Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Baebele e Fetola Matshelo a Batho

Baebele e Fetola Matshelo a Batho

GO TLILE jang gore monna mongwe yo o godisitsweng botlhoko a nne monna yo o nyetseng le rre yo o itumetseng yo o atlegileng? Ke eng se se neng sa dira gore mosadi mongwe yo o neng a dira dilo tse di sa siamang a fetole botshelo jwa gagwe? Bala se batho bano ba se buang.

“Ke ne Ke Ikutlwa Ke se Na Mosola.”—VÍCTOR HUGO HERRERA

  • NGWAGA O A TSHOTSWENG KA ONE: 1974
  • NAGA E A TSHOLETSWENG KWA GO YONE: CHILE
  • BOTSHELO JWA GAGWE JWA PELE: O NE A TSWAKGOTSWE KE BOJALWA

TSELA E KE NENG KE TSHELA KA YONE PELE:

Ke tsholetswe kwa motseng wa Angol, kwa karolong e ntle ya borwa jwa Chile. Ga ke ise ke tsamaye ke bone rre. Fa ke ne ke le dingwaga di le tharo, mmè o ne a fudugela kwa motsemogolong wa Santiago le nna le nnake. Re ne ra feleletsa re nna mo kamoreng e nnye mo kampeng ya nakwana ya batho ba ba se nang magae. Re ne re dirisa ntlwana ya boithomelo ya batho botlhe, mme re ne re bona metsi mo pompong ya metsi a go tima molelo.

Morago ga dingwaga di ka nna pedi, puso e ne ya re naya ntlo e nnye. Ka maswabi, lefelo le lesha leno le re neng re nna mo go lone le ne le tletse ka batho ba ba dirisang diokobatsi le ba ba nwang bobe e bile le tletse ka bokebekwa le go gweba ka mmele.

Ka letsatsi lengwe mmè o ne a kopana le monna mongwe yo o neng a felela a nyalane le ene. Rre wa me wa bobedi o ne a nwa bobe. O ne a tle a iteye nna le mmè. Gantsi ke ne ke tle ke lele mo ke sa bonweng ke ope, ke eletsa e kete nkabo ke na le rre yo o neng a ka ntshireletsa.

Le fa gone mmè a ne a dira ka natla go re tlamela, re ne re humanegile thata. Ka dinako tse dingwe, fa re tshwerwe ke tlala, re ne re ja fela mashi a poere le sukiri. Go itlosa bodutu, nna le nnake re ne re tle re tswe ka bokhukhuntshwane re bo re ya go lebelela thelebishene ka fensetere ya moagelani. Mme ka letsatsi lengwe moagelani o ne a re bona mme ga re a ka ra tlhola re go dira!

Fa rre wa me wa bobedi a ne a tlhapogetswe—e leng sengwe se se neng se direga ka sewelo—o ne a tle a rekele nna le nnake se re ka se jang. Ka lekgetlho lengwe o ne a re rekela thelebishene e nnye. Leo ke lengwe la makgetlho a le mmalwa a ke gakologelwang ke ne ke itumetse mo go one.

Fa ke le dingwaga di le 12, ke ne ka ithuta go bala. Ngwaga morago ga foo, ke ne ka tlogela sekolo mme ka simolola go bereka tiro ya nako e e tletseng. Morago ga tiro, ke ne ke a tle ke ye diphathing le batho ba ba godileng ba ke neng ke bereka le bone kwa re neng re tagwa le go dirisa diokobatsi gone. Go ise go ye kae, ke ne ka tshwakgoga.

Fa ke ne ke le dingwaga di le 20, ke ne ka kopana le Cati mme kgabagare ra nyalana. Kwa tshimologong, sengwe le sengwe se ne se tsamaya sentle mme morago ga foo ke ne ka boela ka tshela kafa ke neng ke tshela ka gone pele. Boitsholo jwa me bo ne jwa nna maswe le go feta. Kgabagare, ke ne ka lemoga gore fa nka tswelela ke tshela ka tsela e ke neng ke  tshela ka yone, ke tla felela ke le kwa kgolegelong kgotsa ke sule. Se se maswe le go feta, ke ne ke dira gore morwaake e bong Víctor a boge ka tsela e ke neng ka boga ka yone fa ke le monnye. Ke ne ka utlwa botlhoko, ka ikgalefela e bile ke ne ke ikutlwa ke se na mosola.

Ka 2001, Basupi ba ga Jehofa ba le babedi ba ne ba re etela mme Cati o ne a simolola go ithuta Baebele le bone. O ne a mpolelela ka dilo tse a neng a di ithuta. E re ka ke ne ke batla go itse, ke ne ka simolola go ithuta Baebele. Ka 2003, Cati o ne a kolobediwa go nna mongwe wa Basupi ba ga Jehofa.

