kgone go direla Modimo mmogo mo dinakong tseno tse di thata. (Diane 27:17) A re bone gore re ka ithutang mo go Jonathane fa go tla mo kgannyeng ya go tlhopha ditsala.

Se se Dirileng Gore ba Nne Ditsala

Go tlile jang gore Dafide le Jonathane ba nne ditsala ka bonako jaana? Go re thusa go araba potso eo, re tlhoka go itse selo se se ba kopantseng. Ka nako ya fa Jonathane a kopana le Dafide, go ne go le thata kwa Iseraele. Kgosi Saulo o ne a dira dilo tse di bosula. Le fa kwa tshimologong Saulo e ne e le kgosi e e reetsang Modimo, o ile a simolola go itseela kwa godimo a bo a tlhanogela Modimo.—1 Samuele 15:17-19, 26.

Tsela e Saulo a neng a dira dilo ka yone e tshwanetse ya bo e ne e tshwenya Jonathane thata ka gonne o ne a rata rraagwe. (1 Samuele 20:2) Gape Jonathane a ka tswa a ne a tshwenngwa ke tsela e boitshwaro jwa ga rraagwe bo neng bo tlile go ama setšhaba sa Modimo ka yone. O ne a tshaba gore Baiseraele ba ne ba tla dira dilo tse ba bonang kgosi e di dira mme Jehofa a bo a feleletsa a tswile mo go bone. Go ne go le thata gore motho yo o tshwanang le Jonathane, yo o ratang Modimo, a tshele mo maemong a a ntseng jalo.

Seno se re thusa go tlhaloganya lebaka le le dirileng gore Jonathane a rate Dafide. Jonathane o ne a bone gore Dafide o rata Modimo. Dafide o ne a sa tshwane le masole a ga Saulo ka gonne ga a ka a tshoga fa a bona Goliathe. O ne a tshepa gore Jehofa o tla mo naya maatla a go fenya Goliathe le fa Goliathe a ne a tshwere dibetsa tse dikgolo.—1 Samuele 17:45-47.

Jonathane le ene o ne a tshepa Jehofa. Ka nako nngwe, ene le monna yo o neng a mo tshwarela dibetsa ba ile ba kgona go fenya masole a a neng a tshotse dibetsa. Ba thusitswe ke eng? Jonathane o ile a re: “Ga go na [sepe] se se ka kgoreletsang Jehofa.” (1 Samuele 14:6) Go na le selo se Dafide le Jonathane ba neng ba tshwana ka sone: boobabedi ba ne ba rata Jehofa e bile ba mo tshepa. Seo ke sone se dirileng gore ba nne ditsala. Jonathane le Dafide ba ne ba se na bothata le gore Jonathane e ne e le kgosana e bile a tloga a tshwara dingwaga di le 50 mme Dafide e le modisa e bile a ise a tshware dingwaga di le 20. *

Maikano a ba a dirileng a ba thusitse go sireletsa botsala jwa bone. Jang? Dafide o ne a itse gore Jehofa o batla gore a nne kgosi ya Iseraele. A Dafide o ile a didimala fela a sa bolelele Jonathane kgang eo? Nnyaa. Boobabedi ba ne ba itse gore ditsala tsa nnete ga di fitlhelane dilo e bile ga di bolelane maaka. Jonathane o ile a ikutlwa jang fa Dafide a mmolelela gore ke ene a tlileng go nna kgosi morago ga ga Saulo? Go ne go tla diregang fa e le gore Jonathane o ne a lebeletse gore letsatsi lengwe o tlile go nna kgosi le go baakanya diphoso tsa ga rraagwe? Baebele ga e re bolelele gore Jonathane o ne a ikutlwa jang ka kgang eo mme e re bolelela kgang ya botlhokwa ka ene, gore o ne a tshepa Jehofa e bile a mo rata. O ne a kgona go bona gore Jehofa o thusa Dafide. (1 Samuele 16:1, 11-13) Ka jalo, Jonathane o ile a tswelela a thusa Dafide fela jaaka ba ne ba dumalane ka gore o ne a mo tsaya e le tsala e seng mmaba wa gagwe. Jonathane o ne a batla gore dilo di dirwe ka tsela ya ga Jehofa e seng ya gagwe.

Jonathane le Dafide ba ne ba rata Jehofa e bile ba mo tshepa

Botsala jwa bone bo ile jwa ba thusa thata. Re ka ithutang mo go Jonathane? Gore batho ba ba direlang Modimo ba tshwanetse go tlhopha ditsala tse di siameng. Ga re tlhoke go tlhopha ditsala tse di lekanang le rona kgotsa tse di tshwanang le rona, selo sa botlhokwa ke gore e nne batho ba ba ratang Modimo e bile ba mo tshepa. Jonathane le Dafide ba ne ba tlhola ba thusana mme ba ne ba tla tlhoka go thusana le go feta ka gore botsala jwa bone bo ne bo tloga bo lekwa.

