Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Dikakgelo Tsa Babadi

Dikakgelo Tsa Babadi

 Dikakgelo Tsa Babadi

Nako ya fa Bolwetse bo Tla bo Bo sa Tlhole bo le Gone! (January 2007) Fa o ne o tlhalosa gore batho bangwe “ba senya madi le nako ka dikalafi tse di sa thuseng sepe kgotsa le e leng tse di ka nnang kotsi,” go bonala e kete o bua ka kalafi e nngwe e e ka dirisiwang, e re ka setlhogo seno se tsositse dipotso ka gore a kalafi eno e dira sentle le gore e babalesegile go le kana kang. A seno se raya gore Tsogang! e kgothaletsa kalafi e e tlwaelegileng gore ke yone e e babalesegileng le e e kgonang go alafa? Go ya ka U.S. General Accounting Office, go na le bosupi jo bontsi jwa gore seo ga se boammaaruri.

G. C., United States

“Tsogang!” e a araba: Kalafi e pele e neng e amogelwa thata e go neng go tsewa gore e babalesegile le gore e dira sentle morago jaana go bonagetse e sa babalesega. Seno se diregile mo kalafing e e tlwaelegileng le mo go e mengwe. Selo se se molemo se motho a ka se dirang ke go itse ka melemo le dikotsi tsa kalafi e o e akanyetsang, e ka tswa e le kalafi e e tlwaelegileng kgotsa e mengwe, le go tlhomamisa gore ga e thulane le melaometheo ya Baebele. Seno se batla gore motho a itirele ditshwetso. Jaaka re bontshitse gantsi mo nakong e e fetileng, “Tsogang!” ga e buelele mofuta ope wa kalafi. Mme Bakeresete ga ba tshwanela go atlhola le go tshwaya bangwe diphoso ka mofuta wa kalafi o ba o itlhophelang. Jaaka ditlhogo tseo di bontshitse, kwa bofelong ga go na mofuta ope wa kalafi o o ka kgonang go fodisa malwetse otlhe a batho ba nang le one. Ke Bogosi jwa Modimo fela jo bo tla tlisang nako eo ya fa go tla bo go sena bolwetse.—Tshenolo 21:3, 4.

Ke Tla ‘Palama Fela Jaaka Kgama e Tonanyana’ (August 2006) Bopelotelele le boikokobetso jwa ga Francesco Abbatemarco ruri bo dirile gore ke akanye thata. Ga se fela gore o lekile go fenya bokoa jo a neng a na le jone mo mmeleng gore a tle a direle Jehofa, mme gape o dirile ka natla go fenya maikutlo a gagwe a a sa siamang. Kgang ya gagwe e nthusitse go lemoga gore go sa kgathalesege maemo ape a re lebanang le one, re ka kgona go direla Jehofa ka moo re ka kgonang ka teng. Gape ke ne ka kgothadiwa ke go bona kafa go dirisa Lefoko la Modimo go mo thusitseng ka teng gore a dire diphetogo tse di dikgolo mo botshelong jwa gagwe.

N. G., Cambodia

Francesco o ne a na le dikgoreletsi tse dintsi mo botshelong jwa gagwe. Le fa go ntse jalo, fa a sena go bona boammaaruri, o ne a lebana le tsone ka matlhagatlhaga le ka go rata. Ruri o tlhomile sekao se se molemo sa go nna le boikemisetso! Ke solofela gore kgang ya gagwe e tla rotloetsa ba bangwe ka tsela e le nna e nthotloeditseng ka yone.

M. D., South Africa

Ke rata setlhogo seno fela thata! Ke eletsa e kete nka bolelela Francesco Abbatemarco ka namana gore setlhogo seno se nkgothaditse thata gore ke dire maiteko a magolo a go direla Jehofa ka mo go oketsegileng.

J. B., United States

Ke a go leboga Francesco, ka sekao sa gago se se molemo sa go bontsha tlhoafalo le boitshoko. Ke tlhomamisegile gore mo lefatsheng le lesha, o tla tlolaka jaaka kgama. Tsweetswee itse gore o na le bakaulengwe le bokgaitsadi ba ba go ratang tota le ba ba go rapelelang.

S. G., Russia