Fetela kwa tshedimosetsong

BASHA BA BOTSA JAANA

Go Tweng fa ke Tlotse Molao wa Batsadi?

Go Tweng fa ke Tlotse Molao wa Batsadi?

E le gore o se ka wa gakatsa dilo o ka dira seno.

Bua boammaaruri. Fa o aka, o tla dira gore batsadi ba se tlhole ba go tshepa. Ka jalo, bua boammaaruri o sa lobe sepe.—Diane 28:13.

  • O se ka wa leka go iphemela kgotsa go nyenyefatsa se o se dirileng.

  • Ka metlha se lebale gore “karabo fa e le bonolo e faposa bogale.”—Diane 15:1.

Kopa maitshwarelo. Go molemo go bontsha gore o ikwatlhaela go bo o dirile gore ba tshwenyege, ba swabe le go ba bakela tiro e ntsi e bile seo se ka fokotsa kwatlhao e ba go nayang yone. Le fa go ntse jalo, o tshwanetse go ikwatlhaya go tswa pelong.

Amogela ditlamorago tsa se o se dirileng. Go amogela ditlamorago tsa se o se dirileng go bontsha gore o a gola. Gongwe se o ka se dirang fela ke go lwela gore batsadi ba gago ba boe ba go tshepe.—Diane 20:11.

Se lebale gore batsadi ba gago ba na le maikarabelo a go go beela melao mo go se o se dirang. Ke gone ka moo Baebele e buang ka “taelo ya ga rrago,” le “molao wa ga mmago.”—Diane 6:20.

Fa o batla gore batsadi ba gago ba go neye kgololesego e e oketsegileng

  • O se ka wa nna o tlola melao e ba go beetseng yone.

  • Lwela gore o itsege ka go ikobela batsadi ba gago.