Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Go Sireletsa Mogopolo wa Gago

Go Sireletsa Mogopolo wa Gago

O MO kotsing! Mmaba wa gago yo mogolo e bong Satane o dirisa sebetsa sengwe se se kotsi go go tlhasela. Ke sebetsa sefe seo? Tshedimosetso ya maaka! Satane o dirisa sebetsa seno go leka go tlhotlheletsa tsela e o akanyang ka yone.

Moaposetoloi Paulo o ne a itse gore tshedimosetso ya maaka ya ga Satane e kotsi, mme Bakeresete bangwe ba ne ba sa itse. Ka sekai, bangwe kwa Korintha ba ne ba simolotse go itshepa thata, ba akanya gore tumelo ya bone e nonofile thata mme e ka se reketle. (1 Bakor. 10:12) Ke gone ka moo Paulo a ileng a ba tlhagisa jaana: “Mme ke boifa gore ka tsela nngwe, jaaka noga e ne ya faposa Efa ka boferefere jwa yone, megopolo ya lona e ka nna ya senngwa ya tswa mo bopeloephepeng le mo boitshekong tse di tshwanetseng Keresete.”—2 Bakor. 11:3.

Mafoko a ga Paulo a bontsha gore kgang eno e masisi tota. Fa e le gore o batla go sireletsa mogopolo wa gago, o tshwanetse go itse gore tshedimosetso ya maaka e kotsi go le kana kang mme o leke go itshireletsa mo go yone.

TSHEDIMOSETSO YA MAAKA E KOTSI GO LE KAE?

Tshedimosetso ya maaka ke tshedimosetso e e buiwang ka maikaelelo a go tsietsa motho gore a akanye kgotsa a dire dilo ka tsela e e rileng. Bangwe ba tshwantsha tshedimosetso ya maaka le “tshedimosetso e e sokamisitsweng, tsietso, go laola megopolo ya batho le mathata a tlhaloganyo” e bile ba e amanya le “maano a a sa siamang, a a kotsi le a a seng mo molaong.”—Go tswa mo bukeng nngwe e e buang ka tshedimosetso ya maaka.

Tshedimosetso ya maaka e kotsi go le kana kang? E tshwana le gase e e kotsi e e sa bonaleng e o sa kgoneng go e dupelela. Tshedimosetso eo e tsenelela kwa teng mo mogopolong wa gago. E re ka dinako dingwe re sa lemoge tshedimosetso ya maaka, monna mongwe yo o  ithutileng tsela e batho ba itshwarang ka yone e bong Vance Packard a re: “Bontsi jwa rona re a tsiediwa, mme gantsi seo se direga re sa lemoge.” Moithuti mongwe a re: “Ka ntlha ya tshedimosetso ya maaka, batho ba le bantsi ba ile ba tsiediwa gore ba dire dilo tse di kotsi tse di jaaka ‘go bolaya batho ba merafe e mengwe, go lwa, go tshwara batho ba merafe e mengwe setlhogo, go tlhaola batho ka ntlha ya bodumedi le mekgwa e mengwe e e sa siamang.’”—Go tswa mo bukeng nngwe e e buang ka hisitori ya tshedimosetso ya maaka.

Fa e le gore batho ba ka kgona go re tsietsa ka tshedimosetso ya maaka, Satane ene a ka palelwa ke eng? Ga a bolo go ithuta tsela e batho ba dirang dilo ka yone. O laola “lefatshe lotlhe.” A ka dirisa sengwe le sengwe go anamisa maaka a gagwe. (1 Joh. 5:19; Joh. 8:44) Satane o atlegile thata jaana mo go ‘foufatseng megopolo ya batho’ mo e leng gore gone jaanong o ‘tsietsa lefatshe lotlhe le le nang le banni.’ (2 Bakor. 4:4; Tshen. 12:9) O ka itshireletsa jang mo tshedimosetsong ya gagwe ya maaka?

NONOTSHA TUMELO YA GAGO

Jesu o re neile molao ono o re ka o dirisang go itshireletsa mo tshedimosetsong ya maaka: ‘Itse boammaaruri, mme boammaaruri bo tla go golola.’ (Joh. 8:31, 32) Fela jaaka lesole le le mo ntweng le tlhoka tshedimosetso ya boammaaruri gore le se ka la tsiediwa ke mmaba, le rona re tlhoka tshedimosetso e e ka ikanngwang e e ka re thusang go sireletsa megopolo ya rona. Jehofa o re neile tshedimosetso eo. Baebele e na le dintlha tse di ka go thusang gore o se ka wa tsiediwa ke tshedimosetso ya maaka ya ga Satane.—2 Tim. 3:16, 17.

