Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Ke Eng fa Lefatshe Leo la Bogologolo Le Ile La Nyelediwa?

Ke Eng fa Lefatshe Leo la Bogologolo Le Ile La Nyelediwa?

 Ke Eng fa Lefatshe Leo la Bogologolo Le Ile La Nyelediwa?

MORWALELA wa lefatshe lotlhe e ne e se kotsi ya masetlapelo. E ne e le katlholo e e tswang go Modimo. Go ne go ntshitswe tlhagiso mme ba le bantsi ba ile ba e itlhokomolosa. Ka ntlha yang? Jesu o ne a tlhalosa jaana: “Mo malatsing ao pele ga morwalela, [batho ba ne] baa ja e bile baa nwa, banna ba nyala le basadi ba neelwa nyalong, go fitlha ka letsatsi le Noa a tseneng mo teng ga araka ka lone; mme ba se ka ba tsaya tsia go fitlha morwalela o tla o bo o ba gogola botlhe.”—Mathaio 24:38, 39.

Setšhaba se se Tlhabologileng

Ka ditsela dingwe, setšhaba sa pele ga Morwalela se ne se na le melemo mengwe e rona re se nang yone gompieno. Ka sekai, batho botlhe ba ne ba bua puo e le nngwe. (Genesise 11:1) Seno se ne se ka kgona go thusa thata malebana le katlego ya tsa botaki le saense tse di tlhokang matsapa a batho ba le bantsi ba ba nang le bokgoni jo bo farologaneng. Mme le go tshela nako e telele ga batho ba le bantsi ka nako eo go ne go raya gore ba ne ba tla tswelela ba oketsa dilo tse ba setseng ba di ithutile mo makgolong a dingwaga a a fetileng.

Bangwe ba bolela gore tota nako ya go tshela ga motho e ne e se telele jalo ka nako eo, mme ba re dingwaga tse di umakiwang mo pegong ya Baebele tota ke dikgwedi. A seo se boammaaruri? Ebu, akanya ka kgang ya ga Mahalalele. Baebele ya re: “Mahalalele a tswelela go tshela dingwaga di le masome a marataro le botlhano. Mme a nna rraagwe Jarede. . . . Malatsi otlhe a ga Mahalalele a ne a fitlha go dingwaga di le makgolo a le  robedi le masome a le robongwe le botlhano mme a swa.” (Genesise 5:15-17) Fa e le gore ngwaga e kaya kgwedi, Mahalalele o ne a nna rre wa morwawe a le dingwaga di le tlhano fela! Nnyaa, batho ka nako eo ba ne ba sa ntse ba na le maatlanyana a botshelo jwa go itekanela jo monna wa ntlha, Adame a neng a na le jone. Tota ba ne ba tshela makgolokgolo a dingwaga. Ba ne ba fitlhelela eng?

Makgolokgolo a dingwaga pele ga Morwalela, baagi ba lefatshe ba ne ba le bantsi jaana mo e leng gore Kaine morwa Adame o ne a kgona go aga motse, o a neng a o bitsa Enoke. (Genesise 4:17) Mo dingwageng tsa pele ga Morwalela, go ne ga nna le diintaseteri tse di farologaneng. Go ne go na le madirelo “a mofuta mongwe le mongwe a kgotlho le tshipi.” (Genesise 4:22) Ga go na pelaelo gore didirisiwa tseno di ne di dirisediwa go aga, go betla, go roka le go lema. Ditiro tseno tsotlhe go buiwa ka tsone mo dipegong tsa baagi ba bogologolo thata ba lefatshe.

Kitso e ba neng ba nna le yone e ka bo e ile ya dira gore dikokomana tse di latelang di nne le bokgoni jo bo kgethegileng mo go betleng ka tshipi, temo, go rua dinku le dikgomo, bokwadi le botswerere jwa dilo tse dingwe. Ka sekai, Jubale e ne e le “mosimolodi wa botlhe ba ba tsholang harepa le lotlhaka.” (Genesise 4:21) Tlhabologo e ne ya gola thata. Le fa go ntse jalo, dilo tseno tsotlhe di ne tsa fela ka tshoganyetso. Go ne go diragetse eng?

