Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Fa o itlhaloganya sentle, o tla kgona go ikemela

 BASHA

9: Go Ikitse

9: Go Ikitse

GO KAYA ENG?

Go ikitse go raya go itse leina la gago le tsela e o lebegang ka yone. Gape go raya go itse gore o motho wa mofuta mang le go itse dilo tse o di dumelang. Tota go ikitse go raya go itlhaloganya.

GORENG GO LE BOTLHOKWA?

Fa o itlhaloganya, o tla kgona go emela dilo tse o di dumelang go na le go letla dithaka tsa gago gore di go bolelele gore o direng.

“Batho ba bantsi ba tshwana le dimpopi tse di mo dishopong tsa diaparo. Ga di itlhophele diaparo, di a apesiwa.”—Adrian.

“Ke ithutile go dira dilo tse di siameng le fa go ka nna thata jang. Ke kgona go bona fa motho e le tsala ya me ya nnete ka tsela e re dirisanang ka yone.”—Courtney.

BAEBELE YA RE: “Tlogelang go bopega jaaka tsamaiso eno ya dilo, mme lo fetolwe ka go fetola megopolo ya lona.”—Baroma 12:2.

SE O KA SE DIRANG

Go itlhaloganya go go tlhoka gore o itse gore o motho yo o ntseng jang le gore o batla go nna motho yo o ntseng jang mo nakong e e tlang mme seo se raya gore o itse dilo tse o kgonang go di dira, dilo tse o tlhokang go tokafatsa mo go tsone le dilo tse o di dumelang. O ka simolola ka go araba dipotso tse di latelang:

Dilo tse o kgonang go di dira: Ke dilo dife tse ke kgonang go di dira sentle? Ka sekai, a ke motho yo o tshwarang nako, yo o kgonang go ithiba, yo o senatla le yo o ratang go aba?

KAKANTSHO: Fa o sa itse dilo tse o kgonang go di dira sentle, botsa motsadi kgotsa tsala ya gago o bo o mo kopa gore a go tlhalosetse gore goreng a rialo.

BAEBELE YA RE: “A mongwe le mongwe a bontshe se tiro ya gagwe e leng sone, mme ke gone a tla nnang le lebaka la go itumela ka ga gagwe ka esi, mme e seng a ipapisa le motho yo mongwe.”—Bagalatia 6:4.

Dilo tse o tlhokang go tokafatsa mo go tsone: Ke eng se ke tlhokang go berekela thata mo go sone? Ke mo maemong afe a ke fitlhelang go le motlhofo go dira selo se se sa siamang? Ke dilo dife tse ke tlhokang go ithiba mo go tsone?

BAEBELE YA RE: “Fa re bua polelo e e reng: ‘Ga re na boleo,’ re a itsietsa e bile boammaaruri ga bo yo mo go rona.”—1 Johane 1:8.

Dilo tse o di dumelang: Ke dilo dife tse ke di dumelang mme goreng ke di dumela? A ke dumela mo Modimong? Ke eng se se dirang gore ke dumele gore Modimo o teng? Ke dilo dife tse ke tsayang gore ga di a siama mme goreng ke akanya jalo? Ke dumela gore go tlile go diragalang mo nakong e e tlang?

BAEBELE YA RE: “Bokgoni jwa go akanya bo tla nna bo go lebeletse, temogo e tla go dibela.”—Diane 2:11.