Ke boammaaruri gore Satane o itse seno. Ka jalo, o dirisa lefatshe la gagwe go dira gore re se ka ra nna le nako ya go ithuta le go bala Baebele. O se ka wa mo letla gore a go tsietse! (Baef. 6:11) Ka jalo, “tshwara [kgotsa tlhaloganya] ka botlalo” dithuto tsa boammaaruri. (Baef. 3:18) Seno se tla go tlhoka matsapa a magolo. Le fa go ntse jalo, gopola ntlha e e ileng ya buiwa ke mokwadi mongwe e bong Noam Chomsky, o ne a re: “Go ka se itiragalele fela gore o itse boammaaruri. O tshwanetse go bo batla.” Ka jalo, bo batle ka go tlhagafalela go “tlhatlhoba Dikwalo ka kelotlhoko letsatsi le letsatsi.”—Dit. 17:11.

Fa o batla go sireletsa mogopolo wa gago, o tshwanetse go itse gore tshedimosetso ya maaka e kotsi go le kana kang mme o itshireletse mo go yone

O se ka wa lebala gore Satane ga a batle gore o akanye sentle kgotsa gore o beye mabaka. Ka ntlha yang? Buka nngwe ya re, “tshedimosetso  ya maaka e bereka thata fa batho . . . ba sa akanyetse dilo sentle.” Ka jalo, le ka motlha o se ka wa dumela sengwe le sengwe se o se utlwang o sa se akanyetsa pele. (Dia. 14:15) Letla “bokgoni jwa go akanya” le ‘maatla a gago a go akanya’ gore di go thuse go dirisa boammaaruri mo botshelong jwa gago.—Dia. 2:10-15; Bar. 12:1, 2.

ELA TLHOKO DILO TSE DI KA BAKANG DIKGAOGANO

Batho ba ba thusang masole ka maano a ntwa ba ka dirisa tshedimosetso ya maaka go leka go kgoba baba ba bone marapo. Ba ka nna ba tlhotlheletsa baba ba bone gore ba lwantshane kgotsa ba ba tsietse gore ba itlhaole mo masoleng a bone. Bangwe ba re mojenerale wa sesole sa Jeremane o ne a tlhalosa gore lebaka lengwe la go bo ba ile ba fenngwa ka Ntwa ya Lefatshe I ke ka gonne masole a bone “a ne a tsiediwa ka tshedimosetso ya maaka jaaka mmutla o tsiediwa ke noga.” Ka tsela e e tshwanang, Satane o leka go senya kutlwano le kagiso ya batho ba Modimo, ka sekai, o baka dikgaogano magareng ga Bakeresete kgotsa o ba tlhotlheletsa gore ba itlhaole mo phuthegong ya ga Jehofa ka gonne ba tsaya gore ba diretswe tshiamololo kgotsa ba ngongoregela sengwe.

O se ka wa itetla go tsiediwa! Letla Lefoko la Modimo gore le go kaele. Ka sekai, fa go tla mo kgannyeng ya go agisana le bakaulengwe le bokgaitsadi ba rona, Baebele e re kgothaletsa gore re tswelele re ‘itshwarelana re gololesegile’ le gore re nne bonako go rarabolola dikgotlhang. (Bakol. 3:13, 14; Math. 5:23, 24) Gape e re tlhagisa gore re se ka ra itlhaola mo phuthegong. (Dia. 18:1) Itlhatlhobe go bona gore a o kgona go itshireletsa mo tshedimosetsong ya maaka ya ga Satane. Ipotse jaana: ‘Ke eng se se neng sa tlhotlheletsa tsela e ke akanyang ka yone fa ke ne ke lebane le boemo joo? A e ne e le tshedimosetso ya maaka kgotsa moya wa Modimo?’—Bagal. 5:16-26; Baef. 2:2, 3.

TSWELELA O TSHEPA BA BA ETELETSENG PELE

Lesole le le sa tshepeng moeteledipele wa lone ga le kitla le kgona go lwa. Ka jalo, batho ba ba anamisang tshedimosetso ya maaka ba leka go dira gore lesole le moeteledipele wa lone ba se ka ba tshepana. Ba ka nna ba raya masole ba re: “Lo se ka lwa tshepa baeteledipele ba lona!” ba bo ba re, “Ba tlile go lo tsenya mo mathateng!” Ba ka nna ba leka go buelela  kgang ya bone ka go tlhomolola diphoso tse baeteledipele bao ba ka di dirang. Satane le ene o dira jalo. O nna a leka go dira gore o se ka wa tshepa batho ba Jehofa a ba dirisang go etelela pele mo phuthegong.

