Fetela kwa tshedimosetsong

Ke Direng fa Batsadi Ba me Ba Tlhalana?

Ke Direng fa Batsadi Ba me Ba Tlhalana?

Se o ka se dirang

 Tlotla ka dilo tse o tshwenyegileng ka tsone. Bolelela batsadi ba gago kafa o hutsafetseng e bile o tlhakane tlhogo ka teng. Gongwe ba tla kgona go tlhalosa gore go diragala eng mme ba okobatse matshwenyego a gago.

 Fa batsadi ba gago ba sa kgone go go kgothatsa kafa o tlhokang ka teng, o ka nna wa tshololela mafatlha mo tsaleng nngwe e e godileng.— Diane 17:17.

 Mo godimo ga moo o ka utlwiwa ke Rrago yo o kwa legodimong, “Moutlwi wa thapelo.” (Pesalema 65:2) Mmulele mafatlha “ka gonne o a lo kgathalela.”—1 Petere 5:7.

Se o sa tshwanelang go se dira

Go amogela tlhalo ya batsadi ba gago go tshwana le go fola morago ga go robega letsogo—go botlhoko, mme kgabagare o tla fola

 O se ka wa boloka sekgopi. Daniel yo batsadi ba gagwe ba ileng ba kgaogana a na le dingwaga di le supa a re: “Batsadi ba me ba ne ba le bogagapa. Tota ba ne ba sa akanye ka rona le kafa se ba neng ba se dira se neng se tla re ama ka teng.”

 Daniel o ne a ka diragalelwa ke eng se se botlhoko fa a ne a ka gana go tlogela go galefa le go boloka sekgopi?—Ntlha e e ka thusang: Bala Diane 29:22.

 Ke eng fa go ka nna molemo gore Daniel a leke go itshwarela batsadi ba gagwe kutlobotlhoko e ba e mmaketseng?—Ntlha e e ka thusang: Bala Baefeso 4:31, 32.

 Tila mekgwa e e ka go gobatsang. Denny o gakologelwa jaana: “Ke ne ke hutsafetse e bile ke ngomogile pelo fa batsadi ba me ba sena go tlhalana. Ke ne ka simolola go nna le mathata kwa sekolong mme ka se ka ka fenya ditlhatlhobo ngwaga mongwe. Morago ga moo . . . ke ne ka nna rametlae wa mo tlelaseng e bile ke le ntwadumela.”

 O akanya gore Denny o ne a leka go fitlhelela eng ka go nna rametlae kgotsa go nna ntwadumela?

 Molaomotheo o o mo go Bagalatia 6:7 o ka thusa jang batho ba ba tshwanang le Denny gore ba tile mekgwa e e gobatsang?

 Kutlobotlhoko e tsaya nako go fola. Le fa go ntse jalo, fa botshelo jwa gago bo ntse bo boela mo setlwaeding, o tla simolola go ikutlwa o tshela sentle gape.