Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Leuba le Tla Tloga le Fela!

Leuba le Tla Tloga le Fela!

 Leuba le Tla Tloga le Fela!

GONGWE o ipotsa jaana, ‘ke leuba la mofuta ofe leo?’ Ke leuba la dijo tsa semoya! Moporofeti wa bogologolo wa Mohebera o ne a bolelelapele leuba leno jaana: “‘Bonang! Metlha e etla,’ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa, ‘mme ke tla romela leuba mo lefatsheng, leuba, e seng la dijo, le lenyora, e seng la metsi, mme la go utlwa mafoko a ga Jehofa.’” (Amose 8:11) Gore ba thuse go namola batho mo leubeng leno la semoya, maloko a le 48 a setlhopha sa bo112 sa Sekolo sa Baebele sa Watchtower sa Gileate se se kwa Patterson, kwa New York, a ya kwa dinageng di le 19 kwa dikontinenteng di le 5 le ditlhaketlhake tsa mawatle.

Ba ya ba tlhometse sentle, e seng ka dijo tsa mmatota mme ka kitso, maitemogelo le thapiso e ba e amogetseng. Ba feditse dikgwedi di le tlhano ba ithuta Baebele ka mo go tseneletseng gore ba nonotshe tumelo ya bone gore ba kgone go dira tiro ya borongwa kwa dinageng di sele. Ka March 9, 2002, go ne go na le batho ba le 5 554 ba ba neng ba reeditse thulaganyo ya kaloso ka boitumelo.

Stephen Lett, yo e leng leloko la Setlhopha se se Laolang sa Basupi ba ga Jehofa o ne a bula thulaganyo ka matlhagatlhaga. O ne a amogela baeng ba le bantsi ka tsela e e kgethegileng ba ba tswang kwa dikarolong tse dintsi tsa lefatshe. Morago ga moo fa a tlotla ka tiro e barongwa bano ba mo isagweng ba neng ba tlile go e dira, o ne a dirisa mafoko a ga Jesu a a reng, “Lo lesedi la lefatshe.” (Mathaio 5:14) O ne a tlhalosa jaana: ‘Fa lo le kwa dikabelong tsa lona, lo tla “bonesa” dikarolo tse di farologaneng tsa ditiro tse di gakgamatsang tsa ga Jehofa, lo dira gore batho ba ba dipelo di ikanyegang ba bone bontle jwa ga Jehofa le boikaelelo jwa gagwe.’ Mokaulengwe Lett o ne a kgothaletsa barongwa gore ba dirise lesedi la Lefoko la Modimo go senola lefifi la dithuto tsa maaka le go kaela ba ba ratang boammaaruri.

Go Nna le Maikutlo a a Siameng go Botlhokwa Gore lo Atlege

Morago ga dikakgelo tse di bulang tsa modulasetulo Baltasar Perla, leloko la Komiti ya Lekala la kwa United States, o ne a neela ya ntlha ya metseletsele ya dipuo tse boikaelelo jwa tsone e leng go thusa baalogi go nna barongwa ba ba atlegileng. O ne a tlotla ka setlhogo se se reng ‘O Nne Pelokgale o Nonofe Mme o Dire.’ (1 Ditiragalo 28:20) Kgosi Solomone wa Iseraele wa bogologolo o ne a newa kabelo e e gwetlhang ya go dira sengwe se a iseng a ko a se dire—go aga tempele kwa Jerusalema. Solomone o ne a e aga mme ka tshegetso ya ga Jehofa tempele e ne ya fela. Fa a tlhalosetsa setlhopha seo gore ba ithuta eng ka seo, Mokaulengwe Perla o ne a re: ‘Lo amogetse kabelo e ntšha ya go nna barongwa, mme lo tshwanetse go nna pelokgale le go nonofa.’ Baithuti ba ne ba nametsega fa ba tlhomamisediwa gore Jehofa ga a kitla a ba latlha le fa e le go ba tlogela fa fela ba nna ba ntse ba le gaufi le ene. Mokaulengwe Perla o ne a ama dipelo tsa bareetsi ka go konela ka se se neng sa mo diragalela: ‘Lo ka fitlhelela go le gontsi jaaka barongwa. Barongwa ba rutile nna le ba lelapa la me boammaaruri!’

 Leloko le lengwe la Setlhopha se se Laolang e bong Samuel Herd, o ne a neela puo ya setlhogo se se reng, “Ikanyeng Jehofa Gore lo Atlege.” Baithuti ba simolola tiro ya bone ya borongwa mme go atlega ga bone go ikaegile thata ka kamano ya bone le Jehofa. Mokaulengwe Herd o ne a ba tlhagisa jaana: ‘Lo ikokoanyeditse kitso e e seng kana ka sepe ya Baebele ka dithuto tse lo di amogetseng mo Gileate. Lo ntse lo di amogela ka boitumelo. Mme jaanong gore lo atlege, lo tshwanetse go simolola go naya ba bangwe se lo se ithutileng.’ (Ditiro 20:35) Barongwa ba tla nna le ditshono di le dintsi tsa go dira jalo fa ba ntse ba dira ka natla go thusa ba bangwe.—Bafilipi 2:17.