O ka itshireletsa jang? Tswelela o ngaparetse phuthego ya ga Jehofa mme o ikanye ba a ba dirisang go etelela pele go sa kgathalasege makoa a ba nang le one. (1 Bathes. 5:12, 13) O se ka wa “tshikhinngwa ka bofefo mo go akanyeng ga [gago]” fa o lebane le ditlhaselo tsa batlhanogi kgotsa batho ba bangwe ba ba ka lekang go go tsietsa, le fa se ba se buang se ka tswa se utlwala go le kana kang. (2 Bathes. 2:2; Tito 1:10) Dirisa kgakololo e Timotheo a neng a e newa. Tswelela o akanya ka boammaaruri jo o bo ithutileng e bile o nne o gopotse gore o bo ithutile kae. (2 Tim. 3:14, 15) Eleruri go na le bosupi jo bontsi jo bo bontshang gore o ka ikanya batho ba Jehofa a sa bolong go ba dirisa go re kaela mo tseleng ya boammaaruri.—Math. 24:45-47; Baheb. 13:7, 17.

O SE KA WA LETLA POIFO E GO KOAFATSA

Le fa go ntse jalo, nna o gopotse gore ka dinako tse dingwe Satane ga a dirise maano a a bofitlha. Ka dinako dingwe, o dirisa poifo, “e leng mofuta mongwe wa bogologolo wa tshedimosetso ya maaka.” (Go tswa mo bukeng e e buang ka hisitori ya tshedimosetso ya maaka) Ka sekai, Porofesa mongwe wa kwa Boritane e bong Philip M. Taylor o ne a re Baasiria ba ne ba fenya baba ba bone “ka go ba tshosa le go ba bolelela tshedimosetso ya maaka.” Satane a ka dirisa go boifa batho, go boifa pogiso, go boifa loso le mofuta ope fela wa poifo go go laola le go dira gore o se ka wa direla Jehofa.—Isa. 8:12; Jer. 42:11; Baheb. 2:15.

O se ka wa letla Satane gore a go tshosetse mo o feleletsang o nyema moko kgotsa o tlogela go ikanyega. Jesu o ne a re: “Lo se ka lwa boifa ba ba bolayang mmele mme morago ga seno ba sa kgone go dira sepe se se fetang seo.” (Luke 12:4) Tlhomamisega gore Jehofa o tla go tlhokomela le go go naya “maatla a a fetang a a tlwaelegileng” le gore o tla go thusa gore o se ka wa boifa kgotsa wa ineela.—2 Bakor. 4:7-9; 1 Pet. 3:14.

Gone ke boammaaruri gore o ka diragalelwa ke dilo tse di tshosang le tse di nyemisang moko. Le fa go ntse jalo, nna o gopotse mafoko ano a Jehofa a ileng a a bolelela Joshua: “O nne pelokgale o bo o nonofe. O se ka wa garoga pelo kgotsa wa tshoga, gonne Jehofa Modimo wa gago o na le wena gongwe le gongwe kwa o yang gone.” (Josh. 1:9) Fa o tlhobaela, rapela Jehofa o mmolelele sengwe le sengwe se se go tshwenyang. O ka tlhomamisega gore “kagiso ya Modimo . . . e tla disa [pelo ya gago] le maatla a [gago] a mogopolo,” mme seo se tla go thusa gore o kgone go itshireletsa mo tshedimosetsong ya maaka ya ga Satane.—Bafil. 4:6, 7, 13.

A o gakologelwa tshedimosetso ya maaka e moemedi wa Baasiria a neng a e dirisa kgatlhanong le batho ba Modimo? O ne a re: ‘Ga go na sepe se se ka lo sireletsang mo masoleng a Asiria. Tota le Modimo wa lona e bong Jehofa ga a ka ke a lo thusa ka sepe.’ O ne a bua jaana ka bopelokgale: ‘Jehofa ka boene o re reile a re re senye lefatshe leno.’ Jehofa o ne a reng? O ne a re: “O se ka wa boifa ka ntlha ya mafoko a o a utlwileng a batlhokomedi ba kgosi ya Asiria ba a buileng ka nna ka go kgoba.” (2 Dikg. 18:22-25; 19:6) O ne a romela moengele yo o neng a bolaya masole a Asiria a le 185 000 mo bosigong bo le bongwe!—2 Dikg. 19:35.

NNA BOTLHALE—REETSA JEHOFA KA METLHA

A o kile wa leba filimi nngwe o bo o lemoga gore mongwe mo filimeng eo o a tsiediwa? A o ile wa bua jaana: ‘O se ka wa ba dumela! Ba a go aketsa!’ Jaanong leka go akanya ka baengele ba dira se se tshwanang, ba go goeletsa ba re: “O se ka wa tsiediwa ke maaka a ga Satane!”

O se ka wa reetsa tshedimosetso ya maaka ya ga Satane. (Dia. 26:24, 25) Reetsa Jehofa mme o mo tseye tsia mo go sengwe le sengwe se o se dirang. (Dia. 3:5-7) Sekegela tsebe kopo eno ya gagwe: “Tlhalefa morwaaka, mme o ipedise pelo ya me.” (Dia. 27:11) Fa o dira jalo, o tla kgona go sireletsa mogopolo wa gago!