GO TSOSIWA ga ga Jesu, ga se sengwe se se diragetseng bogologolo se se se nang bokao bope mo go rona gompieno. Moaposetoloi Paulo o ne a bontsha botlhokwa jwa seno fa a ne a re: “Le fa go ntse jalo, jaanong Keresete o tsositswe mo baswing, mabutswapele a ba ba robetseng mo losong. Gonne e re ka loso lo le ka motho, tsogo ya baswi le yone e ka motho. Gonne fela jaaka mo go Adame botlhe ba swa, jalo le mo go Keresete botlhe ba tla tshedisiwa.”—1 Bakorintha 15:20-22.

Jesu o ne a tsosiwa ka Nisane 16, 33 C.E., letsatsi la ngwaga le ka lone Bajuda ba neng ba ntsha mabutswapele a dijo tsa ditlhaka fa pele ga ga Jehofa Modimo, mo lefelong le le boitshepo la tempele kwa Jerusalema. Ka go bitsa Jesu mabutswapele, Paulo o ne a kaya gore go na le batho ba bangwe ba ba tla tsosiwang mo baswing.

Mafoko a ga Paulo a a latelang a tlhalosa se tsogo ya ga Jesu e ileng ya dira gore se kgonege. Paulo o ne a re: “E re ka loso lo le ka motho, tsogo ya baswi le yone e ka motho.” Ka ntlha ya boleo le bosaitekanelang jo re bo ruileng mo go Adame, rotlhe re a swa. Le fa go ntse jalo, ka go ntsha botshelo jwa gagwe jo bo itekanetseng go nna thekololo, Jesu o ne a bulela batho tsela ya go gololwa mo bokgobeng jwa boleo le loso ka tsogo. Paulo o ne a sobokanya kgang eno sentle ka go kwala jaana mo go Baroma 6:23: “Dituelo tse boleo bo di duelang ke loso, mme mpho e Modimo a e nayang ke botshelo jo bo sa khutleng ka Keresete Jesu Morena wa rona.”

Jesu ka boene o ne a tlhalosa gore loso le tsogo ya gagwe di kaya eng mo go rona. Fa a bua ka ga gagwe, o ne a re: ‘Morwa motho o tshwanetse go tsholediwa gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a tle a nne le botshelo jo bo sa khutleng. Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo mo a bileng a ntsha Morwawe yo o tsetsweng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a se ka a senngwa mme a nne le botshelo jo bo sa khutleng.’—Johane 3:14-16.

Akanya fela—botshelo jo bo sa khutleng jo bo se nang botlhoko, go boga le kutlobotlhoko! (Tshenolo 21:3, 4) A bo e le tsholofelo e e itumedisang jang ne! Mokanoki mongwe o ne a tlhalosa kgang eno jaana: “Le fa mabitla a re gakolola kafa botshelo bo leng bokhutshwane ka teng, tsogo ya baswi e re tlhomamisetsa gore loso lo ka se nnele ruri.” Ee, go tsosiwa ga ga Jesu go kaya botshelo!