Ponatshegelo ya tempele ya ga Esekiele e ile ya tlhomamisetsa Bajuda ba ba neng ba le kwa botshwarwa gore ba tla boa ba obamela Jehofa. Gape e ne e ba gopotsa gore kobamelo ya ga Jehofa ke ya maemo a a kwa godimo.

Baperesiti ba ne ba tla ruta batho ka melao ya ga Jehofa

44:23

Motlhanka yo o boikanyego le yo o botlhale o re thusitse jang go bona pharologanyo magareng ga dilo tse di boitshepo le tse di seng boitshepo? Kwala dingwe tsa tsone fa tlase. (kr 110-117)

Batho ba ne ba tla tshegetsa ba ba neng ba tla ba etelele pele

45:16

Re ka bontsha ka ditsela dife gore re tshegetsa bagolwane mo phuthegong?