Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Lefatshe Lotlhe Le ne La Fedisiwa!

Lefatshe Lotlhe Le ne La Fedisiwa!

 Lefatshe Lotlhe Le ne La Fedisiwa!

Lebelela lefatshe le le go dikologileng, metse ya lone le ditso tsa lone, dilo tse saense e di fitlheletseng mo go lone, dimilione di le dikete tsa baagi ba lone. Go motlhofo gore o kgatlhiwe ke go bona e kete le tla nnela ruri, a ga go jalo? A o akanya gore letsatsi lengwe lefatshe leno le ka nyelela gotlhelele? Go ka nna ga nna boima go akanyetsa seo. Le fa go ntse jalo, a o ne o itse gore go ya ka motswedi mongwe o o ikanyegang thata, go kile ga bo go na le lefatshe lengwe pele ga leno mme le ne la fedisiwa gotlhelele?

GA RE bue ka lefatshe la ditso tse di sa tlhabologang. Lefatshe le le neng la nyelediwa le ne le tlhabologile, le na le metse e megolo, dilo tse di dirilweng ka botswerere le kitso ya saense. Le fa go ntse jalo, pego ya Baebele e re bolelela gore ka tshoganyetso, mo letsatsing la bo17 la kgwedi ya bo2, dingwaga di le 352 pele ga tlhogo ya lotso Aborahame a tsholwa, morwalela o ne wa simolola go gogola lefatshe leo lotlhe. *

 A pego eo e nepile? A tota go kile ga diragala selo se se ntseng jalo? A tota go kile ga bo go na le lefatshe la bogologolo pele ga la gompieno le le neng le atlegile mme la fedisiwa? Fa e le gore go ntse jalo, ke ka ntlha yang fa le ile la fedisiwa? Bothata e ne e le eng? Mme a go na le se re ka ithutang sone mo go fedisiweng ga one?

A Tota go Kile ga Fedisiwa Lefatshe la Bogologolo?

Fa e le gore go kile ga nna le masetlapelo a a boitshegang jalo, a ka se ka a lebalwa gotlhelele. Ke gone ka moo, mo ditšhabeng di le dintsi go nang le dilo tse di gakololang batho ka phediso eo. Ka sekai, akanya ka letlha le le tlhomameng le le kwadilweng mo Dikwalong. Kgwedi ya bobedi ya khalendara ya bogologolo e ne e simolola ka se rona gompieno re itseng e le bogare jwa October le bogare jwa November. Ka jalo letsatsi la bo17 le tsamaisana le mo e ka nnang le letsatsi la ntlha la November. Go ka se ka ga bo go ile ga diragala fela gore meletlo ya baswi e ketekiwe ka nako e le nngwe ka nako eo ya ngwaga.

Bosupi jo bongwe jwa gore go kile ga nna le Morwalela bo sa ntse bo tlhagelela mo ditlhamaneng tsa batho bangwe. Mo e ka nnang batho botlhe ba bogologolo ba bolela ka tlhamane nngwe ya gore bagologolwane ba bone ba ile ba falola morwalela wa lefatshe lotlhe. Ba-pygmy ba Afrika, Ba-Celt ba Yuropa, Ba-Inca ba Amerika Borwa—botlhe ba na le ditlhamane tse di tshwanang, fela jaaka batho ba kwa Alaska, Australia, China, India, Lithuania, Mexico, Micronesia, New Zealand le dikarolo dingwe tsa Amerika Bokone, fa re umaka mafelo a se kae fela.

Ke boammaaruri gore, fa nako e ntse e tsamaya, ditlhamane tseno di ile tsa kgabisiwa mme tsotlhe di na le ditlhalosonyana tse di supang gore di tlhamilwe go tswa motsweding o le mongwe o o tlhalosang gore: Modimo o ne a galefisiwa ke boikepo jwa batho. O ne a tlisa morwalela o mogolo. Batho botlhe ba ne ba nyelediwa. Le fa go ntse jalo, go ile ga bolokiwa ba se kae ba ba siameng. Batho bano ba ne ba aga sekepe se se neng sa boloka batho le diphologolo. Fa nako e ntse e ya, go ne ga romelwa dinonyane gore di ye go tlhola naga e e omileng. Kgabagare, sekepe se ne sa ema mo thabeng. Fa bafalodi ba sena go tswa mo sekepeng, ba ne ba ntsha setlhabelo.

Seno se supa eng? Go ka se ka ga bo go ile ga diragala fela gore ditlhamane tseno di tshwane. Bosupi jwa ditlhamane tseno tsotlhe bo tshegetsa bosupi jwa bogologolo jwa Baebele jwa gore batho botlhe ba tswa mo bafaloding ba morwalela o o neng wa fedisa batho. Ka jalo, ga re tlhoke go ikaega ka ditlhamane kana dikinane go itse gore go ne ga diragala eng. Re na le pego e e ileng ya bolokiwa ka kelotlhoko mo Dikwalong Tsa Sehebera tsa Baebele.—Genesise, dikgaolo 6-8.

 Baebele e na le pego e e tlhotlheleditsweng ya ditiragalo tsa go tloga fa botshelo bo ne bo simologa. Lefa go ntse jalo, bosupi bo bontsha gore ga se ditiragalo fela. Boporofeti jwa yone jo bo ikanyegang le botlhale jwa yone jo bo tseneletseng bo bontsha gore e ntse fela jaaka e itlhalosa—tsela e Modimo a buisanang le batho ka yone. Go farologana le dikinane, Baebele mo pegong ya yone ya ditiragalo e akaretsa maina le matlha mmogo le ditlhaloso tsa masika le tsa mafelo. E re tlhalosetsa gore botshelo bo ne bo ntse jang pele ga Morwalela mme e senola gore ke ka ntlha yang fa batho bao botlhe ba ile ba nyelela ka ponyo ya leitlho.

Bothata e ne e le eng ka setšhaba seo sa pele ga morwalela? Setlhogo se se latelang se tla sekaseka potso eo. Ke potso e e botlhokwa mo bathong ba ba ka tswang ba ipotsa gore isagwe ya setšhaba sa rona sa gone jaanong e sireletsegile go le kana kang.

[Ntlha e e kwa tlase]

[Tšhate mo go tsebe 4]

(Go bona mokwalo o o feletseng, leba kgatiso)

Ditlhamane Tsa Morwalela go Ralala Lefatshe

Naga Go Tshwana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gerika 7 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Roma 6 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Lithuania 6 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Asiria 9 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Tanzania 7 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

India - Hindu 6 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

New Zealand - Maori 5 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Micronesia 7 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Washington U.S.A. - Yakima 7 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Mississippi U.S.A. - Choctaw 7 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Mexico - Michoacan 5 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Amerika Borwa - Quechua 4 ◆ ◆ ◆ ◆

Bolivia - Chiriguano 5 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Guyana - Arawak 6 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1: Modimo o ne a galefisiwa ke boikepo

2: Go fedisiwa ka Morwalela

3: Go laelwa ke Modimo

4: Go neelwa tlhagiso e e tswang go Modimo

5: Go falola batho ba se kae

6: Go bolokiwa mo sekepeng

7: Go bolokiwa diphologolo

8: Nonyane kana sebopiwa sengwe se romelwa kwa ntle

9: Kgabagare se ema mo thabeng

10: Go dirwa setlhabelo