Itseele dipina tse di dirisiwang go galaletsa Jehofa Modimo kgotsa di tshameke. Gape o ka itseele le dinoto tsa dipina tseo.

Tlhopha puo o bo o tobetsa Senka gore dipina tseo di tlhage ka puo e o e tlhophileng.