Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Baebele e Fetola Matshelo a Batho

Baebele e Fetola Matshelo a Batho

 Baebele e Fetola Matshelo a Batho

KE ENG se monna mongwe wa kwa Scotland a neng a se fitlhela se le molemo go gaisa kgwebo e e atlegileng? Ke eng se se neng sa thusa monna mongwe wa kwa Brazil gore a tlogele boitsholo jo bo sa siamang le go goga khokeine e e bidiwang crack? Monna mongwe wa kwa Slovenia o ne a kgona jang go tlogela mokgwa wa gagwe wa go nwa bobe? Bala o utlwe gore batho bano ba reng.

“Dilo di Ne di Ntsamaela Sentle.”—JOHN RICKETTS

NGWAGA O A TSHOTSWENG KA ONE: 1958

NAGA E A TSHOLETSWENG KWA GO YONE: SCOTLAND

BOTSHELO JWA GAGWE JWA PELE: RAKGWEBO YO O ATLEGILENG

TSELA E KE NENG KE TSHELA KA YONE PELE: Ke godisitswe re tshela botshelo jwa manobonobo. Rre e ne e le molaodi wa masole a kwa Boritane, ka jalo lelapa la gaetsho le ne le fuduga thata. Dinaga tse dingwe tse re neng ra nna kwa go tsone kwantle ga Scotland ke Engelane, Jeremane, Kenya, Malaysia, Ireland le Cyprus. Go tloga fela fa ke le dingwaga di le robedi, ke ne ka tsena sekolo se se nang le bonno le dijo kwa Scotland. Kgabagare ke ne ka aloga kwa Yunibesithing ya Cambridge.

Fa ke le dingwaga di le 20, ke ne ka simolola tiro mo kgwebong ya leokwane e e neng ya tsaya dingwaga di le robedi. Kwa tshimologong, ke ne ka dira tiro eno kwa Amerika Borwa, moragonyana kwa Afrika mme la bofelo kwa Australia Bophirima. Fa ke sena go fudugela kwa Australia, ke ne ka simolola khampani ya go beeletsa madi, e kgabagare ke neng ka e rekisa.

Madi a ke neng ka a bona fa ke sena go rekisa khampani eo, a ne a dira gore ke kgone go tlogela go bereka ke na le dingwaga di le 40. Ke ne ka dirisa nako e jaanong ke neng ke na le yone go tsaya maeto. Ke ne ka ralala Australia gabedi ka sethuthuthu mme ka tsaya loeto go ralala lefatshe lotlhe. Dilo di ne di ntsamaela sentle.

KAFA BAEBELE E FETOTSENG BOTSHELO JWA ME KA GONE: Tota le pele ga fa ke tlogela go bereka, ke ne ke batla tsela nngwe ya go leboga Modimo ka ntlha ya botshelo jo bo monate jo ke neng ke bo tshela. Ke ne ka simolola go ya kwa Kerekeng ya Anglican e ke godiseditsweng mo go yone. Mme kereke e ne e sa rute dilo tse di tswang mo Baebeleng. Go tswa foo ke ne ka ithuta le Ba-Mormon mme ke ne ka kgobiwa marapo ke gore ba ne ba sa ikaege ka Baebele.

Ka letsatsi lengwe Basupi ba ga Jehofa ba ne ba nketela. Ke ne ka lemoga ka bonako gore ba thaya dithuto tsa bone gotlhelele mo Baebeleng. Lekwalo lengwe le ba neng ba le bala le nna ke 1 Timotheo 2:3, 4. Ditemana tseo tsa re thato ya Modimo ke gore “batho ba mefuta yotlhe ba bolokwe mme ba tle mo kitsong e e leng yone, ya boammaaruri.” Ke ne ka kgatlhiwa thata ke gore Basupi ba ne ba gatelela gore re tshwanetse go nna le kitso e e boammaaruri e e theilweng mo Baebeleng e seng kitso fela.

Go ithuta Baebele le Basupi ba ga Jehofa go ne ga nthusa gore ke nne le kitso e e ntseng jalo e e boammaaruri. Ka sekai, ke ne ka ithuta gore Modimo  le Jesu ga se karolo ya Tharonngwe e e sa tlhaloganyesegeng; go na le moo ke batho ba le babedi ba ba sa tshwaneng. (Johane 14:28; 1 Bakorintha 11:3) Ke ne ka itumelela go ithuta boammaaruri joo jo bo sa raraanang. Gape ke ne ka galefisiwa ke gore ke ne ke sentse nako e ntsi mo nakong e e fetileng ke leka go tlhaloganya selo se se sa tlhaloganyesegeng!

