●○○ LOETO LWA NTLHA

Potso: Re ka bona kae tshedimosetso e e ka re thusang gore re itumelele botshelo?

Temana: Pes 1:1, 2

Potso e lo ka tlotlang ka yone fa o boa: Go rata madi le dikhumo go ka dira gore re nne batho ba ba ntseng jang?

○●○ FA O BOA LA NTLHA

Potso: Go rata madi le dikhumo go ka dira gore re nne batho ba ba ntseng jang?

Temana: 1Ti 6:9, 10

Potso e lo ka tlotlang ka yone fa o boa: Go itumela go ka re solegela molemo jang?

○○● FA O BOA LA BOBEDI

Potso: Go itumela go ka re solegela molemo jang?

Temana: Dia 17:22

Potso e lo ka tlotlang ka yone fa o boa: Lelapa le ka itumela jang le fa le na le mathata?