Fetela kwa tshedimosetsong

Dibidio Tse di Arabang Dipotso Tsa Botlhokwa

Dibidio tseno di araba dipotso tsa botlhokwa tsa Baebele mme di tsamaisana le dithuto tse di mo boroutšhareng jwa Dikgang Tse di Molemo Tse di Tswang Kwa Modimong!

A Modimo O na Le Leina?

Modimo o na le direto di le dintsi, go akaretsa Mothatayotlhe, Mmopi le Morena. Mme leina la Modimo le dirisitswe makgetlo a ka nna 7 000 mo Baebeleng.

Mokwadi wa Baebele ke Mang?

Fa e le gore e kwadilwe ke batho, goreng e bidiwa Lefoko la Modimo? Baebele ke dikakanyo tsa ga mang?

A Baebele e Boammaaruri?

Fa e le gore Baebele e kwadilwe ke Modimo, ga e a tshwanela go tshwana le buka epe.

Goreng Modimo a Ile a Bopa Lefatshe?

Lefatshe la rona le tletse ka dilo tse dintle. Ga a dira gore le nne gaufi thata le letsatsi kgotsa kgakala thata le lone, gape o ile a dira gore le dikologe ka lobelo lo lo lekaneng. Goreng Modimo a ile a tsaya matsapa a makanakana go dira gore lefatshe le nne lentle thata jaana?

Go Diragala Eng ka Batho ba ba Suleng?

Baebele ya re go na le nako e baswi ba tla tsosiwang ka yone fela jaaka Lasaro a ile a tsosiwa.

Goreng Jesu a Ile a Swa?

Loso lwa ga Jesu Keresete lo botlhokwa thata. A o ne a tlhoka go swa?

Bogosi Jwa Modimo ke Eng?

Fa Jesu a ne a le mo lefatsheng, selo sa konokono se a neng a ruta batho ka sone e ne e le Bogosi Jwa Modimo. Batho ba le bantsi ga ba bolo go rapelela gore Bogosi jono bo tle.

Goreng Modimo a sa Fedise Dilo Tse di Bosula?

Batho ba le bantsi ba ipotsa gore ke eng fa batho ba tletse letlhoo e bile ba bogisa ba bangwe. Dikarabo tsa dipotso tseno di mo Baebeleng.

A Modimo o Amogela Tsela Nngwe le Nngwe E re Mo Obamelang ka Yone?

Batho ba le bantsi ba dumela gore dikereke tsotlhe di siame.

A Modimo o Reetsa Dithapelo Tsotlhe?

A o utlwa thapelo ya motho yo o ikakanyetsang a le nosi? A o reetsa thapelo ya motho yo o sotlang mosadi wa gagwe?