Ithute ka Petere le Korenelio, le ka se kgang ya bone e re rutang sone ka Jehofa Modimo. Itseele porojeke eno, bala pego eno ya Baebele mme o bone jaaka fa tiragalo eno e ama botshelo jwa gago!