TSOGANG! December 2014 | Tshedimosetso ka Malwetse a Tlhaloganyo

Malwetse a tlhaloganyo a ka ama motho ka tsela e e utlwisang botlhoko, mme batho ba bantsi ba ba nang le malwetse a tlhaloganyo ga ba batle kalafi. Goreng?

SETLHOGO SA KA FA NTLE

Tshedimosetso ka Malwetse a Tlhaloganyo

Ditsela tse robongwe tsa kafa o ka lebanang le bolwetse jwa tlhaloganyo ka gone.

Ditiragalo Tsa Lefatshe

Ditlhogo di akaretsa: pego ya lobaka lo phologolo nngwe e tshetseng ka lone, lewatle le le itsegeng thata le tloga le kgala le nako e batho ba bolawang ke bolwetse jwa pelo thata ka yone mo ngwageng.

GO THUSA LELAPA

Kafa o ka Ineelang ka Gone

Dilo tse nné tse di ka thusang wena le molekane wa gago go rarabolola mathata le go tila go ngangisana.

Matlho a Magolo—Mmele o Monnye!

Leitlho le le lengwe la tarsier le legolo go feta boboko jwa yone.

POTSOLOTSO

Porofesa wa Matlotlo o Tlhalosa Tumelo ya Gagwe

Porofesa Stephen Taylor a re go ithuta Baebele ke poelo e kgolo e a e dirileng.

THE BIBLE'S VIEWPOINT

Lefatshe

A lefatshe le tla senngwa?

Kaedi ya 2014 Tsogang!

Lenaane la ditlhogo tse di gatisitsweng mo dimakasineng tsa 2014.