Itirele selo se se tshwarang moriri o bo o dira e kete o Samesone, go tswa foo ithute gore moya o o boitshepo o ne wa mo naya maatla jang.