Go ise go ye kae ke ne ka simolola go ya kwa dipokanong tsa Basupi ba ga Jehofa. Ke ne ka kgatlhiwa ke boitshwaro jwa bone le kafa mongwe le mongwe wa bone a neng a le botsalano ka gone—ba ne ba ntse jaaka baitshepi. Lorato lwa bone lwa mmatota lo ne lwa ntlhomamisetsa gore ke bone bodumedi jwa boammaaruri.—Johane 13:35.

KAFA KE SOLEGETSWENG MOLEMO KA GONE: Fa ke sena go kolobediwa ke ne ka kopana le mosadi mongwe yo montle yo o bidiwang Diane. O ne a godisitswe ke batsadi ba e leng Basupi ba ga Jehofa e bile o ne a na le dinonofo tse dintsi tse di molemo tse di neng tsa nkgatlha. Fa nako e ntse e ya, re ne ra nyalana. Botsala jo ke neng ke na le jone le Diane mmogo le kemonokeng ya gagwe tota e nnile masego a a tswang kwa go Jehofa.

Nna le Diane re ne ra nna le keletso e kgolo ya go fudugela kwa lefelong le go tlhokegang bareri ba dikgang tse di molemo tsa Baebele gone. Ka 2010 re ne ra fudugela kwa Belize, kwa Amerika Bogare. Mo lefelong leno, re rerela batho ba ba ratang Modimo e bile ba batla go ithuta mo go oketsegileng ka ene.

Ke na le kagiso ya mogopolo ka go bo jaanong ke itse boammaaruri ka Modimo le ka Lefoko la gagwe e leng Baebele. E re ka ke le modiredi wa nako e e tletseng, ke ne ka itumelela go ruta batho ba bangwe ba bantsi Baebele. Ga go sepe se se botoka jaaka go bona boammaaruri jwa Baebele bo tokafatsa botshelo jwa motho—fela jaaka bo tokafaditse jwa me. Kgabagare, ke ne ka bona tsela e e molemo ya go leboga Modimo ka botshelo jo bo itumedisang jo ke bo tshelang.

“Ba ne Ba Ntshwara Sentle.”—MAURÍCIO ARAÚJO

NGWAGA O A TSHOTSWENG KA ONE: 1967

NAGA E A TSHOLETSWENG KWA GO YONE: BRAZIL

BOTSHELO JWA GAGWE JWA PELE: O NE A NA LE BOITSHOLO JO BO SA SIAMANG

TSELA E KE NENG KE TSHELA KA YONE PELE: Ke goletse kwa Avaré, torotswana e e kwa kgaolong ya São Paulo. Bontsi jwa baagi ba moo ba a bereka.

Rre o ne a tlhokafala fa mmè a ne a nkimile. Fa ke ne ke sa le mosimanyana ke ne ke apara diaparo tsa ga mmè fa a ne a seyo. Ke ne ka simolola go itshwara jaaka mosadi, mme batho ba ne ba simolola go tsaya gore ke gay. Fa nako e ntse e tsamaya, ke ne ka simolola go tlhakanela dikobo le basimane le banna ba bangwe.

Ka nako ya fa ke tloga ke wetsa dingwaga tsa bolesome, ke ne ke batla batho ba nka tlhakanelang dikobo le bone (basetsana mmogo le basimane) gongwe le gongwe kwa ke neng nka ba bona teng—kwa dibareng, kwa ditlelapeng tsa bosigo tota le kwa dikerekeng. Ka nako ya mekete e megolo e e tshwarelwang mo mebileng, ke ne ke tle ke apare jaaka mosadi ke bo ke bina mo mekolokong ya sekolo ya tantshe ya samba. Ke ne ke itsege thata.

Bangwe ba ditsala tsa me e ne e le di-gay, batho ba ba gwebang ka mmele le batho ba ba neng ba tshwakgotswe ke diokobatsi. Bangwe ba bone ba ne ba ntlhotlheletsa gore ke lekeletse khokheine e e bidiwang crack mme go ise go ye kae e ne ya ntshwakgola. Ka dinako dingwe re ne re goga bosigo jotlhe. Mme ka  dinako tse dingwe ke ne ke tle ke itlhaole ke bo ke fetsa letsatsi lotlhe ke goga crack. Ke ne ka ota thata mo batho ba neng ba anamisa magatwe a gore ke na le AIDS.

KAFA BAEBELE E FETOTSENG BOTSHELO JWA ME KA GONE: Mo nakong eo ke ne ka kopana le Basupi ba ga Jehofa. Ba ne ba ntshwara sentle. Nngwe ya ditemana tsa Baebele tse ba neng ba di mpalela ke Baroma 10:13, e e reng: “Mongwe le mongwe yo o bitsang leina la ga Jehofa o tla bolokwa.” Mafoko ao a ne a dira gore ke bone botlhokwa jwa go dirisa leina la ga Jehofa. Ka makgetlho a le mantsi fa ke sena go goga khokheine ya crack bosigo jotlhe, ke ne ke tle ke bule fensetere, ke lebe kwa magodimong ke bo ke rapela Jehofa ke lela ke mo kopa gore a nthuse.