Tshwetso e Jonathane a Ileng a Tlhoka go e Dira

Kwa tshimologong, Saulo o ne a rata Dafide e bile o ile a mo dira moeteledipele wa masole a gagwe. Mme Saulo ga a ka a tshwana le Jonathane, ene o ile a fufegela Dafide. Dafide o ne a tlhola a fenya fa Baiseraele ba lwa le Bafilisitia mme batho ba ne ba mo rata e bile ba mo tlotlomatsa. Basadi bangwe ba Baiseraele ba ne ba opela ba re: “Saulo o kgemethile dikete tsa gagwe, mme Dafide dikete tsa gagwe di le masome.” Saulo o ne a sa rate pina eo. Baebele ya re: “Mme Saulo a se ka a kgaotsa go leba Dafide ka pelaelo go tloga mo letsatsing leo go ya pele.” (1 Samuele 18:7, 9) Saulo o ne a tshogile gore Dafide o tla mo tseela bogosi. Mme o ne a tshoga mahala fela ka gonne le fa Dafide a ne a itse gore ke ene a tlileng go tlhatlhama Saulo, ga a ise a leke go mo tseela bogosi!

Saulo o ile a loga leano la gore Dafide a bolawe kwa ntweng, mme leano leo ga le a ka la atlega. Dafide o ne a nna a fenya dintwa mme batho ba ne ba mo rata le go feta e bile ba mo tlotla. Go tswa foo, Saulo o ile a kopa batlhanka ba gagwe le Jonathane gore ba mo thuse go loga leano la go bolaya Dafide. Jonathane o tshwanetse a bo a ne a swabile tota fa a utlwa rraagwe a bua mafoko ao. (1 Samuele 18:25-30; 19:1) Jonathane o ne a rata rraagwe mme gape a rata tsala ya gagwe Dafide. Jaanong potso ke gore Jonathane o ne a tla tlhopha letlhakore la ga mang?

Jonathane o ne a raya Saulo a re: “A kgosi e se ka ya leofela motlhanka wa yone Dafide, gonne ga a go leofela le ditiro tsa gagwe di ntse di le molemo thata mo go wena. O ne a tsenya moya wa gagwe mo [kotsing] mme a itaya Mofilisitia a mo latlhela fa fatshe, mo Jehofa a neng a tlisetsa Iseraele yotlhe poloko e kgolo. O ne wa go bona mme o ne wa ipela. Jaanong ke ka ntlha yang fa o tshwanetse go leofela madi a a se nang molato ka go dira gore Dafide a bolaelwe lefela?” Saulo o ile a reetsa Jonathane mme a mo tshepisa gore ga a kitla a leka go bolaya Dafide. Mme bothata jwa ga Saulo ke gore o ne a bua dilo a bo a sa di dire. Fa Dafide a ne a fenya dintwa tse dingwe, Saulo o ile a mo fufegela a bo a mo tenegela mme o ile a mo konopa ka lerumo. (1 Samuele 19:4-6, 9, 10) Dafide o ile a tshaba.

A o kile wa iphitlhela o le mo seemong se se tshwanang le sa ga Jonathane? Gantsi seemo se se ntseng jalo ga se monate ka gore batho ba na le go go bolelela gore ba losika ba tshwanetse go tla pele. Jonathane ene o ile a tlhopha go tsaya letlhakore la ga Dafide ka gonne o ne a itse gore Dafide o reetsa Modimo mme rraagwe ene o ne a sa mo reetse. Jonathane o ile a dira tshwetso eo ka gonne a rata Jehofa. Ke ka moo a ileng a se ka a tshaba go buelela Dafide. Gape Jonathane o ne a rata rraagwe ka gore o ile a mo kgalemela go na le go mmolelela dilo tse a batlang go di utlwa. Le rona re ka kgona go tshwana le Jonathane.

O ne A Ikemiseditse go Dira se se Siameng

Jonathane o ile a leka go bua le Saulo ka Dafide mme rraagwe o ile a gana go mo reetsa. Dafide o ile a kopana le Jonathane mo sephiring a bo a mmolelela gore Saulo o batla go mmolaya. Jonathane o ile a bolelela Dafide gore o tla ya go bua le rraagwe gape mme o tla boa a tla go bolelela Dafide gore go tsamaile jang. O ne a raya Dafide a re a iphitlhe mme fa a boa o tla hula metswi gore Dafide a itse gore dilo di tsamaile jang. Mme Jonathane o ile kopa Dafide gore a dire maikano a gore o tla tlhokomela bana ba gagwe le go ba sireletsa fa Jehofa a senya baba botlhe ba ga Dafide. Dafide o ile a dumela.—1 Samuele 20:3, 13-27.