Batlhatlheledi ba ne ba tla laelana le baithuti ka mafoko afe? Mark Noumair o ne a theile setlhogo sa gagwe mo go Ruthe 3:18, “Nna Fela, go Fitlha o Itse Kafa Kgang Eno e Tla Felelang ka Gone.” A dirisa sekai sa ga Naomi le Ruthe, sebui se ne sa kgothatsa baalogi gore ba ikanye dithulaganyo tse di dirilweng ke phuthego ya Modimo ya mo lefatsheng ka botlalo le go tlotla bolaodi jwa puso ya Modimo. Mokaulengwe Noumair o ne a kgothatsa baithuti jaana: ‘Go ka nna ga nna le dinako tse lo sa tlhaloganyeng gore ke ka ntlha yang fa go ne go dirwa tshwetso nngwe e e lo amang kana tse lo akanyang gore tota sengwe se tshwanetse go dirwa ka tsela e e rileng. Lo tla dirang? A lo tla itseela molao mo diatleng kana a lo tla “nna fela” lo letla Modimo go lo kaela ka tsholofelo  ya gore fa nako e ntse e tsamaya, o tla dira gore dilo di felele ka tsela e e molemo.’ (Baroma 8:28) Ga go pelaelo gore kgakololo e ba neng ba e newa ya go ‘tlhoma mogopolo mo go tsweletseng pele dilo tse di direlwang Bogosi, le mo go o tlhomeng mo go se phuthego ya ga Jehofa e se dirang go na le go o tlhoma mo makoeng a ba bangwe,’ e tla nna mosola mo barongweng bano ba mo isagweng fa ba le kwa dikabelong tsa bone kwa dinageng di sele.

Wallace Liverance, yo e neng e le morongwa mme jaanong e le motlhatlheledi wa sekolo sa Gileate, o ne a neela puo ya bofelo ya motseletsele wa dipuo tse di simololang. Setlhogo sa puo ya gagwe se ne se re “Nnang lo Tlhomame, Nnang mo Tirelong ya Modimo.” O ne a bontsha gore moporofeti Daniele o ne a lemoga ka go wa ga Babelona le ka se Jeremia a neng a se boleletse pele gore Baiseraele ba ne ba le gaufi le go gololwa kwa botshwarwa. (Jeremia 25:11; Daniele 9:2) Daniele o ne a itse thulaganyo ya ga Jehofa mme seo se ne sa mo thusa go nna a tlhomile mogopolo mo tseleng e Modimo a diragatsang maikaelelo a gagwe ka yone. Go farologana le ene, Baiseraele ba mo motlheng wa ga moporofeti Hagai bone ba ne ba re: “Nako ga e ise e tle.” (Hagai 1:2) Ba ne ba sa tlhole ba leba dinako tse ba neng ba tshela mo go tsone di le botlhokwa mme ba tlhoma mogopolo wa bone mo go ijeseng monate le go ikgotsofatsa, mme ba tlogela tiro e ba neng ba e gololetswe kwa Babelona, ya go tsosolosa tempele. Mokaulengwe Liverance o ne a konela jaana: “Nnang lo tlhomame ka go nna lo akantse ka maikaelelo a ga Jehofa ka dinako tsotlhe.”

Lawrence Bowen, yo e leng motlhatlheledi wa Gileate o ne a neela puo ya setlhogo se se reng “Jehofa o Segofatsa ba ba Dirisang Lefoko le le Tshelang.” (Bahebera 4:12) Puo eno e ne e tlotla ka maitemogelo a tirelo ya tshimo a setlhopha sa baithuti se nnileng le one, e gatelela ka fa Jehofa a segofatsang ka gone ba ba dirisang Baebele fa ba rera le fa ba ruta. Sebui se ne sa gatelela ka fa Jesu Keresete a neng a tlhomela badiredi botlhe ba Modimo sekao se se molemo ka gone: ‘Jesu o ne a bolela ka phepafalo gore se a neng a se bua se ne se sa tswe mo go ene mme o ne a bua Lefoko la Modimo.’ Batho ba ba dipelo di ikanyegang ba ne ba lemoga boammaaruri mme ba bo amogela. (Johane 7:16, 17) Go direga se se tshwanang le gompieno.

