Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Baebele e Fetola Matshelo a Batho

Baebele e Fetola Matshelo a Batho

 Baebele e Fetola Matshelo a Batho

MOTSADI yo o se nang molekane wa kwa Russia yo o neng a tshwakgotswe ke diokobatsi o ne a kgona jang go tlogela mokgwa oo le go tokafatsa kamano ya gagwe le bana ba gagwe? Monna mongwe yo o se nang legae yo o nnang kwa Kyoto, Japane, o ne a kgona jang go nna le nonofo le bopelokgale jwa go fenya bokoa jo bo dirileng gore a humanege? Ke eng se se thusitseng modisa (lekhaoboe) mongwe wa kwa Australia go tlogela go nwa bobe? Ela tlhoko se batho bano ba se buang.

“Ke lemogile gore ke na le boikarabelo jwa go itlamela.”—NELLY BAYMATOVA

DINGWAGA: 45

NAGA E A TSHOLETSWENG KWA GO YONE: RUSSIA

BOTSHELO JWA GAGWE JWA PELE: O NE A TSHWAKGOTSWE KE DIOKOBATSI

TSELA E KE NENG KE TSHELA KA YONE PELE: Ke goletse kwa Vladikavkaz, motsemogolo wa Repaboliki ya Bokone jwa Ossetia (e gone jaanong e leng Alania). Lelapa la gaetsho le ne le humile thata. Le fa re ne re humile, botshelo jwa me bo ne bo sa itumedise. Fa ke na le dingwaga di le 34, ke ne ke setse ke tlhadilwe makgetlo a le mabedi. Ke ne ke tshwakgotswe ke diokobatsi ka dingwaga di le lesome, mme ke ne ka ya go alafiwa kwa tliliniking makgetlo a le mabedi. Le fa ke ne ke na le bana ba le babedi, ka nako eo ke ne ke sa ba rate e bile ke ne ke sa dirisane sentle le ditsala tsa me kgotsa ba lelapa la gaetsho.

Mmè e ne e le mongwe wa Basupi ba ga Jehofa, mme gantsi ke ne ke utlwa a rapela Jehofa a utlwile botlhoko gore a nthuse. Ke ne ka akanya jaana: ‘Ruri mmè ga a tlhaloganye! Jehofa a ka nthusa jang?’ Ke ne ke lekile go tlogela diokobatsi. Mme ke ne ke se na maatla a go tlogela mokgwa ono. Ka nako nngwe, go ne ga feta malatsi a mabedi ke sa dirise diokobatsi. Ke ne ka swetsa ka gore ke tshwanetse go tswa mo ntlong, mme ke ne ka tswa ka letlhabaphefo. Ka maswabi, ke ne ke le mo boalong jwa bobedi. Ka ntlha ya seo, ke ne ka robega letsogo le leoto ka bo ka gobala mo mokwatleng. Go ne ga feta kgwedi e le nngwe ke sa kgone go tswa mo bolaong.

Fa ke ntse ke kokotlegela, mmè o ne a ntlhokometse e bile a sa ntshotle ka mafoko. O ne a tlhaloganya gore ke ne ke sa kgone go laola maikutlo a me e bile ke sa akanye sentle. Le fa go ntse jalo, o ne a ntlogelela dimakasine tsa Tsogang! * fa thoko ga bolao. Ke ne ka di bala tsotlhe mme ka fitlhela di kgatlha thata e bile di ruta. Morago ga moo, ke ne ka swetsa ka gore ke ithute Baebele le Basupi.

KAFA BAEBELE E FETOTSENG BOTSHELO JWA ME KA TENG: Sengwe se Baebele e nthutileng sone ke go nna le maikarabelo. Go na le gore ke lebelele gore mmè a ntlamele, ke ne ka ithuta gore ke na le boikarabelo jwa go itlamela le go tlamela banake. Morago ga go itirela maratwaepelo ka lobaka lo loleele, go ne go se motlhofo gore ke bereke ka metlha.

 Ke ne ka thusiwa gape ke kgakololo e e mo go Duteronome 6:5-7, e e reng batsadi ba tshwanetse go ruta bana ba bone ka Modimo. Ke ne ka lemoga gore ke ikarabelela mo Modimong kafa ke godisang banake ba babedi ka gone. Seo se ne sa ntlhotlheletsa gore ke simolole go fetsa nako ke na le bone le go leka ka natla go ba bontsha lorato.

