Fa Samuele a le monnye o ne a dira eng fa batho ba ne ba sa tlotle Modimo? Bala polelo e e tshwantshitsweng ya Baebele mo Internet kgotsa e printe ka PDF.