Thapiso ya Kwa Gileate e Tlhomelela Motho Tiro Nngwe le Nngwe e e Molemo

Mo puong e e latelang, Richard Abrahamson le Patrick LaFranca ba e leng bogologolo e le maloko a lelapa la Bethele, ba ne ba botsolotsa baalogi ba le barataro ba sekolo sa Gileate ba jaanong ba leng mo dikarolong tse di farologaneng tsa tirelo e e kgethegileng ya nako e e tletseng. Baalogi ba setlhopha sa bo112 ba ne ba kgothala fa ba ne ba utlwa gore dingwaga moragonyana baalogi ba barataro bao, go sa kgathalesege gore kabelo ya bone ke efe gone jaanong, ba sa ntse ba dirisa thapiso e ba e amogetseng mo sekolong sa Gileate fa ba ithuta Baebele, fa ba dira patlisiso le mo dikamanong tsa bone le ba bangwe.

Theodore Jaracz, leloko la Setlhopha se se Laolang, o ne a neela puo ya konokono ya thulaganyo eo. Setlhogo sa yone se ne se re “Se se Fitlhelelwang ka go Itshokela Letlhoo la Bosatane.” Baithuti ba ne ba feditse dikgwedi di le tlhano ba nna mo tikologong e e lorato ya thulaganyo ya bomodimo. Le fa go ntse jalo, jaaka go ne ga bontshiwa mo dithutong tsa bone tsa mo tlelaseng, re tshela mo lefatsheng la mmaba. Batho ba ga Jehofa ba a tlhaselwa mo lefatsheng lotlhe. (Mathaio 24:9) A dirisa dipego di le mmalwa tsa Baebele, Mokaulengwe Jaracz o ne a bontsha gore ‘Diabolo o tlhasela rona ka mo go kgethegileng. Re tshwanetse go nonotsha kamano ya rona le Jehofa gore re kgone go itshokela diteko.’ (Jobe 1:8; Daniele 6:4; Johane 15:20; Tshenolo 12:12, 17) Mokaulengwe Jaracz o ne a konela ka gore go sa kgathalesege letlhoo le batho ba Modimo ba lebaneng le lone Isaia 54:17 ya re, ‘ga go sebetsa le fa e ka nna sefe se se tla bopiwang kgatlhanong le rona se se tla atlegang. Jehofa o tla tlhomamisa gore re a gololwa ka nako ya gagwe le ka tsela ya gagwe.’E re ka ba “tlhomeleletse ka botlalo,” ga go pelaelo gore setlhopha sa bo112 sa baalogi ba Gileate se tla dira tiro e e molemo ya go fedisa leuba la dijo tsa semoya kwa dinageng tse ba tla romelwang kwa go tsone. (2 Timotheo 3:16, 17) Re lebile pele ka go shwegashwega pelo go amogela dipego tsa ka fa ba abelang batho ba bangwe molaetsa ono o o otlang kwa dinageng tseno ka gone.

[Lebokoso mo go tsebe 23]

DIPALOPALO TSA TLELASE

Palo ya dinaga tse di emetsweng: 6

Palo ya dinaga tse ba di abetsweng: 19

Palogotlhe ya baithuti: 48

Palogare ya dingwaga: 33,2

Palogare ya dingwaga mo boammaaruring: 15,7

Palogare ya dingwaga mo bodireding jwa nako e e tletseng: 12,2

[Setshwantsho mo go tsebe 24]

Setlhopha sa bo112 sa Baalogi ba Sekolo sa Baebele sa Watchtower sa Gileate

Mo lenaaneng le le fa tlase, mela e balwa go tloga kwa pele go ya kwa morago mme maina a tlhomagantswe go tloga kafa molemeng go ya kafa mojeng wa mola mongwe le mongwe.

(1) Parotte, M.; Hooker, E.; Anaya, R.; Reynolds, J.; Gesualdi, K.; Gonzalez, J. (2) Robinson, C.; Phillips, B.; Maidment, K.; Moore, I.; Noakes, J.; Barnett, S. (3) Stires, T.; Palmer, B.; Yang, C.; Groothuis, S.; Groppe, T.; Bach, C. (4) Anaya, R.; Soukoreff, E.; Stewart, K.; Simozrag, N.; Simottel, C.; Bach, E. (5) Stewart, R.; Yang, H.; Gilfeather, A.; Harris, R.; Barnett, D.; Parotte, S. (6) Maidment, A.; Moore, J.; Groothuis, C.; Gilfeather, C.; Noakes, S.; Stires, T. (7) Gesualdi, D.; Groppe, T.; Soukoreff, B.; Palmer, G.; Phillips, N.; Simottel, J. (8) Harris, S.; Hooker, P.; Gonzalez, J.; Simozrag, D.; Reynolds, D.; Robinson, M.