Ke ne ka leboga Jehofa fela thata go bo a ntetlile go ithuta boammaaruri kaga gagwe. Ka jalo ke ne ka neela botshelo jwa me mo go ene le go kolobediwa gore ke nne mongwe wa Basupi ba ga Jehofa.

KAFA KE SOLEGETSWENG MOLEMO KA TENG: E re ka ke ithutile go laola kgalefo ya me, tsela e ke dirisanang le mmè ka yone e tokafetse. Ke tokafaditse le tsela e ke dirisanang le banake ka yone.

E re ka ke sa tlhole ke rata dilo tse di sa siamang, mathata a le mantsi a a bakilweng ke tsela e ke neng ke tshela ka yone pele ga a tlhole a le teng. Gone jaanong ke itumelela thata go thusa batho ba bangwe go ithuta boammaaruri ka Modimo wa rona yo o lorato e bong Jehofa.

“Ke akanya gore botshelo jwa me bo bolokilwe ka tsela ya mmatota.”—MINORU TAKEDA

DINGWAGA: 54

NAGA E A TSHOLETSWENG KWA GO YONE: JAPANE

BOTSHELO JWA GAGWE JWA PELE: O NE A NNA MO MEBILENG

TSELA E KE NENG KE TSHELA KA YONE PELE: Ke goletse kwa motseng wa Yamaguchi ke nna le rre le mmemogolo. Ga ke ise ke tsamaye ke itse mmè. Mmemogolo o ne a tlhokafala ke na le dingwaga di le 19 mme ka tswelela ke nna le rre. Ke ne ke le moapei mme rre le ene o ne a dira tiro e e tshwanang. Re ne re bereka ka dinako tse di sa tshwaneng, ka jalo re ne re bonana ka sewelo. Ke ne ka tlwaela go bereka diura tse dintsi le go nwa le ditsala tsa me.

Fa nako e ntse e ya, tiro e ne ya simolola go ntapisa. Ke ne ka lwa le mothapi wa me mme ka simolola go nwa bobe. Kgabagare, fa ke tloga ke tshwara dingwaga di le 30, ke ne ka swetsa ka gore ke tswe kwa lapeng le go etela mafelo a a farologaneng. Fa ke felelwa ke madi, ke ne ka simolola go bereka kwa lefelong la go betšha. Ke ne ka kopana le lekgarebe lengwe mme ra nyalana. Mme re ne ra kgaogana morago ga dingwaga di le pedi le sephatlo.

Ke ne ka tshwenyega thata mo maikutlong, ka nna bokoa ka bo ka feleletsa ke le mo sekolotong se segolo ka ntlha ya go adima madi mo bathong ba bangwe. Ke ne ka siela kwa motseng o ke goletseng kwa go one go ya go nna le rre e re ka ke ne ke tshaba batho ba ke neng ke ba kolota, le fa go ntse jalo ke ne ka aketsa rre mme ra se ka ra tlhola re dirisana sentle. Ke ile ka tsaya madi a gagwe mme ka ya go betšha ka one. Kgabagare ke ne ka humanega mme ka nna kwa seteisheneng sa diterena ka lobaka lo lo rileng. Ke ne ka fudugela kwa Hakata morago ga moo ka ya kwa Himeji mme la bofelo ka ya go nna kwa toropong ya kwa Kyoto. Ke ne ka nna mo mebileng dingwaga di le mmalwa.

KAFA BAEBELE E FETOTSENG BOTSHELO JWA ME KA TENG: Ka 1999 fa ke ne ke le kwa parakeng e e gaufi le Noka ya Kamogawa kwa Kyoto, basadi bangwe ba babedi ba ne ba tla kwa go nna. Mongwe wa bone o ne a mpotsa jaana, “A o ka rata go ithuta Baebele?” Ke ne ka dumela go ithuta. Bakeresete ba  ba godileng semoyeng ba phuthego ya lefelo leo ya Basupi ba ga Jehofa ba ne ba ithuta Baebele le nna mme ba nthusa go bona botlhokwa jwa go dirisa melaometheo ya yone. Ba ne ba akantsha gore ke leke go batla tiro le lefelo le nka nnang mo go lone. Fela gore ke ba itumedise, ke ne ka ya go batla tiro mo mafelong a a farologaneng mme kwa tshimologong ke ne ke sa leke go le kalo go e batla. Le fa go ntse jalo, moragonyana ke ne ka simolola go rapela ke kopa thuso le go leka ka natla gore ke bone tiro, kgabagare ke ne ka e bona.