Go ne Ga Senyega Kae?

Le mororo setšhaba sa motlha wa pele ga Morwalela se ne se na le melemo eno yotlhe, se ne sa simolola dilo ka tsela e e sa siamang. Mosimolodi wa sone, Adame, o ne a tsuologela Modimo. Kaine, moagi wa motse wa ntlha o go kwadilweng ka one, o ne a bolaya morwarraagwe. Ga go gakgamatse go bo bosula bo ile jwa ata thata jaana! Ditlamorago tsa boswa jo bo senyegileng jo Adame a neng a bo tlogelela bana ba gagwe di ne di oketsega.—Baroma 5:12.

Go bonala dilo di ne di senyegela pele fa Jehofa a ne a ikaelela gore o tla letla boemo joo gore bo tswelele dingwaga tse dingwe gape tse 120 fela. (Genesise 6:3) Baebele e bolela jaana: “Bosula jwa motho bo ne bo le bogolo mo lefatsheng le tshekamelo nngwe le nngwe ya dikakanyo tsa pelo ya gagwe e ne e le bosula fela ka dinako tsotlhe. . . . Lefatshe le ne la tlala thubakanyo.”—Genesise 6:5, 11.

Fa nako e ntse e tsamaya, Noa o ne a bolelelwa gore Modimo o tla fedisa nama yotlhe ka morwalela. (Genesise 6:13, 17) Le fa Noa a ile a nna “moreri wa tshiamo,” go bonala fa go ne go le boima gore batho ba dumele gore sengwe le sengwe se ba nang le sone se ne se tlile go fela. (2 Petere 2:5) Ke batho ba le robedi fela ba ba ileng ba tsaya tlhagiso eo tsia mme ba bolokwa. (1 Petere 3:20) Ke ka ntlha yang fa seno se le botlhokwa mo go rona gompieno?

Go Botlhokwa go le Kana Kang mo go Rona?

Re tshela mo metlheng e e tshwanang le ya ga Noa. Ka metlha re utlwa ka dipego tse di oketsegang tse di tsitsibanyang mmele tsa ditiro tse di tshosang tsa borukutlhi, matsholo a kgailo ya merafe, go bolawa ga bontsintsi jwa batho ke banna ba ba tsholang ditlhobolo ba ba se nang mabaka ape a go bo ba dira jalo le thubakanyo mo lelapeng. Lefatshe le tletse gape ka thubakanyo, mme fela jaaka pele, lefatshe le tlhagisitswe ka katlholo e e tlang. Jesu ka boene o ne a bolela gore o tla tla e le Moatlhodi yo o tlhomilweng ke Modimo le go tla go kgaoganya batho jaaka modisa a kgaoganya dinku le dipodi. Jesu o ne a bolela gore ba ba tla fitlhelwang ba sa tshwanelege “ba tla ya kwa go kgaolweng ga bosakhutleng.” (Mathaio 25:31-33, 46) Le fa go ntse jalo, mo lekgetlhong leno, Baebele e bolela gore, go tla nna le dimilione tse di tla falolang—boidiidi jo bogolo jo bo obamelang Modimo o osi wa boammaaruri. Mo lefatsheng le le tlang, batho bano ba tla itumelela go tshela ka kagiso le polokesego ya bosakhutleng e e iseng e ko e nne gone.—Mika 4:3, 4; Tshenolo 7:9-17.

