Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Mogolori

Go Ithuta mo Dinonyaneng Tsa Magodimo

Go Ithuta mo Dinonyaneng Tsa Magodimo

“Tsweetswee, botsa . . . dibopiwa tse di nang le diphuka tsa magodimo, mme di tla go bolelela. Ke sefe gareng ga dilo tseno tsotlhe se se sa itseng sentle gore seatla sa ga Jehofa ka bosone se dirile seno?”—Jobe 12:7, 9.

DINGWAGA di feta 3 000 tse di fetileng, tlhogo ya lotso e bong Jobe o ne a lemoga gore dinonyane tsa legodimo di ka re bolelela go le gontsi ka ditiro tsa Modimo. Gape di dirisiwa e le ditshwantshiso tsa dilo tse di molemo tse re ka ithutang tsone. Baebele e umaka dinonyane tsa legodimo makgetlo a le mantsi go re ruta dithuto tsa botlhokwa thata ka botshelo le ka botsala jwa rona le Modimo. Mma re bone dikai di le mmalwa.

KWA PEOLWANE E AGANG SENTLHAGA GONE

Peolwane

Baagi ba Jerusalema ba ne ba itse peolwane ka gonne gantsi e ne e aga sentlhaga sa yone ka fa tlase ga mathudi a dikago. Dingwe tsa tsone di ne di agile dintlhaga mo tempeleng ya ga Solomone. Go ka direga gore dipeolwane tse di neng di aga dintlhaga mo mafelong a tempele ngwaga le ngwaga, di ne di dira jalo go nna le lefelo le le sireletsegileng la go godisa bana ba tsone.

Mongwe wa barwa ba ga Kora yo o kwadileng Pesalema 84, yo o neng a direla kwa tempeleng beke e le nngwe morago ga dikgwedi dingwe le dingwe di le thataro, o ne a bona dintlhaga tseo mo tempeleng. E re ka a ne a eletsa go tshwana le dipeolwane tseo tse di neng di nnela ruri mo ntlong ya ga Jehofa, o ne a re: “A bo motlaagana wa gago o mogolo o le montle jang ne, Wena Jehofa wa masomosomo! Moya wa me o tlhologeletswe malwapa a ga Jehofa e bile o lapile. . . . Le nonyane tota e bone ntlo, le peolwane e iponetse sentlhaga, kwa e beileng bana ba yone gone—sebeso sa gago se segolo, wena Jehofa wa masomosomo, Kgosi ya me le Modimo wa me!” (Pesalema 84:1-3) Fela jaaka mopesalema, a rona le bana ba rona re eletsa le go anaanela go nna le batho ba Modimo ka dinako tsotlhe?—Pesalema 26:8, 12.

MOGOLORI O ITSE NAKO YA ONE

Moporofeti Jeremia e tlhomilweng.” Jeremia o ne a tlhola a bona megolori fa e fuduga e feta fa Lefatshe le le Solofeditsweng. Ka nako ya dikgakologo, megolori e mesweu e e fetang 300 000 e bonwe e feta fa Mokgatšheng wa Joredane e fuduga e tswa kwa Afrika e ya kwa Bokone jwa Yuropa. Ka tlholego fela, megolori e bopilwe e na le sengwe se se e gakololang gore e boele kwa lefelong la go godisa mamphorwana ka nako ya selemo. Fela jaaka dinonyane tse dingwe tse di fudugang, megolori le yone e ‘itse nako e e tshwanetseng go boa ka yone.’—Jeremia 8:7NW.

Collins Atlas of Bird Migration ya re: “Go fuduga ga dinonyane ke selo sa tlholego se se jesang kgakge.” Jehofa Modimo o neile dinonyane tseno botlhale jwa tlholego jwa go itse nako e di tshwanetseng go fuduga ka yone mme batho bone o ba neile bokgoni jwa gore ba lemoge dinako le dipaka. (Luke 12:54-56) Go farologana le botlhale jwa tlholego jo megolori e bopilweng e na le jone, rona re tlhoka go ithuta ka Modimo gore re kgone go tlhaloganya ditiragalo tsa motlha o re tshelang mo go one. Baiseraele ba motlha wa ga Jeremia  ba ne ba itlhokomolosa ditiragalo tsa motlha wa bone. Modimo o ne a tlhalosa se se neng se baka bothata joo fa a ne a re: “Ba ganne lefoko la ga Jehofa, mme ba na le botlhale bofe?”—Jeremia 8:9.

Gone jaanong re na le bosupi jo bo seng kana ka sepe jwa gore re tshela mo nakong e Baebele e e bitsang ‘metlha ya bofelo.’ (2 Timotheo 3:1-5) A o tla etsa mogolori mme o ele tlhoko ‘metlha’ e re tshelang mo go yone?