Gape thapelo e ne ya nthusa go fenya diteko tse di boima. Batho ba ke neng ke ba kolota ba ne ba itse gore ke nna kae mme ba ne ba batla madi a bone. Ke ne ka tshwenyega thata mo maikutlong. Mme fa ke ntse ke bala Baebele letsatsi le letsatsi ke ne ka bala Isaia 41:10. Mo temaneng eo, Modimo o ne a solofetsa batlhanka ba gagwe ba ba ikanyegang jaana: ‘Ke tla lo thusa tota.’ Tsholofetso eo e ne ya nnonotsha ya bo ya dira gore ke nne pelokgale. Ke ne ka dira ka natla mme kgabagare ka rarabolola mathata a ke neng ke na le one a madi. Ka 2000, ke ne ka tshwanelega go kolobediwa gore ke nne mongwe wa Basupi ba ga Jehofa.

KAFA KE SOLEGETSWENG MOLEMO KA TENG: Se ke se ithutileng mo Baebeleng se ne sa ntlhotlheletsa gore ke dirisane sentle le rre mme o ne a intshwarela. O ne a itumeletse gore ke ithutile go tshela ka melaometheo ya Baebele. Ke akanya gore botshelo jwa me bo bolokilwe ka tsela ya mmatota ka gonne ke ne ka simolola go tshela go ya ka melaometheo ya Baebele.

Mo godimo ga moo, ke kgona go bereka gore ke itlamele ka dilo tse ke di tlhokang. (Baefeso 4:28; 2 Bathesalonika 3:12) Gape ke ne ka nna le ditsala tsa boammaaruri mo phuthegong ya Bokeresete. (Mareko 10:29, 30) Ke leboga Jehofa fela thata ka se a se nthutileng.

“Go ne go se motlhofo gore ke dire diphetogo tse di tlhokegang.”—DAVID HUDSON

DINGWAGA: 72

NAGA E A TSHOLETSWENG KWA GO YONE: AUSTRALIA

BOTSHELO JWA GAGWE JWA PELE: O NE A NWA BOBE

TSELA E KE NENG KE TSHELA KA YONE PELE: Ke ne ke le ngwana wa bo11 wa batsadi ba me e bong Willie le Lucy. Lelapa la gaetsho le ne le nna mo lefelong la Baaborijene le le bidiwang Aurukun, le le kwa bokone jo bo kgakala jwa Queensland. Aurukun e ne e agilwe mo dintshing tsa Noka e ntle ya Archer e e leng gaufi le lewatle. Batsadi ba me ba ne ba re ruta go itshedisa ka go tsoma le go tshwara ditlhapi. Ka nako eo, puso e ne e sa batle gore rona Baaborijene re nne le madi e bile re ne re letleletswe go nna fela mo lefelong le le rileng.

Batsadi ba me ba ne ba dira sotlhe se ba ka se kgonang gore ke nne le dinonofo tse di molemo mme ba ne ba re ruta go tlotla bagolo mo motseng le gore re abele ba bangwe se re neng re na le sone. Ka ntlha ya seo, re ne re leba bagolo botlhe e le borraarona le bommaarona le bomalome le bommangwane.

Rre o ne a tlhokafala ke na le dingwaga di le supa mme re ne ra fudugela kwa lefelong lengwe la Baaborijene kwa Mapoon, le le  dikilometara di ka nna 150 kwa bokone jwa Aurukun. Fa ke ne ke na le dingwaga di le 12 ke ne ka simolola go bereka ka dipitse le dikgomo mme fa ke tloga ke tshwara dingwaga di le 50 ke ne ke le modisa mo masakeng a le mantsi a dikgomo. E ne e le botshelo jo bo thata. Ke ne ke nwa bobe e bile ke nwa gangwe le gape. Seno se ne sa dira gore ke nne le mathata a le mantsi.

