Fetela kwa tshedimosetsong

Lenyalo

Ditsela Tsa go Atlega mo Botshelong

Ikaege ka Modimo Gore Lenyalo la Gago le Itumele

Go sekaseka dipotso tse pedi tse di motlhofo go ka go thusa gore o tokafatse lenyalo la gago.

Lenyalo la Lona le ka Nna le le Itumetseng Jang?

Kgakololo ya Baebele malebana le kafa go ka nnang le boitumelo mo lenyalong e a bereka ka gonne e tswa kwa Mosimoloding wa lenyalo, Jehofa Modimo

Kitso e e Thusang Lelapa go Itumela

Ke eng se banna, basadi, batsadi le bana ba ka se dirang gore go nne le boitumelo mo lelapeng?

Go Dirisana Mmogo

A lo dirisana mmogo kgotsa a mongwe le mongwe o itshelela botshelo jwa gagwe?

Kafa o ka Atlegang ka Gone mo Ngwageng wa Ntlha wa Lenyalo

A o sa tswa go tsena mo lenyalong? Baebele e ka go thusa go nonotsha lenyalo la gago.

Nka Dira Jang Gore ke Nne Pelotelele?

Fa batho ba babedi ba ba sa itekanelang ba nyalana, go tlile go nna le mathata. Ka jalo, gore lenyalo la bone le atlege ba tlhoka go nna pelotelele.

Ditsela Tsa go Bontshana Tlotlo

Go bontsha tlotlo mo lenyalong ga se selo se se tshwanetseng go dirwa sewelo; ke karolo ya botlhokwa thata ya lenyalo. O ka bontsha jang molekane wa gago tlotlo?

Go Dirisana le Molekane wa Gago ka Tlotlo

Kafa monna kgotsa mosadi a ka buisanang le molekane wa gagwe ka tlotlo ka teng?

Go Bontsha Gore o a Leboga

Fa monna le mosadi ba lemoga dilo tse di molemo tse mongwe le mongwe wa bone a nang le tsone ba bo ba akgolana, lenyalo la bone le a nonofa. Ke eng se se ka go thusang go bontsha gore o a leboga?

Go Bontshana Lorato

Banyalani ba ka bontshana jang gore ba a ratana? Bona ditsela tse nnê tse Baebele e reng ba ka dira seo ka tsone.

Go Nonotsha Maitlamo

A maitlamo ke go ikgolega kgotsa ke tshetledi e e ka nonotshang lenyalo la lona?

Go Boloka Maitlamo a Gago mo Lenyalong

Ke eng se se nonotshang lenyalo? Ke eng se se le koafatsang? O ka nonotsha jang maitlamo a gago?

Ikanyege mo Molekaneng wa Gago

A go tila boaka mo lenyalong go supa gore balekane ba lenyalo ba a ikanyega?

Go Dira Gore Lenyalo la Bobedi le Atlege

Go ka nna le dikgwetlho mo lenyalong la bobedi tse di neng di seyo mo go la pele. Banyalani ba ka atlega jang?

Banna—Sireletsang Malapa a Lona

Lelapa le ka nna le madi mme le sa sireletsega.

Tsela ya go Itumela—Lorato

Go rata ba bangwe le go ratiwa go dira gore motho a itumele.

Se Baebele e se Rutang

A Baebele e Bua Sengwe ka go Nyalana ga Batho ba Bong jo bo Tshwanang?

Mosimolodi wa lenyalo a ka itse botoka gore lenyalo le le nnelang ruri le le le itumetseng le ka nna teng jang.

A go Nyala Lefufa go Siame?

A Modimo ke ene a simolotseng kgang eno? Utlwa se Baebele e se buang ka kgang ya go nyala lefufa.

Baebele ya Reng ka go Nyalana ga Batho ba Ditso Tse di Farologaneng?

Ela tlhoko mengwe ya melaometheo ya Baebele e e amanang le lenyalo le gore ditso di a lekana.

A Lenyalo ke Tumalano Fela ya Batho ba Babedi?

Utlwa kafa seabe se Modimo a se neileng monna le mosadi se ka ba thusang ka teng go atlega le go itumela.

A Boitumelo bo Ikaegile ka Lenyalo?

