Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

O ne O ka Reng?

O ne O ka Reng?

 O ne O ka Reng?

KWALA DIPETSO TSE DI LESOME FA TLASE FANO

Kwala dipetso go ya ka tatelano e di diregileng ka yone, mme o thale mola o o golaganyang karabo ya gago le setshwantsho se se siameng. (Ela tlhoko: Ditshwantsho ga di a bewa ka tatelano.)

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

4. ․․․․․

5. ․․․․․

6. ․․․․․

7. ․․․․․

8. ․․․․․

9. ․․․․․

10. ․․․․․

KE NNA MANG?

11. Ke itlhalosa ke le mosetsana yo motshwana. Ke ne ke batliwa ke kgosi.

12. Paulo o ne a kgothatsa nna le Sentike gore re nne mogopolo o o tshwanang mo Moreneng.

TSE DI TSWANG MO MAKASINENG ONO

Araba dipotso tseno o bo o feleletse ditemana tsa Baebele tse di tlhaelang fano.

Tsebe 3 Fa o rata madi, ke eng se se ka nnang sa go diragalela? (1 Timotheo 6:․․․)

Tsebe 8 Pelo ya gago e tla nna kae ka dinako tsotlhe? (Mathaio 6:․․․)

Tsebe 21 Mokgwa wa rona wa botshelo o tshwanetse go se nne wa eng? (Bahebera 13:․․․)

Tsebe 28 Ke eng se motho yo o intshang le mongwe mo sephiring a tshwanetseng go se gakologelwa? (Bahebera 4:․․․)

Bana Batlang Ditshwantsho Tseno

A o ka kgona go bona ditshwantsho tseno mo makasineng ono? Tlhalosa ka mafoko a gago gore go direga eng mo setshwantshong sengwe le sengwe.

(Dikarabo di mo tsebeng ya 19)

 DIKARABO TSA DIPOTSO TSE DI MO TSEBENG YA 31

1. Noka ya Nile e nna madi.—Ekesodo 7:19-21.

2. Digogwane.—Ekesodo 8:5-14.

3. Mentsana.—Ekesodo 8:16-19.

4. Diboba.—Ekesodo 8:21-24.

5. Leroborobo mo diruiweng.—Ekesodo 9:1-6.

6. Ditlhagala.—Ekesodo 9:8-11.

7. Sefako.—Ekesodo 9:22-26.

8. Ditsie.—Ekesodo 10:12-15.

9. Lefifi.—Ekesodo 10:21-23

10. Go swa ga maitibolo.—Ekesodo 12:12, 29.

11. Morweetsana wa Moshulame.—Sefela sa Difela 1:1-6.

12. Yudia.—Bafilipi 4:2.