Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

A Dithulaganyo Tsa Gago di Dumalana le Boikaelelo Jwa Modimo?

A Dithulaganyo Tsa Gago di Dumalana le Boikaelelo Jwa Modimo?

 A Dithulaganyo Tsa Gago di Dumalana le Boikaelelo Jwa Modimo?

NONYANE e e bidiwang Clark’s nutcracker, ke nonyane e e molodi ya mmala o mosweu le bobududu e e ka bonwang e fofafofa mo dikgweng tsa bophirima jwa Amerika Bokone. E phutha le go epela dipeo di ka nna 33 000 ngwaga le ngwaga, e di boloka mo mafelong a a farologaneng a ka nna 2 500 go baakanyetsa dikgwedi tsa mariga a a tsididi. Eleruri, nonyane eno e “botlhale ka tlholego” ka go bo e boloka dijo gore e di je mo isagweng.—Diane 30:24.

Batho ba na le bokgoni jo bo tlhomologileng go feta joo. Mo dilong tsotlhe tse Jehofa a di bopileng mo lefatsheng, batho ba na le bokgoni jo bogolo jwa go ithuta mo dilong tse di diragetseng mo nakong e e fetileng le go dira gore dilo tse ba di ithutileng di tlhotlheletse dithulaganyo tsa bone tsa mo isagweng. Kgosi e e botlhale e bong Solomone o ne a re: “Dithulaganyo tse di mo pelong ya motho di dintsi.”—Diane 19:21.

Tota le fa go ntse jalo, gantsi batho ga ba na se ba ka se dirang fa e se go dira gore dithulaganyo tsa bone di ikaege ka se ba akanyang gore se ka direga mo isagweng. Ka sekai, o rulaganya ditiro tsa kamoso o akanya gore letsatsi le tla tsoga le tlhabile le gore o tla bo o sa ntse o tshela. Kakanyo ya ntlha ya gore letsatsi le tla tsoga le tlhabile e boammaaruri; mme kakanyo ya bobedi ya gore o tla bo o sa ntse o tshela yone ga o a tlhomamisega ka yone. Mokwadi wa Baebele e bong Jakobe o ne a bua boammaaruri jono: ‘Ga lo itse se botshelo jwa lona e tla bong e le sone ka moso.’—Jakobe 4:13, 14.

Ga go a nna jalo ka Jehofa Modimo. O itse “bokhutlo go tswa kwa tshimologong.” Se a se boleletseng pele se tla direga le fa go ka nna jang. A re: “Boikaelelo jwa me bo tla ema, mme ke tla dira sengwe le sengwe se ke se kgatlhegelang.” (Isaia 46:10) Le fa go ntse jalo, go tweng fa dithulaganyo tsa batho di sa dumalane le boikaelelo jwa Modimo?

Fa Dithulaganyo Tsa Batho di sa Dumalane le Boikaelelo Jwa Modimo

Dingwaga di ka nna 4 000 tse di fetileng, baagi ba Tora ya Babele ba ne ba rulaganya go thibela gore batho ba se ka ba anama mo lefatsheng. Ba ne ba re: “Tlang! A re ikageleng motse le tora e bogodimo jwa yone bo fitlhang kwa magodimong, mme a  re itireleng leina le le tumileng, e se re kgotsa ra gasama mo godimo ga lefatshe lotlhe.”—Genesise 11:4.

Le fa go ntse jalo, se Modimo a neng a se ikaeletse ka lefatshe se ne se farologane. O ne a laetse Noa le bomorwawe jaana: “Atang lo ntsifale lo tlatse lefatshe.” (Genesise 9:1) Modimo o ne a dira eng ka se batho ba batsuolodi ba kwa Babele ba neng ba ikaeletse go se dira? O ne a tlhakatlhakanya puo ya bone gore ba se ka ba kgona go buisana. Go ne ga felela jang? “Ka jalo go tswa koo Jehofa a ba gasamisetsa mo godimo ga lefatshe lotlhe.” (Genesise 11:5-8) Baagi ba Babele ba ne ba patelesega go ithuta thuto e e botlhokwa. Fa dithulaganyo tsa batho di farologane le boikaelelo jwa Modimo, “boikaelelo jwa ga Jehofa ke jone bo tla emang.” (Diane 19:21) A o letla dithuto tseo tsa mo nakong e e fetileng go tlhotlheletsa botshelo jwa gago?