E re ka ke ne ke tshwenyegile ka mmè yo o neng a ngomogile pelo e bile a tshwenyegile thata fa a mpona ke ntse ke senya botshelo jwa me ka diokobatsi, ke ne ka dira tshwetso ya gore ke di tlogele. Ka bonakonyana morago ga foo ke ne ka dumela go ithuta Baebele le Basupi. Ba ne ba ntlhomamisetsa gore thuto eo e ne e tla nthusa go diragatsa maikaelelo a me a go tlogela diokobatsi—mme go ne ga nna fela jalo!

Fa ke ntse ke tsweletse ke ithuta Baebele ke ne ka lemoga gore ke tshwanetse go fetola tsela e ke tshelang ka yone. Go ne go le thata segolobogolo go tlogela mekgwa ya me ya bosodoma ka gonne ke ne ke na le lobaka lo loleele ke e dira. Selo se se ileng sa nthusa e ne e le go tlogela dilo tsotlhe tse di neng tsa ntlhotlheletsa ka tsela e e sa siamang. Ke ne ka kgaotsa go itsalanya le batho ba ke neng ke tsalane le bone ka bo ka tlogela go ya kwa dibareng le kwa ditlelapeng tsa bosigo.

Le fa go ne go se motlhofo go dira diphetogo tseno, ke ne ke kgothadiwa ke go itse gore Jehofa o amega ka nna le gore o bona maiteko a ke neng ke a dira. (1 Johane 3:19, 20) Ka 2002, ke ne ke setse ke tlogetse mekgwa yotlhe ya bosodoma e bile ka one ngwaga ono ke ne ka kolobediwa go nna Mosupi wa ga Jehofa.

KAFA KE SOLEGETSWENG MOLEMO KA GONE: Mmè o ne a kgatlhiwa thata ke diphetogo tse ke neng ka di dira mo le ene a neng a simolola go ithuta Baebele. Ka maswabi o ne a itewa ke setorouko. Le fa go ntse jalo, lorato lo a ratang Jehofa le boammaaruri jwa Baebele ka lone lo ile lwa nna lwa gola.

Mo dingwageng di le robedi tse di fetileng, ke ne ka nna le seabe mo bodireding jwa nako e e tletseng, ke dirisa nako ya me e ntsi ke ruta batho ba bangwe Baebele. Gone ke boammaaruri gore ka dinako tse dingwe ke ne ke tshwanelwa ke go lwa le dikeletso tse di sa siamang. Ke kgothadiwa ke go itse gore nka itumedisa Jehofa fa ke tlhopha go se ineele mo dikeletsong tseo.

Go atamalana le Jehofa le go tshela ka tsela e e mo itumedisang go dirile gore ke itshepe. Gompieno ke monna yo o itumetseng.

‘Ke ne Ke le Faki E e Sa Tlaleng.’—LUKA ŠUC

NGWAGA O A TSHOTSWENG KA ONE: 1975

NAGA E A TSHOLETSWENG KWA GO YONE: SLOVENIA

BOTSHELO JWA GAGWE JWA PELE: O NE A NWA BOBE

TSELA E KE NENG KE TSHELA KA YONE PELE: Ke tsholetswe kwa Ljubljana, motsemogolo wa Slovenia. Botshelo bo ne bo le monate go fitlha fa ke nna dingwaga di le nnè. Mme rre o ne a ipolaya. Morago ga tiragalo eno e e botlhoko, mmè o ne a tshwanelwa ke go dira ka natla go tlamela nna le nkgonne.

Fa ke na le dingwaga di le 15, ke ne ka ya go nna le mmèmogolo. Ke ne ke itumelela go nna le ene ka gonne ditsala tsa me tse dintsi di ne di nna mo lefelong le a neng a nna mo go lone. Gape ke ne ke  na le kgololesego e e oketsegileng e ke neng ke se na yone fa ke ne ke nna kwa gae. Fa ke na le dingwaga di le 16, ke ne ka simolola go itsalanya le batho ba ba neng ba nwa ka mafelobeke. Ke ne ka godisa moriri, ka simolola go apara ka tsela e e bontshang botsuolodi mme moragonyana ka simolola go goga motsoko.

Le fa ke ne ka lekeletsa diokobatsi tse di farologaneng, ga ke a ka ka tlogela go nwa ka gonne ke ne ke go itumelela go feta go dirisa diokobatsi. Go ise go ye kae, ke ne ke sa tlhole ke nwa digalase di le mmalwa fela tsa beine mme ke ne ke nwa botlolo yotlhe kgotsa go feta ka nako e le nngwe. Ke ne ka nna le bokgoni jwa go fitlha kafa ke neng ke tagilwe thata ka gone. Gantsi monko wa bojalwa o o neng o utlwala mo leganong la me ke one fela o o neng o dira gore batho ba lemoge gore ke ne ke ntse ke nwa. Mme le fa go ntse jalo, go ne go se ope yo o neng a itse gore ke ne ke nole gongwe dilitara di le mmalwa tsa beine kgotsa tsa biri—ke tla ke nwa le vodka!

