Bala ka ga Lote, mosadi wa gagwe le bomorwadie le ka ga go fedisiwa ga Sodoma le Gomora. Bala polelo eno e e tshwantshitsweng ya Baebele mo Internet kgotsa mo khoping e e printilweng ya PDF.