Monna wa Mohumi wa Seeleele

O ka nna wa se ka wa rulaganya go aga tora, mme batho ba le bantsi gompieno ba rulaganya go nna le madi a le mantsi mo akhaontong ya banka le go ikgobokanyetsa dikhumo e le gore ba tshele botshelo jwa manobonobo fa ba se na go tlogela tiro. Go tlwaelegile gore motho a batle go itumelela melemo ya go bereka ka natla. Solomone o ne a re: “Motho mongwe le mongwe a je a bo a nwe mme a bone molemo ka ntlha ya tiro yotlhe ya gagwe ya bonatla. Ke mpho ya Modimo.”—Moreri 3:13.

Re tla ikarabela mo go Jehofa ka tsela e re dirisang mpho eno ka yone. Dingwaga di ka nna 2 000 tse di fetileng, Jesu o ne a gatelela ntlha eno mo barutweng ba gagwe ka go dirisa setshwantsho. O ne a re: “Lefatshe la monna mongwe yo o humileng le ne le ungwa sentle. Ka gone a simolola go akanya, a re, ‘Ke tla dirang, ka jaanong ke se na gope fa ke ka phuthelang thobo ya me gone?’ Jalo a re, ‘Ke tla dira seno: Ke tla rutlolola matlo a me a polokelo ke ba ke aga a magolwane, mme ke tla phuthela mabele otlhe a me koo le dilo tse di molemo tsotlhe tsa me; mme ke tla raya moya wa me ke re: “Moya, o na le dilo tse di molemo di le dintsi tse di beetsweng dingwaga di le dintsi; nna ka phuthologo, ja, nwa, ijese monate.”’” (Luke 12:16-19) Mokgele wa monna yono wa mohumi o a utlwala, a ga go jalo? Jaaka nonyane e e umakilweng fa godimo e e bidiwang Clark’s nutcracker, monna yo o umakilweng mo setshwantshong seno o bonala a ipaakanyetsa dilo tse a tla di tlhokang mo isagweng.

Mme go ne go na le sengwe se se phoso ka tsela e monna yono a neng a akanya ka yone. Jesu o ne a tswelela ka gore: “Mme Modimo a mo raya a re, ‘Wena yo o seng tekatekano, mo bosigong jono ba batla moya wa gago ka kgang mo go wena. Ke mang, he, yo o tla tsayang dilo tse o di bolokileng?’” (Luke 12:20) A Jesu o ne a ganetsa mafoko a ga Solomone a gore tiro le dilo tse di nnang teng tse di molemo ka ntlha ya yone ke dimpho tse di tswang kwa Modimong? Nnyaa. Jesu o ne a raya goreng?  Jesu o ne a re: “Go nna jalo ka monna yo o ipeelang letlotlo mme a sa huma malebana le Modimo.”—Luke 12:21.

Jesu o ne a ruta bareetsi ba gagwe gore Jehofa o batla gore re akanye ka boikaelelo jwa gagwe fa re dira dithulaganyo. Monna wa mohumi a ka bo a humile malebana le Modimo ka go batla ditsela tsa go nonotsha boineelo jwa gagwe, go oketsa botlhale le lorato lwa gagwe mo Modimong. Se monna yoo a ileng a se bua se bontsha sentle gore o ne a sa kgatlhegele dilo tseo, kgotsa go tlogelela bahumanegi dijalo tsa gagwe gore ba di ronope kgotsa go isetsa Jehofa ditshupelo tsa dimpho. Go gagamalela dilo tsa semoya le ditiro tse di sa bontsheng bogagapa e ne e se karolo ya botshelo jwa monna yoo wa mohumi. Dithulaganyo tsa gagwe di ne di amana fela le go kgotsofatsa dikeletso tsa gagwe le go tshela botshelo jo bo itumedisang.

A o lemogile gore batho ba le bantsi gompieno ba ipeetse mekgele mo botshelong e e tshwanang le ya monna wa mohumi yo Jesu a ileng a bua ka ene? E ka ne re humile kgotsa re humanegile, go motlhofo go wela mo seraing sa go rata dikhumo le go tlhokomologa kamano ya rona le Modimo ka gonne re itewa tsebe ke dilo tse re di tlhokang le dilo tse re di eletsang mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi. Ke eng se o ka se dirang go tila serai seo?

Go Rulaganya go Tshela Botshelo jo bo “Tlwaelegileng”

Go farologana le monna wa mohumi wa setshwantsho sa ga Jesu, o ka ne o na le mathata a madi. Le fa go ntse jalo, fa o nyetse, ga go pelaelo gore o rulaganya go tlamela lelapa la gago ka dilo tse le di tlhokang mo botshelong mme fa go kgonega, le gore bana ba gago ba bone thuto e e molemo. Fa o sa nyala, gongwe dithulaganyo tsa gago di akaretsa go bona tiro kgotsa go dira gore tiro e o nang le yone e se ka ya go latlhegela gore o se ka wa nna morwalo mo bathong ba bangwe. Eno ke mekgele e e botlhokwa.—2 Bathesalonika 3:10-12; 1 Timotheo 5:8.

