Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Potso e e Neng e ka Bodiwa Jesu

Potso e e Neng e ka Bodiwa Jesu

 Potso e e Neng e ka Bodiwa Jesu

Batho ba le bantsi ba ba dumelang mo Modimong ba dumela gore bodumedi bo tshwanetse go nna le seabe mo dipolotiking. Ba dumela gore bodumedi bo ka thusa go rarabolola mathata a batho. Le fa go ntse jalo, batho bangwe bone ba akanya gore bodumedi ga bo a tshwanela go nna le seabe mo dipolotiking. Wena o akanyang ka seabe se bodumedi bo nnang le sone mo dipolotiking? A dilo tseo tse di nang le tlhotlheletso di tshwanetse go dirisana mmogo?

JESU KERESETE ga a bolo go nna a tlhalosiwa e le “motho yo o nang le tlhotlheletso e kgolo mo hisitoring ya batho ya bodumedi.” Akanya fa re ne re ka mmotsa potso eno, A bodumedi bo tshwanetse go nna le seabe mo dipolotiking? O ne a ka araba jang? Fa a ne a le mo lefatsheng o ne a araba potso eo ka se a neng a se bua le go se dira. Ka sekai, mo Therong ya gagwe ya kwa Thabeng e e itsegeng thata, Jesu o ne a naya balatedi ba gagwe ditaelo tse di neng di ba thusa go bona seabe se ba tshwanetseng go nna le sone mo setšhabeng. Mma re sekaseke dintlha dingwe tsa thero eo e e itsegeng thata.

 Go Tlhotlheletsa Matshelo a Batho ba Bangwe

Jesu o ne a tlhalosa boikutlo jo balatedi ba gagwe ba tshwanetseng go nna le jone ka lefatshe. O ne a re: “Lona lo letswai la lefatshe; mme fa letswai le tswapoga, botswai jwa lone bo ka busediwa jang? Ga le tlhole le ka dirisediwa sepe fa e se go latlhelwa kwa ntle gore le gatakwe ke batho. Lona lo lesedi la lefatshe. . . . A lesedi la lona le phatsime fa pele ga batho, gore ba tle ba bone ditiro tsa lona tse di molemo mme ba neye Rraalona yo o kwa magodimong kgalalelo.” (Mathaio 5:13-16) Ke ka ntlha yang fa Jesu a ne a bapisa balatedi ba gagwe le letswai le lesedi?

Se Jesu a neng a se bua se kaya gore balatedi ba gagwe ba ntse jaaka letswai mo bathong botlhe, e seng mo setlhopheng se sennye fela sa batho. Ba ntse jaaka lesedi mo bathong botlhe ba ba batlang go bona e seng fela mo bathong ba se kae. Fa Jesu a ne a dirisa dipapiso tseo, o ne a tlhalosa ka tsela e e utlwalang sentle gore o ne a sa batle gore balatedi ba gagwe ba itlhaole mo setšhabeng. Ka ntlha yang?

Ela tlhoko gore: Letswai ga le ka ke la dira gore nama e tala e se ka ya bola fa le sa tshelwe mo go yone. Lobone ga lo ka ke lwa dira gore go nne lesedi mo kamoreng e e lefifi fa lo sa tsenngwe mo go yone. Ka jalo ga go gakgamatse go bo le ka motlha Jesu a sa laela barutwa ba gagwe gore ba fudugele kwa lefelong lengwe le le kwa kgakala le batho, gore ba itshimololele setšhaba sa badumedi gone. E bile o ne a sa kgothaletse balatedi ba gagwe gore ba tshele botshelo jwa boitlhaodi mo ditheong dingwe tsa bodumedi. Go na le moo, fela jaaka letswai le tshwanetse go tshelwa mo nameng le lesedi le tshwanetse go bonesa mo lefifing, Bakeresete le bone ba tshwanetse go tlhotlheletsa matshelo a batho.

“Ga ba Karolo ya Lefatshe”

Le fa go ntse jalo, ditaelo tse Jesu a neng a di naya balatedi ba gagwe tsa gore ba tshwanetse go dirisana le batho ba bangwe, di dira gore re ipotse potso e e botlhokwa malebana le kafa Bakeresete ba tshwanetseng go leba dipolotiki ka gone. Goreng re ka rialo? Nakwana pele ga loso lwa gagwe, Jesu o ne a rapelela balatedi ba gagwe jaana: “Ke a go kopa, e seng gore o ba ntshe mo lefatsheng, fa e se gore o ba tlhokomele ka ntlha ya yo o boikepo. Ga ba karolo ya lefatshe, fela jaaka nna ke se karolo ya lefatshe.” (Johane 17:15, 16) Ka jalo, e re ka Bakeresete ba se karolo ya lefatshe go ka direga jang gore ba nne le seabe mo ditirong tse di amang batho ba lefelo la bone? Go bona karabo, mma re sekaseke dipotso tse dingwe tse tharo:

• Jesu o ne a leba dipolotiki jang?

• Bakeresete bone ba tshwanetse go dirang gompieno?

• Dithuto tsa Bokeresete di solegela setšhaba molemo jang?

[Mafoko a a mo go tsebe 4]

Jesu o ne a tlhalosa ka tsela e e utlwalang sentle gore o ne a sa batle gore balatedi ba gagwe ba itlhaole mo setšhabeng