Mo makgetlhong a le mantsi, ke nna ke neng ke thusa ditsala tsa me tse di neng di thetheekela morago ga go nwa bosigo kwa disco tota le fa e ne e ka tswa e le nna ke neng ke nole bojalwa go ba feta. Ka letsatsi lengwe, ke ne ka utlwa mongwe wa ditsala tsa me, yo o neng a sa lemoge gore ke mo reeditse, a re ke faki e e sa tlaleng—polelwana ya tshotlo e ka Se-Slovenia e kayang motho yo o kgonang go nwa bojalwa jo bontsi go feta batho ba bangwe. Mafoko ao a ne a nkutlwisa botlhoko thata.

Ke ne ka simolola go ipotsa gore tota ke ne ke tshelela eng. Ke ne ka fekeediwa ke maikutlo a go ikutlwa ke se motho wa sepe. Go ne go lebega sengwe le sengwe se ke neng ke se dira se se na bokao bope.

KAFA BAEBELE E FETOTSENG BOTSHELO JWA ME KA GONE: Mo lobakeng lono ke ne ka lemoga gore moithuti ka nna o ne a fetogile; e ne e setse e le motho yo o bonolo jaanong. E re ka ke ne ke batla go itse se se mo fetotseng, ke ne ka mo laletsa gore a ye le nna kwa resetšhurenteng. Fa re ntse re tlotla, o ne a mpolelela gore o ne a simolotse go ithuta Baebele le Basupi ba ga Jehofa. O ne a mpolelela dingwe tsa dilo tse a neng a di ithuta e leng dilo tse tota di neng di le disha mo ditsebeng tsa me ka gonne ke sa rutiwa sepe ka bodumedi fa ke ntse ke gola. Ke ne ka simolola go ya kwa dipokanong tsa Basupi le go ithuta Baebele le bone.

Go ithuta Baebele go ne ga dira gore ke lemoge dithuto tse dintsi tse di tlhotlheletsang. Ka sekai, ke ne ka ithuta gore re tshela mo go se Baebele e reng ke ‘metlha ya bofelo.’ (2 Timotheo 3:1-5) Gape ke ne ka ithuta gore mo bogautshwaneng Modimo o tla tlosa batho ba ba bosula mo lefatsheng a bo a naya batho ba ba siameng tshono ya go itumelela botshelo jo bo sa khutleng mo Paradaiseng. (Pesalema 37:29) Ke ne ka nna le keletso e e maatla ya go fetola botshelo jwa me gore ke nne mongwe wa batho bao ba ba siameng.

Ke ne ka simolola go bolelela ditsala tsa me ka dithuto tsa Baebele tse ke neng ke di ithuta. Ba le bantsi ba bone ba ne ba ntshotla ka ntlha ya se ke neng ke ba bolelela sone mme seo se ne sa nthusa ka ditsela tse ke neng ke sa di lebelela. Tsela e ba neng ba itshwara ka yone e ne ya nthusa go lemoga gore e ne e se ditsala tsa boammaaruri. Ke ne ka lemoga gore bothata jwa me jwa go nwa bo ne bo amana thata le mofuta wa batho ba ke neng ke itsalantse le bone. Beke yotlhe ba ne ba nna ba lebile pele kwa mafelobekeng gore ba tle ba tagwe gape.

Ke ne ka kgaogana le ditsala tseo mme ka di emisetsa ka tse di agang tsa Basupi ba ga Jehofa. Go itsalanya le bone go ne go kgothatsa tota—batho bano ba ne ba rata Modimo tota e bile ba leka ka natla go tshela ka melao ya gagwe. Ka bonya ka bonya, ke ne ka tlogela mokgwa wa me wa go nwa bobe.

KAFA KE SOLEGETSWENG MOLEMO KA GONE: Ke leboga Jehofa gore ga ke tlhole ke tlhoka bojalwa gore ke itumele. Tota ga ke itse gore nkabo ke le kae fa ke ne ke sa fetola tsela e ke neng ke tshela ka yone pele. Mme ke tlhomamisegile gore botshelo jwa me bo botoka jaanong.

Mo dingwageng di le supa tse di fetileng, ke nnile le tshiamelo ya go direla mo ofising ya lekala ya Basupi ba ga Jehofa ya Slovenia. Go itse Jehofa le go mo direla go dirile gore botshelo jwa me bo nne le bokao.