Jonathane o ile a ya go bua le Saulo gape ka Dafide mme Saulo o ne a galefa. O ile a bitsa Jonathane a re ke ngwana wa “lelata la setsuolodi” a bo a mmolelela gore o rata sera sa gagwe go gaisa lelapa la gaabo. Saulo o ne a raya Jonathane a re fa fela Dafide a sa ntse a tshela, Jonathane ga a kitla a nna kgosi. Mme o ne a bua jalo ka gore a batla gore Jonathane a tlhoe Dafide. Jonathane o ne a sa batle go utlwa sepe mme o ile a raya rraagwe a re: “Ke ka ntlha yang fa a tshwanetse go bolawa? O dirile eng?” Saulo o ile a galefa. Le fa a ne a tsofetse, o ne a sa ntse a na le maatla. O ile a konopa Jonathane ka lerumo mme a mo fosa. Jonathane o ile a tswa a utlwile botlhoko e bile a sa dumele se rraagwe a lekileng go se dira.—1 Samuele 20:24-34.

Jonathane o ne a se pelotshetlha

Mo letsatsing le le latelang, Jonathane o ile a ya kwa lefelong le Dafide a neng a iphitlhele kwa go lone. Jonathane o ile a hula motswi mme Dafide o ne a itse gore Saulo o sa ntse a batla go mmolaya. Go tswa foo, Jonathane o ile a bolelela motho yo o neng a tsamaya le ene gore a boele kwa motseng. Fa motho yoo a sena go tsamaya, Dafide o ne a tswa mo a iphitlhileng teng. Ba ile ba lela botlhoko fa ba kgaogana mme Jonathane o ne a itse gore ga a kitla a tlhola a bona tsala ya gagwe gape ka gonne go ne go tlile go nna thata gore ba kopane.—1 Samuele 20:35-42.

Se Jonathane a se dirileng se bontsha gore o ne a se pelotshetlha. Satane a ka bo a ne a itumetse tota fa Jonathane a ka bo a ile a tshwana le rraagwe yo o neng a rata maemo e bile a rata go tlotlomadiwa ke batho. Satane o a itse gore ka tlholego fela batho ba pelotshetlha mme o dirisa seo go leka go re kgaoganya le Modimo. O kgonne go raela Adame le Efa. (Genesise 3:1-6) Mme Jonathane o ile a mo palela. Satane o tshwanetse a bo a ne a selekegile tota! A le wena o tla tshwana le Jonathane? Re tshela le batho ba ba pelotshetlha. (2 Timotheo 3:1-5) E kete re ka tshwana le Jonathane mme re tile go nna pelotshetlha.

Jonathane o hula motswi go tlhagisa Dafide gore a tshabe

Dafide O ne A Rata Jonathane ka Pelo Yotlhe

Fa nako e ntse e ya, Saulo o ile a tlhoa Dafide le go feta. Seo se ile sa dira gore a dire dilo tse di se nang tlhaloganyo tse di jaaka go phutha masole a Iseraele go ya go batlana le monna yo o se nang molato. Mme go ne go se na sepe se Jonathane a neng a ka se dira. (1 Samuele 24:1, 2, 12-15; 26:20) A Jonathane o ile a tsamaya le bone? Ga go na gope mo Baebele e reng Jonathane o ile a thusa rraagwe mo dilong tse di maswe tse a neng a di dira. Jonathane o ne a rata Jehofa, a rata Dafide e bile a batla go dira se a neng a dumalane le Dafide ka sone.

Jonathane ga a ka a tlogela go rata Dafide. Fa nako e ntse e ya, o ile a kopana gape le Dafide kwa Horeshe. Horeshe e ne e le lefelo le le nang le dithaba mme go ka direga gore le ne le se kgakala thata le Heberone. Goreng Jonathane a ile a tsenya botshelo jwa gagwe mo kotsing gore a ye go kopana le Dafide? Baebele ya re o ne a batla go ya go kgothatsa Dafide gore a tshepe Jehofa. (1 Samuele 23:16) Jonathane o ile a kgothatsa Dafide jang?

