Ithute dikotsi tsa go nna le moya wa go rata maemo mo go Dafide, Abesalome le Joabe. Itseele porojeke eno, bala polelo ya Baebele mme o bone jaaka fa tiragalo eno e ama botshelo jwa gago!