Ba le bantsi ba a sotla fa ba utlwa ka dipolelo tseno tsa Baebele le ditlhagiso tsa yone malebana le katlholo e e tla diragadiwang. Mme moaposetoloi Petere o ne a tlhalosa gore babelaedi ba ba ntseng jalo ba itlhokomolosa mabaka. O ne a kwala jaana: “Mo metlheng ya bofelo go tla tla basotli . . .ba re: ‘Go kae go nna gone mono ga gagwe mo go solofeditsweng?’ . . . Gonne, go ya ka keletso ya bone, ntlha eno ga ba kgone go e lemoga, gore go ne go na le magodimo go tswa bogologolong le lefatshe le eme le kitlane go tswa mo metsing e bile le le mo gare ga metsi ka lefoko la Modimo; mme lefatshe la nako eo le ne la senngwa ka dilo tseo fa le  ne le rwalelelwa ka metsi. Mme magodimo le lefatshe tse di gone jaanong di boloketswe molelo ka lone lefoko leo e bile di beilwe go ya letsatsing la katlholo le la go senngwa ga baikepi.”—2 Petere 3:3-7.

Gompieno go rerwa ka tlhagiso ya lefatshe lotlhe malebana le go tla ga letsatsi la katlholo le ka molaetsa wa dikgang tse di molemo tse di kaga kagiso e e tla latelang morago ga foo mme go dirwa jalo ka ntlha ya go utlwa taelo ya ga Jesu ya boporofeti. (Mathaio 24:14) Tlhagiso eno ga e a tshwanela go itlhokomolosiwa. Modimo Mothatayotlhe o diragatsa se a se solofetsang.

Lefatshe le le Tlang

Isagwe ya batho ke eng, fa re akanya ka phetogo e e botlhokwa e e tlang? Mo tshimologong ya Thero ya ga Jesu e e tumileng ya mo Thabeng, o ne a solofetsa jaana: “Go itumela ba ba bonolo, e re ka ba tla rua lefatshe.” Morago ga moo o ne a tswelela a ruta barutwa ba gagwe go rapela Modimo jaana: “A thato ya gago e diragale le mo lefatsheng, jaaka kwa legodimong.” (Mathaio 5:5; 6:10) Ee, Jesu ka boene o ne a ruta gore go na le isagwe e e itumedisang e e tla tlelang batho ba ba ikanyegang gone mo lefatsheng. O ne a re ke “[popo] e ntšha.”—Mathaio 19:28.

Ka jalo fa o ntse o akanya ka isagwe, o se ka wa dumela gore basotli ba dire gore o belaele tlhagiso ya Modimo. Gone ke boammaaruri gore maemo a mo re nnang teng a ka nna a lebega a tlhomame, le gore lefatshe leno le ntse le le teng ka nako e telele. Le fa go ntse jalo, ga re a tshwanela go le ikanya. Batho ba lefatshe leno ba atlhotswe. Ka jalo, tsaya tsia kgothatso eno e moaposetoloi Petere a konelang lekwalo la gagwe ka yone:

“E re ka dilo tseno tsotlhe di tshwanetse tsa nyerologa jalo, ana lo tshwanetse go nna batho ba mofuta ofe mo ditirong tse di boitshepo tsa boitshwaro le ditiro tsa boineelo jwa bomodimo, lo letetse e bile lo ntse lo akantse thata ka go nna gone ga letsatsi la ga Jehofa . . . E re ka lo letetse dilo tseno, dirang bojotlhe jwa lona gore kwa bofelong a lo fitlhele lo se na selabe lo se na molato e bile lo le mo kagisong. . . . Tswelelang lo gola mo bopelonoming jo bo sa re tshwanelang le mo kitsong ya Morena wa rona le Mmoloki Jesu Keresete.” (2 Petere 3:11, 12, 14, 18) Ka gone, ithute ka se se diragetseng morago kwa mo motlheng wa ga Noa. Atamalana le Modimo. Oketsa kitso ya gago kaga Jesu Keresete. Leka go nna le boineelo jwa bomodimo mme o nne gareng ga dimilione tse di tlhophang go falola bofelo jwa lefatshe leno gore ba tsene mo lefatsheng la kagiso le le tlang.

[Setshwantsho mo go tsebe 5]

Tiro ya tshipi e ne e itsege pele ga Morwalela

[Setshwantsho mo go tsebe 7]

Go na le isagwe e ntle e e tlang