KAFA BAEBELE E FETOTSENG BOTSHELO JWA ME KA GONE:

Ka letsatsi lengwe, ke ne ka bala Ruthe 2:12, e e reng Jehofa o duela ba ba nang le tumelo, ba ba batlang botshabelo mo go ene. Ke ne ka lemoga gore fa nka dira diphetogo, nka kgona go itumedisa Modimo le gore o ne a tla ntuela. Ke ne ka ela tlhoko kafa gantsi Baebele e kgalang botagwa ka teng. Mafoko a a mo go 2 Bakorintha 7:1 a ne a nkama fela thata. Temana eo e re kgothaletsa gore re ‘intlafatse leswe lengwe le lengwe.’ Ka jalo, ke ne ka simolola go tlogela mekgwa ya me e e bosula. Fa ke ntse ke dira jalo, kwa tshimologong ke ne ke galefa go feta pele, le fa go ntse jalo, Cati ga a ise a ko a tlogele go nkema nokeng.

Kgabagare ke ne ka tlogela tiro ka gonne kgatelelo ya go goga le go nwa e ne e le maatla thata. Go nna ke sa bereke ka nakwana go ne go raya gore re tla tshela ka go le gonnye, seo se ne sa dira gore ke nne le nako e e oketsegileng ya go ithuta Baebele. Ka nako eo, ke ne ka simolola go gatela pele go nna Mokeresete. Cati ga a ise a ko a batle dilo tse dintsi tse ke neng nka se kgone go ba tlamela ka tsone e bile o ne a sa nkgobe ka ntlha ya botshelo jwa maemo a a kwa tlase jo re neng re bo tshela. Ke mo leboga tota ka go bo a ne a nkema nokeng jalo ka lorato.

Ka bonya ka bonya ke ne ka simolola go itsalanya thata le Basupi. Ba ne ba nthusa go tlhaloganya gore le fa ke sa rutega, Jehofa o anaanela keletso ya me e e tswang pelong ya go batla go mo direla. Lorato le kutlwano e re neng re e bona mo phuthegong ya Bokeresete e ne ya ama lelapa la rona thata. Re ne re ise re ko re bone kagiso e e ntseng jalo gope. Ka December 2004, le nna ke ne ka kolobediwa.

KAFA KE SOLEGETSWENG MOLEMO KA GONE:

Ke ile ka bona go diragadiwa ga mafoko a ga Jehofa a a mo go Isaia 48:17, a a reng: “Nna Jehofa, ke Modimo wa gago, Yo ke go rutang gore o solegelwe molemo.” Mmè le nnake ba ne ba kgatlhiwa ke diphetogo tse ke di dirileng mo e leng gore gone jaanong le bone ba ithuta Baebele. Tota le baagelani ba rona ba ne ba itumelela go bona diphetogo tse ke di dirileng le kafa lelapa la rona le itumetseng ka gone.

Ke na le mosadi yo o ratang Modimo le yo o ntsayang ke le molekane le tsala e e ikanyegang. Le fa gone ke ise ke bone rre, Baebele e ile ya nthuta kafa ke tshwanetseng go godisa bomorwaake ba bararo ka teng. Ba a ntlotla. Se se botlhokwa le go feta, ba tsaya Jehofa e le Motho wa mmatota mme ba a mo rata.

“Le fa gone ke sa itse rre, Baebele e ile ya nthuta kafa ke tshwanetseng go godisa bomorwaake ba bararo ka gone”

Ke itumelela gore le fa ke godisitswe ka tsela e e botlhoko, Jehofa o ile a nnaya tshono ya gore ke nne monna yo o itumetseng.

 “Ke ne Ka Nna Lekgarebe le le Bogale le le Ratang go Dirisa Dikgoka.”—NABIHA LAZAROVA

  • NGWAGA O A TSHOTSWENG KA ONE: 1974
  • NAGA E A TSHOLETSWENG KWA GO YONE: BULGARIA
  • BOTSHELO JWA GAGWE JWA PELE: MOTHO YO O REKISANG DIOKOBATSI

TSELA E KE NENG KE TSHELA KA YONE PELE:

Ke tsholetswe kwa Sofia, Bulgaria, mo lelapeng la batho ba ba amogelang madi a mantsi. Rre o ne a tlogela lelapa la gaetsho fa ke na le dingwaga di le thataro. Ke ne ke sa lebelela seo ka jalo ka utlwa botlhoko thata. Ke ne ke ikutlwa ke latlhilwe e bile ke sa tshwanelwe ke go ratwa. Fa ke ntse ke gola, maikutlo ano a ne a dira gore ke tsuologe. Ke ne ka nna lekgarebe le le bogale le le ratang go dirisa dikgoka.

