Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Mo go Setseng ga Bone go Tlosa go Tlhaelelwa

Mo go Setseng ga Bone go Tlosa go Tlhaelelwa

E NE e le ngwaga wa 49 C.E. Petere, Jakobe le Johane—“ba ba neng ba bonala e le dipilara”—ba ne ba naya moaposetoloi Paulo le modirimmogo le ene e bong Barenabase taelo. Ba ne ba tshwanetse go nna ba gopotse Bakeresete ba ba humanegileng fa ba ntse ba rerela ditšhaba. (Bagal. 2:9, 10) Ba ne ba diragatsa jang boikarabelo joo?

Makwalo a ga Paulo a bontsha se a neng a se dira ka kgang eno. Ka sekai, o ne a kwalela Bakeresete ba kwa Korintha jaana: “Malebana le go phuthiwa ga madi mo go direlwang baitshepi, fela jaaka ke ne ka naya diphuthego tsa Galatia ditaelo, dirang ka tsela eo le lona. Letsatsi lengwe le lengwe la ntlha la beke a mongwe le mongwe wa lona kwa ntlong ya gagwe a beele sengwe kwa thoko mo bobolokelong go ya kafa a ka tswang a tlhogonolofala ka gone, gore fa ke goroga go se ka ga phuthiwa madi ka nako eo. Mme fa ke fitlha koo, banna le fa e le bafe ba lo ba amogelang ka makwalo, bano ke tla ba roma go isa mpho ya lona ya bopelonomi kwa Jerusalema.”—1 Bakor. 16:1-3.

Mo lekwalong la gagwe la bobedi le le tlhotlheleditsweng le a neng a le kwalela Bakorintha, Paulo o ne a boeletsa boikaelelo jwa go ntsha meneelo eo. Gore “gone fela jaanong go lekalekanya mo go setseng ga [bone] go tle go tlose go tlhaelelwa ga bone.”—2 Bakor. 8:12-15.

Fa Paulo a ne a kwalela Bakeresete ba kwa Roma mo e ka nnang ka 56 C.E., ba ne ba setse ba tloga ba fetsa go kokoanya meneelo eo. O ne a re: “Ke tloga ke tsaya loeto ke ya Jerusalema go ya go direla baitshepi. Gonne ba ba kwa Makedonia le Akaia ba itumeletse go abalana dilo tsa bone ka go ntshetsa bahumanegi ba e leng baitshepi mo Jerusalema moneelo.” (Bar. 15:25, 26) Paulo o ne a diragatsa taelo ya gagwe nakwana morago ga moo, ka gonne fa a ne a boela kwa Jerusalema mme a tshwarwa koo, o ne a raya Mmusi wa Moroma e bong Felise a re: “Ke ne ka goroga go tlisa dimpho tsa kutlwelobotlhoko mo setšhabeng sa me, le ditshupelo.”—Dit. 24:17.

Moya o o neng o bontshiwa ke Bakeresete ba lekgolo la ntlha la dingwaga o bonala sentle mo go se Paulo a neng a se bua ka batho ba kwa Makedonia. O ne a re, “ba ne ba nna ba re kopa tshiamelo ya go aba ka bopelonomi ba rapela thata.” Moaposetoloi yoo o ne a kgothaletsa Bakorintha gore ba etse sekao seo. O ne a re: “A mongwe le mongwe a dire fela jaaka a sweditse mo pelong ya gagwe, e seng ka go ikgoga fela kgotsa ka go patelelwa, gonne Modimo o rata yo o nayang ka boitumelo.” Ke eng se se neng sa tlhotlheletsa diphuthego tseno gore di nne pelotshweu jalo? Boikaelelo jwa bone e ne e se fela “go naya baitshepi ka bogolo dilo tse ba di tlhokang mme gape [e ne e le] go huma dipontsho di le dintsi tsa go leboga Modimo.” (2 Bakor. 8:4; 9:7, 12) Le rona re ka bontsha moya wa go aba re na le boikaelelo jo bo tshwanang. Ga go pelaelo gore Jehofa Modimo o tla re segofatsa fa re bontsha moya oo o o molemo wa go nna pelotshweu—mme ruri tshegofatso ya gagwe e a humisa.—Dia. 10:22.

