“Go motlhofo gore o iphitlhele o le mo mmudubudung wa paka ya malatsi a boikhutso. Ngwao ya malatsi a boikhutso e setse e nna seomodiro fela, ka jalo nako ya go nna le ba lelapa le ditsala e ka nna nako e khutshwane ka ntlha ya ditiro tsa nako eo. Boitumelo jo re tshwanetseng go nna le jone, ka dinako dingwe ga bo bonale ka ntlha ya go gatelelwa mo maikutlong.”—BRAD HENRY YO O KILENG A NNA MMUSI WA OKLAHOMA [U.S.A.], DECEMBER 23, 2008.

ERE ka nako ya Keresemose e ntse e atamela, dipina, difilimi le mananeo a thelebishene a rotloetsa malatsi a boikhutso a a itumedisang le a a kgatlhang—moya wa Keresemose. O akanya gore ke eng se se tshwanetseng sa nna botlhokwa thata ka paka eo? A e tla nna

  • Go gopola Jesu Keresete?
  • Go nna le seabe mo boitumelong jwa go aba?
  • Go thusa batho ba ba tlhokang?
  • Go fetsa nako le ba lelapa?
  • Go rotloetsa kagiso?

Fela jaaka Mmusi Henry yo o nopotsweng fa thoko a tlhalosa, mo bathong ba le bantsi ba ba ketekang Keresemose go thata go fitlhelela mekgele eo ka paka ya malatsi a boikhutso. Gantsi ka nako ya Keresemose go a tlhanasela, batho ba ngomoga pelo mme mo godimo ga moo, go dirwa kgwebo. A ga go kgonege gore motho a nne le boitumelo le lorato tse di tshwanetseng go nna gone ka Keresemose?

Baebele e re kgothaletsa rotlhe go gopola Jesu Keresete, go aba ka bopelotshweu, go thusa batho ba ba tlhokang le go nna le nako e ntsi le ba malapa a rona. Gape e re ruta gore re ka nna le kagiso jang. Ka jalo, go na le gore re tlotle ka gore ke ka ntlha yang fa batho bangwe ba sa keteke Keresemose, * motseletsele ono wa ditlhogo o tla sekaseka dipotso tse di latelang:

  • Bangwe ba akanya gore lebaka la go keteka Keresemose e tshwanetse go nna lefe?
  • Ke ka ntlha yang fa e le kgwetlho go fitlhelela se ba se solofetseng ka Keresemose?
  • Ke melaometheo efe ya Baebele e e thusitseng dimilione tsa batho go bona sengwe se se botoka go na le Keresemose?

^ ser. 10 Go bona mabaka a Dikwalo a go bo batho bangwe ba tlhopha go sa keteke Keresemose, bona setlhogo se se reng “Babadi ba a Botsa—Ke ka Ntlha Yang fa Batho Bangwe ba sa Keteke Keresemose?”