NTSU E BONELA KGAKALA

Ntsu

Baebele e umaka ntsu makgetlo a le mantsi e bile Baiseraele ba ba neng ba tshela mo lefatsheng le Modimo a neng a ba solofeditse lone, ba ne ba tlwaetse go e bona. Baebele ya re ntsu e “senka dijo” ka ‘matlho a yone a a kgonang go bonela kgakala’ e ntse e le mo sentlhageng sa yone kwa godimo ga logaga. (Jobe 39:27-29) Matlho a yone a bogale thata jaana mo e kgonang go bona mmutla o le sekgala sa kilometara.

Fela jaaka ntsu e kgona go ‘bonela kgakala,’ Jehofa le ene o kgona go bonela isagwe pele. Ke ka moo Jehofa Modimo a neng a ipolela a re: “Ene Yo o bolelang bokhutlo go tswa kwa tshimologong, le dilo tse di iseng di dirwe go tswa bogologolong.” (Isaia 46:10) Fa re reetsa kgakololo ya ga Jehofa, re tla solegelwa molemo ke botlhale le bokgoni jwa gagwe jwa go bonela dilo pele.—Isaia 48:17, 18.

Gape Baebele e tshwantsha batho ba ba ikanyang Modimo le dintsu fa e re: “Ba ba solofetseng mo go Jehofa ba tla nna le maatla gape. Ba tla tlhatlogela kwa godimo ka diphuka jaaka bontsu.” (Isaia 40:31) Ntsu e dirisa pheswana e e mogote go fofela kwa godimo ka bonako. Fa ntsu e utlwa moya o o mogote, e tsharolola diphuka tsa yone e bo e fofa go dikologa fa moya o leng gone, e ntse e fofela kwa godimo. Ntsu ga e a ikaega ka maatla a yone gore e kgone go bona moya o o mogote le go fofa sekgala se seleele. Ka tsela e e tshwanang, batho ba ba ikanyang Jehofa ba ka leba kwa go ene gore a ba neye “maatla a a fetang a a tlwaelegileng.”—2 Bakorintha 4:7, 8.

‘TSELA E KOKO E NAMAGADI E PHUTHANG DIKOKWANA KA YONE’

Koko le dikokwana

Pele Jesu a bolawa, o ne a leba motsemogolo wa Bajuda. O ne a bua jaana a hutsafetse: “Jerusalema wee, Jerusalema wee, mmolai wa baporofeti le mokgobotletsi wa ba ba rometsweng kwa go ene,—a bo ke ne ka batla gantsi jang ne go phutha bana ba gago mmogo, ka tsela e koko e namagadi e phuthelang dikokwana tsa yone mmogo ka fa tlase ga diphuka tsa yone! Mme lo ne lwa se ka lwa go batla.”—Mathaio 23:37.

Ka tlholego fela, dinonyane di rata go sireletsa mamphorwana a tsone. Dinonyane tse di sa fofeng, tse di jaaka dikoko tsa mo lapeng, di tshwanetse go nna di etse tlhoko dikotsi tse di ka nnang gone. Fa koko e bona phakalane kgotsa segodi, e dira modumo o mogolo mme dikokwana di tla bo di taboga ka bonako di tshabela mo diphukeng tsa mmaatsone. Dikokwana di tshabela mo diphukeng tseno fa go le mogote le fa pula e na thata. Ka tsela e e tshwanang, Jesu o ne a batla go naya banni ba Jerusalema bonno le tshireletsego ya semoya. Le gompieno, Jesu o re laletsa gore re tle kwa go ene gore a re lapolose le go re sireletsa kgatlhanong le morwalo le ditlhobaelo tsa botshelo.—Mathaio 11:28, 29.

Ruri go na le dilo tse dintsi tse re ka ithutang tsone go tswa mo ditsheding tseno tse di fofang. Fa o ntse o lebile tsela e di tshelang ka yone, leka go gopola ditemana tsa Baebele tse di buang ka tsone. E kete peolwane e ka go thusa go anaanela ntlo ya ga Jehofa. E kete o ka leba kwa Modimong gore a go neye tsholofetso e e ka go thusang go fofa jaaka ntsu. E kete o ka tla kwa go Jesu gore a go rute boammaaruri jo bo ka go sireletsang fela jaaka koko e namagadi e dira ka dikokwana tsa yone. Mme e kete mogolori o ka go gopotsa gore o nne o ntshitse matlho dinameng go bona bokao jwa ditiragalo tsa motlha wa rona.