Tota le fa go ntse jalo, go ka kgonega gore go bereka, go ja, go nwa—go tshela botshelo jo bo tsewang bo tlwaelegile—go dire gore motho a tshele ka tsela e e sa dumalaneng le thato ya Modimo. Ka tsela efe? Jesu o ne a re: “Fela jaaka malatsi a ga Noa a ne a ntse, go nna gone ga Morwa motho go tla nna jalo. Gonne fela jaaka ba ne ba ntse mo malatsing ao pele ga morwalela, baa ja e bile baa nwa, banna ba nyala le basadi ba neelwa nyalong, go fitlha ka letsatsi le Noa a tseneng mo teng ga araka ka lone; mme ba se ka ba tsaya tsia go fitlha morwalela o tla o bo o ba gogola botlhe, go nna gone ga Morwa motho go tla nna jalo.”—Mathaio 24:37-39.

Pele ga Morwalela, batho ka kakaretso ba ne ba itumelela se ba neng ba akanya gore ke botshelo jo bo tlwaelegileng. Le fa go ntse jalo, bothata jwa bone e ne e le gore ba ne ba “se ka ba tsaya tsia” boikaelelo jwa Modimo jwa go nyeletsa baikepi ka morwalela wa lefatshe lotlhe. Ga go pelaelo gore ba ne ba akanya gore botshelo jwa ga Noa bo ne bo sa tlwaelega. Le fa go ntse jalo, fa Morwalela o tla, e ne e le botshelo jwa ga Noa le ba lelapa la gagwe jo bo neng jwa itshupa bo siame.

Gompieno, bosupi jotlhe jo bo leng teng bo bontsha gore re tshela mo motlheng wa bofelo. (Mathaio 24:3-12; 2 Timotheo 3:1-5) Go ise go ye kae, Bogosi jwa Modimo bo tla “thubaganya bo fedisa” tsamaiso ya gone jaanong ya dilo. (Daniele 2:44) Mo Bogosing joo, lefatshe le tla fetolwa go nna paradaise. Bogosi bo tla fedisa bolwetse le loso. (Isaia 33:24; Tshenolo 21:3-5) Dibopiwa tsotlhe tsa lefatshe di tla tshela mmogo e bile ga di kitla di tshwarwa ke tlala.—Pesalema 72:16; Isaia 11:6-9.

Le fa go ntse jalo, pele ga Jehofa a tsaya kgato, o ikaeletse gore dikgang tse di molemo tsa Bogosi jwa gagwe di ‘rerwe mo lefatsheng lotlhe le le nang le banni gore e nne bosupi mo ditšhabeng tsotlhe.’ (Mathaio 24:14) Go dumalana le boikaelelo jwa Modimo, Basupi ba ga Jehofa ba ka nna dimilione di le supa ba rera dikgang tseno tse di molemo mo dinageng di le 236 le ka dipuo di feta makgolo a le manè.

Mo bathong ba lefatshe, botshelo jwa Basupi ba ga Jehofa bo bonala bo farologane ka ditsela dingwe—tota e bile ba a ba sotla. (2 Petere 3:3, 4) Fela jaaka batho ba ba neng ba tshela pele ga Morwalela, bontsi jwa batho gompieno ba tshwaregile ka botshelo jwa letsatsi le letsatsi. Ba ka nna ba tsaya batho botlhe ba ba sa batleng go tshela botshelo jo batho ba reng bo tlwaelegile ba sa dire dilo ka tekano. Mme go ya ka batho ba ba dumelang mo ditsholofetsong tsa Modimo, botshelo jo bo remeletseng mo go direleng Modimo bo siame tota.

Ka jalo, e ka ne o humile kgotsa o humanegile, go botlhale gore nako le nako o sekaseke dithulaganyo tsa gago tsa mo isagweng. Fa o ntse o dira jalo, ipotse jaana, ‘A dithulaganyo tsa me di dumalana le boikaelelo jwa Modimo?’

[Setshwantsho mo go tsebe 11]

Fa dithulaganyo tsa batho le boikaelelo jwa Modimo di sa dumalane, kgakololo ya ga Jehofa ke yone e e siameng

[Setshwantsho mo go tsebe 12]

Fa monna wa mohumi yo o mo setshwantshong sa ga Jesu a ne a rulaganya dilo, o ne a palelwa ke go tlhoma mogopolo mo boikaelelong jwa Modimo