Fa ke ne ke le dingwaga di le 14, ke ne ka ngwega kwa gae ka lekgetlho la ntlha. Gantsi ke ne ke utswa madi a ga mmè, rremogolo le mmèmogolo. Kwa sekolong, gantsi ke ne ke tsena mo mathateng ka ntlha ya go galefa, mme seo se ne sa dira gore ke romelwe kwa dikolong tse tlhano tse di farologaneng mo dingwageng di le mmalwa fela. Dingwaga di le tharo pele ke amogela dipoloma ya me, ke ne ka tlogela sekolo. Ke ne ke tshela botshelo jo bo maswe thata jwa boitsholo jo bo sa siamang. Ke ne ka tshwakgolwa ke go goga disekerete le motokwane. Ke ne ke nwa bobe, ke ya diphathing ka metlha e bile ka simolola go rekisa diokobatsi. Ke ne ke ngomolwa pelo ke go tshela mo lefatsheng le go se nang tsholofelo, le mo go lone batho ba bogang le go swa. Ka jalo letsatsi le letsatsi ke ne ke tshelela menate fela.

Ka 1998, fa ke ne ke le dingwaga di le 24, ke ne ka tshwarwa kwa boemafofaneng jwa kwa São Paulo, kwa Brazil, fa ke ntse ke rekisa diokobatsi tse di seng ka fa molaong. Ke ne ka atlholelwa dingwaga di le nnè mo kgolegelong.

KAFA BAEBELE E FETOTSENG BOTSHELO JWA ME KA GONE:

Ka 2000, Basupi ba ga Jehofa ba ne ba simolola go etela kgolegelo e ke neng ke le kwa go yone gangwe mo bekeng. Mongwe wa Basupi bao e bong Marines o ne a le pelonomi thata mo go nna. O ne a dira gore ke batle go ithuta mo go oketsegileng ka Baebele. E re ka ke ne ke ise ke utlwele ka Basupi ba ga Jehofa, ke ne ka botsa batshwarwa ka nna gore ke eng se ba neng ba se itse ka bone. Se se gakgamatsang ke gore bontsi jwa batho ba ke neng ke ba botsa ba ne ba mpolelela dilo tse di sa itumediseng ka bone. Mongwe wa batshwarwa o ne a mpolelela gore nka nna leloko la bodumedi bongwe le bongwe fela ntle le jwa Basupi ba ga Jehofa. Se a neng a se bua se ne sa dira gore ke batle go ba itse le go feta; ke ne ke batla go itse gore ke ka ntlha yang fa batho bano ba tlhoilwe thata jaana. Ke ne ka lemoga gore ba ne ba tlhoetswe bodumedi jwa bone jwa boammaaruri. Tota e bile, Baebele ya re mongwe le mongwe yo ka bopeloephepa a lekang go latela Jesu o tla bogisiwa.—2 Timotheo 3:12.

Ka nako eo, ke ne ke abetswe go bereka kwa lefelong la botsamaisi jwa kgolegelo. Ka letsatsi lengwe ke ne ka bona mabokoso a a nang le dimakasine tsa bogologolo tsa Tora ya Tebelo le Tsogang! * kwa phaposing ya bobolokelo. Ke ne ka tsaya dimakasine tseo, ka ya ka tsone kwa seleng mme ka simolola go di bala. Fa ke ntse ke bala, ke ne ka ikutlwa jaaka motho yo o mo sekakeng yo o sa tswang go bona sediba sa metsi a a phepa. E re ka ke ne ke na le nako e ntsi, ke ne ka ithuta Baebele letsatsi le letsatsi ka diura di le dintsi.

Ka letsatsi lengwe ke ne ka bilediwa kwa ofising ya kgolegelo. Ke ne ke lebeletse gore ke tla gololwa, ka jalo ka phutha dilwana tsa me ka bonako, ka laela  magolegwa ka nna mme ka tabogela kwa ofising. Le fa go ntse jalo, fa ke fitlha koo, ke ne ka bolelelwa gore ke buletswe kgetsi e ntšha e e amanang le go bo ke ne ke na le ditlankana tsa tsietso. Seo se ne sa dira gore ke atlholelwe dingwaga tse dingwe gape tse pedi mo kgolegelong.

