BONA
Text
Setshwantsho

(Mathaio 13:4-8)

 1. 1. Tlang mo tirong ya Mong wa rona,

  Mo ikobeleng ka metlha.

  O solofetsa go lo thusa;

  Le go lo kaela tsela.

  Batho ba ba dipelo di siameng

  Ba amogela molaetsa.

  A re lweleng go dira ka bojotlhe

  Mo tirong eno ya go jala.

 2. 2. Gore re kgone go atlega,

  Re tlhoka go tlhagafala.

  Ba ba amogelang molaetsa

  Ba tlhoka thuso ya rona.

  Re ba thuse gore ba itshoke

  Fa ba tlelwa ke diteko.

  Fa o bona ba dira diphetogo,

  O tla nna le boitumelo.