BONA
Text
Setshwantsho

(Isaia 2:2-4)

 1. 1. Lebang, mme lo bone,

  Thaba ya ga Jehofa.

  Ruri e tsholeditswe

  Mo motlheng wa rona.

  Batho ba tswa gotlhe,

  ’Khutlong tse nnê tsa ’fatshe

  Ba ntse ba goa ba re,

  ‘Tlang lo direle Jah.’

  Nako e fitlhile

  Gore ’tšhaba seno se gole.

  Fa re ntse re gola,

  Jah o ntse a re segofatsa.

  Batho ba tla go Jah,

  Ba rata puso ya ’gwe.

  Ba tla mo direla,

  Ba nne ba ikanyega.

 2.  2. Jesu o ne a re:

  ‘Tsamayang, rerang ’foko.’

  ’Kgang tseno tsa Bogosi

  Di rerelwa botlhe.

  Kresete o’a busa

  A re re mo lateleng.

  Botlhe ba ba bonolo

  Ba ikobela Jah.

  Ruri re’a ipela

  Fa boidiidi jono bo gola.

  Re na le seabe,

  Sa go itsise batho botlhe.

  A re rereng gotlhe,

  Gore botlhe ba utlwe

  ‘Tlang mo thabeng ya ga Jah,

  E e nnetseng ruri.’