Kwa tshimologong ke ne ke utlwile botlhoko. Mme malatsi a se kae moragonyana, ke ne ka simolola go lemoga gore tiragalo eo e e sa itumediseng e ne e tla ntsholegela molemo kwa bofelong. Le fa ke ne ke ithutile dilo tse dintsi mo Baebeleng, mo pelong ke ne ke sa ntse ke batla go tswelela ke tshela ka tsela e ke neng ke tshela ka yone fa ke sena go gololwa mo kgolegelong. Ke ne ke tlhoka nako e e oketsegileng gore ke fetoge.

Ka dinako tse dingwe ke ne ke akanya gore go ka se kgonege gore Modimo a nkamogele gore ke nne mongwe wa baobamedi ba gagwe. Le fa go ntse jalo, ke ne ka tlhatlhanya ka ditemana tse di jaaka 1 Bakorintha 6:9-11. Ditemana tseo di bontsha gore mo lekgolong la ntlha la dingwaga C.E., Bakeresete bangwe e ne e le magodu, matagwa le batho ba ba tsayang ka dikgoka pele ga ba direla Jehofa. Le fa go ntse jalo, Jehofa o ne a ba thusa gore ba fetoge. Sekao sa bone se ne sa nkgothatsa thata.

Go ne go le motlhofo go tlogela mengwe ya mekgwa ya me e e bosula. Ka sekai, ga ke a ka ka thatafalelwa ke go tlogela diokobatsi. Mme go ne go le thata go tlogela go goga motsoko. Ke ne ka lwantsha bothata jono ka lobaka lo lo fetang ngwaga pele ga nka atlega go tlogela mokgwa ono. Sengwe se se ileng sa nthusa e ne e le go ithuta ka diphelelo tse di bosula tsa kafa go goga motsoko go amang botsogo jwa motho ka gone. Mo godimo ga moo, go rapela Jehofa ke sa kgaotse go ne ga nthusa gore ke tlogele go goga.

“Ke bone Rre yo o molemo go gaisa—yo le ka motlha a ka se kang a ntlogela!”

Fa ke ntse ke atamalana le Jehofa, ka bonya ka bonya ke ne ka simolola go fenya boikutlo jwa gore ke latlhilwe, jo ke neng ke na le jone fa e sa le rre a re tlogela. Mafoko a a mo go Pesalema 27:10 a ne a nkama fela thata. Temana eo ya re: “Fa rre le mme ba ne ba ka ntlogela, Jehofa o ne a tla ntshola.” Ke ne ka lemoga gore ke bone Rre yo o molemo go gaisa—yo le ka motlha a ka se kang a ntlogela! Jaanong botshelo jwa me bo ne jwa simolola go nna le bokao. Ka April 2004, dikgwedi di le thataro fa ke sena go gololwa kwa kgolegelong, ke ne ka kolobediwa go nna mongwe wa Basupi ba ga Jehofa.

KAFA KE SOLEGETSWENG MOLEMO KA GONE:

Gone jaanong ke itumetse. E re ka ke tlogetse mekgwa e e kotsi, ke na le botsogo jo bo botoka e bile ke ikutlwa botoka go na le ka nako ya fa ke ne ke le mosha. Ke itumetse mo lenyalong e bile ke atamalane thata le Rre yo o kwa legodimong e bong Jehofa. Mo baobameding ba gagwe, ke iponetse borre, bommè, bomorwarre le bomorwadiarre ba le bantsi. (Mareko 10:29, 30) Ke leboga go bo ba ile ba lemoga gore nka fetoga—le e leng pele nna ke lemoga seo.

Ka dinako tse dingwe, ke fekeediwa ke go ikutlwa ke le molato ka ntlha ya tsela e ke neng ke tshela ka yone pele. Mme ke gomodiwa ke go itse gore mo lefatsheng le lesha la Modimo le le solofeditsweng, dilo tse di sa itumediseng “ga di kitla di gakologelwa.” (Isaia 65:17) Fa ke ntse ke letile nako eo, dilo tse di ntiragaletseng di nthusa go tlhaloganya kafa batho ba ba lebanang le dikgwetlho tse di tshwanang ba ikutlwang ka gone. Ka tsela nngwe, tsela e ke neng ke tshela ka yone e ntsholegela molemo. Ka sekai, fa ke le mo bodireding jwa Bokeresete, go motlhofo gore ke bue le batho ba ba tshwakgotsweng ke diokobatsi, makgoba a bojalwa kgotsa dikebekwa—ke sa ikutlwe e kete ke a ba tlhaola. Ke dumela gore fa ke kgonne go dira diphetogo gore ke itumedise Jehofa, mongwe le mongwe a ka kgona!

^ ser. 29 Di gatisitswe ke Basupi ba ga Jehofa.