Jonathane o ile a raya Dafide a re: “O se ka wa boifa; gonne seatla sa ga Saulo rre ga se kitla se go bona.” Goreng Jonathane a ne a bua mafoko ao? Ka gonne o ne a itse gore Jehofa ga nke a bua dilo a bo a sa di dire. Gape Jonathane o ile a raya Dafide a re: “O tla nna kgosi ya Iseraele.” Jonathane o ne a gopotsa Dafide mafoko a a ileng a buiwa ke moporofeti Samuele mme o ne a kgothaletsa Dafide gore a tshepe mafoko ao a ga Jehofa. Go tswa foo, Jonathane o ne a re: “Mme nna ke tla nna wa bobedi fa morago ga gago.” Jonathane o ne a le boikokobetso tota. Le fa a ne a feta Dafide ka dingwaga di le 30, o ne a se na bothata le gore Dafide e nne kgosi e bile o ne a ikemiseditse go mo thusa. Jonathane o ile a raya Dafide a re: “Le Saulo rre o itse seo.” (1 Samuele 23:17, 18) Saulo o ne a itse sentle gore a ka se kgone go bolaya monna yo Jehofa a mo tlhophileng go nna kgosi.

Jonathane o kgothatsa Dafide

Gongwe Dafide o ne a tlhola a gopola mafoko a a kgothatsang a a ileng a buiwa ke tsala ya gagwe mo letsatsing leo. Leo e ne e le letsatsi labofelo ba bonana. Ka maswabi dilo ga di a tsamaya jaaka Jonathane a ne a akantse. Go diragetseng?

Jonathane o ne a tsamaya le rraagwe le masole a Iseraele go ya go lwa le Bafilisitia. Ga a ka a letla diphoso tsa ga rraagwe gore di mo kgoreletse go dira tiro ya ga Jehofa. Le fa Jonathane a ile a lwa ntwa eo ka pelo yotlhe, Bafilisitia ba ile ba fenya Baiseraele. Saulo o ile a nna bosula thata mo a ileng a ya go kopa thuso mo mothong yo o dirisanang le madimona. Mme Jehofa o ile a tlogela go segofatsa Saulo ka gore go ya ka Molao wa Modimo, motho yo o dirisanang le madimona o ne a tshwanetse go bolawa. Jonathane le bana ba babedi ba ga Saulo ba basimane ba ile ba bolawa mo ntweng eo. Saulo o ile a gobala mme a ipolaya.—1 Samuele 28:6-14; 31:2-6.

Jonathane o ne a raya Dafide a re: “O tla nna kgosi ya Iseraele, mme nna ke tla nna wa bobedi fa morago ga gago.”—1 Samuele 23:17

Dafide o ne a utlwile botlhoko fa a utlwa dikgang tseo. Le fa Saulo a ne a tlhola a mo tshedisa botlhoko, Dafide o ne a utlwile botlhoko fa a utlwa gore Saulo le ene o tlhokafetse. Seno se re ruta gore Dafide o ne a rata batho e bile a kgona go ba itshwarela. Dafide o ile a kwala pina a tlhalosa tsela e loso lwa ga Saulo le Jonathane le mo utlwisitseng botlhoko ka yone. Gongwe mafoko a a amang pelo mo pineng eo ke a a neng a a kwaletse tsala ya gagwe e kgolo a a reng: “Ke tshwenyegile thata ka ntlha ya gago Jonathane morwarre, o ne o itumedisa thata mo go nna. Lorato lwa gago mo go nna lo ne lo le logolo thata go feta lorato lo lo tswang mo basading.”—2 Samuele 1:26.

Dafide ga a ka a lebala se a neng a se tshepisitse Jonathane. O ile a ya go batla ngwana wa ga Jonathane yo o neng a golafetse e bong Mefiboshethe mme a mo tlhokomela. (2 Samuele 9:1-13) Dafide o ne a ithutile dilo tse dintsi mo go Jonathane. O ne a ithutile gore fa o le tsala le motho, ga o bue dilo o bo o sa di dire le gore fa go le thata, ga o tlogele tsala ya gago. Le rona re ka dira se se tshwanang. Re ka batla ditsala tse di tshwanang le Jonathane e bile le rona re ka nna jaaka Jonathane. Fa re thusa ditsala tsa rona gore di tshepe Jehofa, fa re reetsa Modimo go na le go reetsa batho le fa re se pelotshetlha, re tla kgona go tshwana le Jonathane e bile re tla etsa tumelo ya gagwe.

^ ser. 7 Lekgetlo la ntlha fa Baebele e bua ka Jonathane, e ne e le ka nako ya fa Saulo a simolola go nna kgosi. Ka nako eo, Jonathane e ne e le moeteledipele wa masole mme seo se raya gore o ne a na le dingwaga di le 20 go ya kwa godimo. (Dipalo 1:3; 1 Samuele 13:2) Saulo o nnile kgosi dingwaga di le 40. Seo se raya gore Jonathane o ne a na le dingwaga di ka nna 60 fa Saulo a tlhokafala mme Dafide ene di le 30. (1 Samuele 31:2; 2 Samuele 5:4) Ka jalo, Jonathane o ne a feta Dafide ka dingwaga di ka nna 30.