Fetela kwa tshedimosetsong

Nka Dirang Gore Morutabana Wa me A Ntshware Sentle?

Nka Dirang Gore Morutabana Wa me A Ntshware Sentle?

Ema pele mme o akanye!

Akanya ka se se diragaletseng Rachel. Rachel o ne a tlhola a bona maduo a A le B mo raporotong ya gagwe ya sekolo. Mme dilo di ne tsa fetoga fa a fitlha mo grade 7. Rachel a re: “Morutabana wa me o ne a dira sotlhe se a ka se kgonang go dira gore ke bone maduo a a kwa tlase mo setlhopheng sa gagwe.” Bothata e ne e le eng? Morutabana o ne a dira gore Rachel le mmaagwe ba bone gore o ne a sa rate bodumedi jwa bone.

Barutabana ba tshwana le maje a o a gatang a a ka go thusang go kgabaganya botlhokakitso le go simolola go tlhaloganya mme ke wena o tshwanetseng go kgabaganya

Go ne ga direga eng? Rachel a re: “Nako le nako fa go lebega sentle gore morutabana o ne a letlile letlhoo la gagwe le tlhotlheletsa tsela e a neng a tshwaya tiro ya me ka yone, Mmè o ne a tsamaya le nna go ya go tlotla le ene ka kgang eno. Kgabagare o ne a tlogela go dira jalo.

Fa o na le bothata jo bo tshwanang, nna pelokgale mme o bue le batsadi ba gago ka jone. Kwantle ga pelaelo ba tla rata go bua le morutabana gongwe le bakaedi ba sekolo gore bothata bo rarabololwe.

Gone ke boammaaruri gore ga se mathata otlhe a a felang sentle. Ka dinako tse dingwe o tshwanelwa ke go itshoka. (Baroma 12:17, 18) Tanya a re: “Mongwe wa barutabana ba me o ne a sa tshware baithuti ba gagwe sentle.Gantsi o ne a re tlhapatsa, a re bitsa dimatla. Sa ntlha ke ne ke lela fa a dira jalo, mme ke ne ka ithuta gore ke se ka ka amiwa maikutlo ke dipuo tsa gagwe tse di botlhoko. Ke ne ka tlhoma mogopolo mo tirong mme ka nna ke tlhoafetse fa a ruta. Ka ntlha ya seo, o ne a sa ntshwenye thata, mme ke ne ka nna mongwe wa baithuti ba se kae ba ba neng ba bona maduo a a siameng. Morago ga dingwaga di le pedi, morutabana yono o ne a kobiwa mo tirong.

Sa botlhokwa: Ithute go itshokela morutabana yo o dingalo mme o tla nna le bokgoni jwa botlhokwa mo botshelong—jo bo tla go solegelang molemo fa o setse o na le mothapi yo o dingalo. (1 Petere 2:18) Gape o tla simolola go anaanela barutabana ba ba molemo fa o nna le bone.