Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Motlotlo wa Lelapa

Motlotlo wa Lelapa

RE KA ITHUTA ENG MO GO . . . Noa?

A O KILE WA IPOTSA GORE GO BOTLHOKWA GO LE KANA KANG GO IKOBELA MODIMO?

• Tsenya ditshwantsho mebala. • Bala ditemana tsa Baebele o bo o di tlhalosa fa o ntse o kwala mafoko a a sa kwalwang a puisano. • Batla dilo tse di fitlhegileng: (1) llere le (2) bobi jwa segokgo.

Ke eng fa go le botlhokwa go bo Noa a ile a ikobela Modimo?

NTLHA E E KA THUSANG: Jeremia 7:23; 2 Petere 2:5.

Ke eng se se tla go thusang go ikobela Modimo?

NTLHA E E KA THUSANG: 1 Ditiragalo 28:9; Isaia 48:17, 18; 1 Johane 5:3.

O ithuta eng mo pegong eno?

O akanyang?

Gore o ikobele Modimo, ke mang gape yo o tshwanetseng go mo ikobela?

NTLHA E E KA THUSANG: Baefeso 6:1-3; Bahebera 13:7, 17.

 Di Boloke Mme o Ithute ka Tsone

KARATA YA BAEBELE 22 NEHEMIA

DIPOTSO

  1. A. Nehemia o ne a direla jaaka ․․․․․ wa Kgosi ya Baperesia ․․․․․.
  2. B. Nehemia o ne a dira eng pele a kopa kgosi?
  3. C. O ne a rapela jaana: “A ko o nkgakologelwe, tlhe Modimo wa me, ․․․․․.”

DIKARABO

  1. A. motsholasenwelo, Aretaserese.—Nehemia 1:11; 2:1.
  2. B. O ne a rapela.—Nehemia 2:4.
  3. C. “. . . ka tsela e e molemo.”—Nehemia 13:31.

Batho le Dinaga

Maina a rona ke Taonga, wa dingwaga di le 6, le Mwelwa, wa dingwaga di le 8. Re nna kwa Zambia. Ke Basupi ba ga Jehofa ba le kae ba ba nnang kwa Zambia? A ke ba le 90 000, 152 000 kgotsa 196 000?

Ke khutlo efe e e bontshang gore re nna kae? E thalele mme o bo o torowa khutlo e e bontshang gore wena o nna kae mme o bone gore o gaufi go le kana kang le Zambia.

Bana Batlang Ditshwantsho Tseno

A o ka kgona go bona ditshwantsho tseno mo makasineng ono? Tlhalosa ka mafoko a gago gore go direga eng mo setshwantshong sengwe le sengwe.

 DIKARABO

  1. Llere e mo setshwantsho 3.
  2. Bobi jwa segokgo bo mo setshwantsho 2.
  3. 152 000.
  4. C.