Mokaulengwe yo monnye o rutiwa dilo tsa mo phuthegong

BUKANA YA BOTSHELO LE BODIREDI July 2019

Se re Ka se Buang mo Bodireding

Dipotso tse re ka di dirisang mo bodireding fa re bua le batho ka go re ke mang yo o bakileng mathata a a kanakana le gore a tla fedisiwa jang.

MATLOTLO A A MO LEFOKONG LA MODIMO

Apolang Botho jo Bogologolo Mme lo Apare Botho jo Bosha

Fa re sena go kolobediwa, re tshwanetse go tswelela re tsaya matsapa gore re se ka ra boela mo mekgweng ya bogologolo mme re nne re na le botho jo bosha.

MATLOTLO A A MO LEFOKONG LA MODIMO

Nnang lo Kgothatsane Lo bo Lo Agane

Rotlhe re kgona go kgothatsa ba bangwe. Re ka dira seo jang?

MATLOTLO A A MO LEFOKONG LA MODIMO

Go Senolwa ga Motho yo o Senang Molao

Bosaitsiweng jwa “yo o se nang molao” jo go buiwang ka jone bo mo go 2 Bathesalonika 2 bo senotswe.

MATLOTLO A A MO LEFOKONG LA MODIMO

Kgaratlhela Tiro e e Molemo

Bakaulengwe ba ba kolobeditsweng le ba ba sa ntseng ba le bannye ba tshwanetse go kgaratlha. Ba ka dira seo jang?

BOTSHELO JWA BOKERESETE

O ka Ithuta Eng mo go Bone?

Fa e le gore ke gone o nna mogolwane kgotsa motlhanka wa bodiredi, o ka bontsha jang gore o tlotla Bakeresete ba ba nang le maitemogelo le go ithuta mo go bone?

MATLOTLO A A MO LEFOKONG LA MODIMO

Ke Eng se se Siameng—Go Direla Jehofa Kgotsa go Rata Dikhumo?

Goreng re tla itumela fa re tlhoma mogopolo mo go direleng Jehofa go na le go batla go huma?

BOTSHELO JWA BOKERESETE

A go Ikatisa Mmele go Botlhokwa go Feta go Atamalana le Modimo?

Ke melaometheo efe ya Baebele e e tla thusang Bakeresete gore ba se ka fetsa nako e ntsi mo metshamekong?