KAFA BANGWE BA TLHOPHANG GO NTSHA MONEELO WA TIRO YA LEFATSHE LOTLHE KA GONE

Jaaka go ne go ntse mo motlheng wa ga moaposetoloi Paulo, batho ba le bantsi ba ‘beela sengwe kwa thoko’ kgotsa ba ipeela madi a a rileng gore ba a tsenye mo mabokosong a moneelo a a kwadilweng, “Tiro ya Lefatshe Lotlhe.” (1 Bakor. 16:2) Kgwedi le kgwedi, diphuthego di romela madi ano kwa ofising ya lekala ya Basupi ba ga Jehofa e e tlhokometseng naga ya tsone. Gape o ka kgona go romela meneelo ka tlhamalalo kwa mokgatlhong wa semolao o o dirisiwang ke Basupi ba ga Jehofa mo nageng ya lona. Gore o itse leina la mokgatlho wa semolao o o dirisiwang ke Basupi ba ga Jehofa mo nageng ya lona, tsweetswee ikgolaganye le ofisi ya lekala e e mo nageng ya lona. Aterese ya ofisi ya lekala e ka fitlhelwa mo atereseng ya Internet ya www.jw.org. O ka kgona go aba ka tlhamalalo o dirisa mekgwa e e latelang:

MENEELO E E NTSHIWANG KA TLHAMALALO

  • Meneelo ya madi, dibenyane kgotsa dilo tse dingwe tse di tlhwatlhwakgolo.
  • Romela le lekwalo le le bontshang gore madi ao kgotsa dilwana tseo ke meneelo.

GO ABA MO GO RULAGANTSWENG

Mo godimo ga go ntsha dimpho tsa madi kgotsa dithoto tse di tlhwatlhwakgolo, go na le mekgwa e mengwe gape ya go aba e e ka solegelang tiro ya Bogosi ya lefatshe lotlhe molemo. Fa tlase fano go na le lenaane la mekgwa eo. Go sa kgathalesege gore o ka rata go dirisa mokgwa kgotsa mekgwa efe, tsweetswee ikgolaganye pele le ofisi ya lekala e e mo nageng ya lona go bona gore ke mekgwa efe e e fa tlase e e leng teng mo nageng ya lona. E re ka melao ya dinaga e e amanang le lekgetho e sa tshwane, go botlhokwa go ikgolaganya le bagakolodi ba lekgetho le ba semolao pele ga o tlhopha mokgwa o o siameng wa go aba.

Inshorense: Moneelo o ka kwadisiwa ka mokgatlho o o dirisiwang ke Basupi ba ga Jehofa gore o amogele madi a inshorense morago ga loso lwa gago kgotsa a thulaganyo ya go tlogela tiro/phenshene.

Diakhaonto Tsa Banka: Diakhaonto tsa banka, diakhaonto tsa go beeletsa madi (certificate of deposit) kgotsa diakhaonto tsa phenshene di ka dirwa gore fa o tlhokafala, madi a tsone a abelwe mokgatlho o o dirisiwang ke Basupi ba ga Jehofa go dumalana le melao ya banka e o e dirisang.

Ditoko le Dibonto (Stocks and Bonds): Ditoko le dibonto di ka abelwa mokgatlho o o dirisiwang ke Basupi ba ga Jehofa e le dimpho tse o sa di beelang melelwane kgotsa gore e nne one o newang madi a gago fa o sena go tlhokafala.

Ditsha le Dikago: Ditsha le dikago di ka abelwa mokgatlho o o dirisiwang ke Basupi ba ga Jehofa, e le mpho e o sa e beelang melelwane kgotsa fa e le lefelo la bonno, go kwalwe gore mong wa lone o tla tswelela a nna mo go lone fa a sa ntse a tshela.

Diwili le Di-Trust: Dithoto kana madi a ka tlogelelwa mokgatlho o o dirisiwang ke Basupi ba ga Jehofa ka wili e e kwadilweng semolao, kgotsa mokgatlho oo o ka kwadisiwa gore e nne one o abelwang madi a tumalano ya trust. Thulaganyo eno e ka nna ya dira gore mokgatlho o o abelwang madi le motho yo o a abang a se ka a duedisiwa lekgetho.

Go bona tshedimosetso e e oketsegileng o ka ikgolaganya le Accounting Office ka mogala kgotsa ka go e kwalela mo atereseng e e kwadilweng fano kana o ka ikgolaganya le ofisi ya lekala e e tlhokometseng naga ya gaeno.