A Bakeresete ba ba seng mo lenyalong ba ka itumela? Baebele e re thusa go leba lenyalo ka tsela e e tshwanetseng, le sekao se se itekanetseng sa motho yo o neng a se mo lenyalong.

Mathata le Ditsela Tsa go a Rarabolola

Go Thusa Batho ba ba Sotliwang

Itse gore ga se molato wa gago go bo o sotliwa le gore ga o nosi.

Go Fedisa Tirisodikgoka mo Lelapeng

Melaometheo ya Baebele e ka thusa jang tota le batho ba ba dikgoka mo go feteletseng gore ba fetoge?

Go Dirisana le Batsadi ba Molekane wa Gago

Dikakantsho tse tharo tse di ka go thusang go rarabolola mathata a go dirisana le batsadi ba molekane wa gago.

Go Dirisana le ba Masika ka Kagiso

O ka tlotla batsadi ba gago mme o sa tlhokomologe lenyalo la gago.

Fa lo Sa Dumalane

Banyalani ba ka rarabolola jang kgotlhang ba sa utlwisana botlhoko?

Go Rarabolola Dikgotlhang mo Lenyalong

Ke ka ntlha yang fa dikgotlhang di nna teng, mme o ka dira eng gore di se ka tsa senya lenyalo la gago?

Fa Molekane wa Gago a Lebelela Pornography

Banyalani ba ka thusana jang fa mongwe wa bone a na le bothata jwa go lebelela pornography e bile ke eng se se ka ba thusang gore ba boe ba tshepane?

Fa lo Rata Dilo Tse di sa Tshwaneng

A o kile wa ikutlwa e kete wena le molekane wa gago ga lo tshwanelane?

Kafa o ka Tlogelang go Boloka Sekgopi ka Gone

Go itshwarela molekane wa gago ka ntlha ya sengwe se se utlwisang botlhoko se a se dirileng, a o tshwanetse go fokotsa bomasisi jwa gone kgotsa le e leng go dira e kete ga go ise go ke go direge?

Go Itshwarelana

Ke eng se se ka go thusang gore o se ka wa tlhoma mogopolo thata mo diphosong tsa motho yo o nyalaneng le ene?

Kafa go Nna le Bana go ka Amang Lenyalo ka Teng

Ithute kafa melaometheo ya Baebele e ka thusang batsadi go tlwaela botshelo jo bosha jono.

Fa Bana ba Dule mo Lapeng

Banyalani bangwe ba lebana le dikgwetlho tse dikgolo fa bana ba bone ba setse ba godile e bile ba dule mo lapeng. Batsadi ba ka dira eng go lebana le maemo ao?

Fa Botsala bo Setse bo Fetelela

A o ipolelela go re, ‘Re ditsala fela?’ Fa go le jalo, sekaseka melaometheo ya Baebele go bona gore ya reng ka go leba dilo jalo.

Go Kgaogana le go Tlhalana

Fa o Swabisitswe ke Lenyalo la Gago

A gone jaanong wena le molekane wa gago lo ntse jaaka e kete lo mo kgolegelong mmogo go na le go itumela mmogo? Go na le ditsela tse tlhano tse di ka thusang lenyalo la gago.

A o Sa Ntse o Tlhoka go Tswelela ka Botshelo fa Mokapelo wa Gago a Ratana?

Baebele e gomoditse banyalani ba ba diritsweng phoso.

Baebele ya Reng ka Boaka?

A boaka bo fedisa maikano a lenyalo?

A Baebele e Dumelela Batho go Tlhala?

Utlwa se Modimo a se dumelelang le se a se tlhoileng.

Go Tswelela Pele ka Botshelo Jwa Gago Morago ga Tlhalo

Mo e ka nnang batho botlhe ba ba tlhadileng ba lemoga gore go thata le go feta go tswelela ka botshelo go na le kafa ba ne neng ba lebeletse ka teng. Kgakololo ya Baebele e e mosola e ka go thusa go lebana le kgwetlho ka katlego.

Basupi ba ga Jehofa ba Leba Tlhalo Jang?

A Basupi ba thusa banyalani ba ba nang le mathata mo lenyalong? A bagolwane ke bone ba nayang motho tetla ya gore a tlhale?