Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

O ne O ka Reng?

O ne O ka Reng?

 O ne O ka Reng?

GO DIRAGETSE KAE?

Bala Mathaio 2:1-16, mme o arabe dipotso tse di latelang.

1. Naledi e ne ya kaela balepadinaledi la ntlha go ya kae?

Thalela karabo ya gago mo mmapeng.

Bethelehema

Jerusalema

Jeriko

Bethani

◆ Ke eng se Kgosi Herode a neng a batla gore balepadinaledi ba se dire?

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

◆ Ke ka ntlha yang fa Herode a ne a batla go itse gore a ka bona kae Jesu?

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

Tse go ka Tlotliwang ka Tsone: Ke dipharologanyo dife tse o di lemogileng fa gare ga pego ya Baebele le ditlhamane tsa setso ka Keresemose?

GO DIRAGETSE LENG?

Umaka leina la mokwadi wa nngwe le nngwe ya dibuka tsa Baebele tse di fa tlase fano, mme o thale mola o o golaganyang buka eo le letlha le go lekanyediwang gore e ne ya wediwa go kwalwa ka lone.

50 C.E. 65 C.E. 77 C.E. 96 C.E. 98 C.E.

2. 1 Johane

3. Jude

4. Tshenolo

KE NNA MANG?

5. Johane o ne a nkakgolela go amogela baeti le lorato lwa me.

KE NNA MANG?

6. Le fa ke le wa bosupa mo losikeng lwa ga Adame, boporofeti jwa me bo kwadilwe mo bukeng ya ga Jude.

TSE DI TSWANG MO MAKASINENG ONO

Araba dipotso tseno o bo o feleletse ditemana tsa Baebele tse di tlhaelang fano.

Tsebe 4 Baswi ga ba itse eng? (Moreri 9:․․․)

Tsebe 8 Modimo o tla dira eng ka loso? (Isaia 25:․․․)

Tsebe 10 Modimo o tla dira eng ka batho ba ba senyang lefatshe? (Tshenolo 11:․․․)

Tsebe 14 Gore o tle o kgone go tila ditshwantsho tse di hepisang, o tshwanetse go ithuta go dira eng? (Pesalema 97:․․․)

Bana Batlang Ditshwantsho Tseno

A o ka kgona go bona ditshwantsho mo ditlhogong tse di mo makasineng ono? Tlhalosa ka mafoko a gago gore go direga eng mo setshwantshong sengwe le sengwe.

(Dikarabo di mo tsebeng ya 28)

DIKARABO TSA DIPOTSO TSE DI MO TSEBENG YA 31

1. Jerusalema.

◆ Gore ba batle lesea mme ba boe ba tle go mmegela.

◆ Gore a tle a mmolaye.

2. Moaposetoloi Johane, 98 C.E.

3. Jude morwaarragwe Jesu ka motsadi a le mongwe, 65 C.E.

4. Moaposetoloi Johane, 96 C.E.

5. Gaio.—3 Johane 1, 3-6.

6. Enoke.—Jude 14.