Nako nngwe fa ke ne ke nole thata, ke ne ka tswa mo hoteleng ke thetheekela mme ka thulwa ke koloi e e neng e le mo lebelong. Ke ne ka fetsa dingwaga di le pedi tse di latelang ke le mo lefelong le le thusang motho go tlogela bojalwa le la go sidilwa—ke ne ke sa tlhole ke kgona go disa.

KAFA BAEBELE E FETOTSENG BOTSHELO JWA ME KA TENG: Fa ke ne ke le kwa lefelong leo, lekgarebe lengwe le e neng e le tsala ya me, le ne la ntlisetsa dimakasine tsa Tora ya Tebelo le Tsogang! gore ke di bale. Le fa go ntse jalo, ke ne ke tsene sekolo go fitlha kwa mephatong e e kwa tlase, ka jalo ke ne ke sa kgone go bala sentle. Mme ka letsatsi lengwe go le mogote, monnamogolo mongwe wa dingwaga di le 83 o ne a nketela. Ke ne ka mo kopa gore a tsene a nwe metsi a a tsididi. O ne a nnaya kgatiso nngwe ya Baebele mme a mpotsa gore a a ka nketela gape go tla go ntlhalosetsa diteng tsa yone. Kgabagare re ne ra simolola go ithuta Baebele ka metlha. Ke ne ka simolola go lemoga gore ke tlhoka go fetola botho jwa me le tsela e ke neng ke tshela ka yone gore ke itumedise Modimo.

Go ne go se motlhofo gore ke dire diphetogo tseno. Le fa go ntse jalo, e re ka mmè a ne a re rutile go tlotla bagolo, ke ne ka tlotla monnamogolo yo a neng a nthuta Baebele le tsela e a neng a nthusa go tlhaloganya dilo tsa semoya ka yone. Mme gone, ke ne ka okaoka go ineela mo Modimong. Ke ne ke akanya gore ke tshwanetse go itse sengwe le sengwe se se kwadilweng mo Baebeleng.

Modirikanna o ne a nthusa go fetola tsela e ke neng ke akanya ka yone. E ne e le Mosupi wa ga Jehofa mme o ne a nkgothatsa ka temana ya Bakolosa 1:9, 10. Temana eo ya re re tshwanetse go tswelela re “oketsega mo kitsong e e boammaaruri kaga Modimo.” Modirikanna o ne a nthusa go lemoga gore ke tla nna ke ithuta dilo tse disha ka metlha, ka jalo ke ne ke se na lebaka lepe la gore ke se ka ka gatelapele ka ntlha ya kitso e nnye e ke neng ke na le yone.

Ke ne ka kgatlhiwa ke dilo di le mmalwa fa ke simolola go kopanela le Basupi ba ga Jehofa. Ke ne ka bona batho ba ditso tse di farologaneng ba obamela Modimo ba le seoposengwe. Go nna le kutlwano jalo go ne ga ntlhatswa pelo gore ke bone bodumedi jwa boammaaruri, ka jalo ka 1985 ke ne ka kolobediwa go nna Mosupi wa ga Jehofa.

KAFA KE SOLEGETSWENG MOLEMO KA TENG: Tsela e ke balang ka yone e tokafetse mme gone jaanong ke fetsa diura di le dintsi beke le beke ke thusa batho ba bangwe go bala le go ithuta Baebele. Mo godimo ga moo, lekgarebe le e neng e le tsala ya me le le neng la ntlisetsa dimakasine tsa Tora ya Tebelo le Tsogang! gore ke di bale, le lone le ne la ithuta le Basupi la bo la kolobediwa mme gone jaanong ke mosadi wa me yo o rategang. Re itumedisiwa thata ke go thusa batho ba bangwe ba ba nnang mo lefelong la Baaborijene go ithuta kaga Jehofa Modimo.

[Ntlha e e kwa tlase]

^ ser. 9 E e gatisitsweng ke Basupi ba ga Jehofa.

[Mafoko a a mo go tsebe 21]

Nna le mosadi wa me re itumedisiwa thata ke go thusa batho ba bangwe ba ba nnang mo lefelong la Baaborijene go ithuta ka Modimo