Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

O Ne O ka Reng?

O Ne O ka Reng?

 O Ne O ka Reng?

GO DIRAGETSE KAE?

1. Sejo sa Morena sa Maitsiboa se ne sa jelwa kae?

Thalela karabo ya gago mo mmepeng.

Nasaretha

Jeriko

Jerusalema

Betlelehema

◆ Senkwe se se sa bedisiwang se emela eng?

․․․․․

◆ Beine e khibidu e emela eng?

․․․․․

Tse go ka Tlotliwang ka Tsone: Go a bo go gopolwa tiragalo efe fa go jewa Sejo sa Morena sa Maitseboa? Ke eng se o se ratang ka tiragalo eno?

GO DIRAGETSE LENG?

maka leina la mokwadi wa nngwe le nngwe ya dibuka tsa Baebele tse di fa tlase mme o thale mola o o golaganyang buka eo le letlha le e neng ya wediwa go kwalwa ka lone.

1077 B.C.E. 1040 B.C.E. 580 B.C.E. 55 C.E. 66 C.E.

2. 2 Samuele

3. 2 Dikgosi

4. 2 Bakorintha

KE NNA MANG?

5. Ditsala tsa me di ne tsa ntlisetsa metsi go nwa, mme ke ne ka a tshololela fa fatshe jaaka e kete ke madi.

KE NNA MANG?

6. Bangwe ba ne ba re ke ba me; ba bangwe ba re ke ba ga Paulo, Apolose, kana ba ga Keresete.

TSE DI TSWANG MO MAKASINENG ONO

Araba dipotso tseno o bo o feleletse ditemana tsa Baebele tse di tlhaelang fano.

Tsebe 8 Re tshwanetse go tlhomamisa eng? (Bafilipi 1:․․․)

Tsebe 9 Ke eng se se ka go thusang go nna botlhale? (Diane 13:․․․)

Tsebe 20 Ke mang yo o tla nnang mogolo mo “bogosing jwa magodimo”? (Mathaio 18:․․․)

Tsebe 29 Ke bomang ba ba se kitlang ba rua Bogosi? (Baefeso 5:․․․)

Bana Batlang Ditshwantsho Tseno

A o ka kgona go bona ditshwantsho tseno mo makasineng ono? Tlhalosa ka mafoko a gago gore go direga eng mo setshwantshong sengwe le sengwe.

(Dikarabo di mo tsebeng ya 19)

 DIKARABO TSA DIPOTSO TSE DI MO TSEBENG YA 31

1. Jerusalema.—Mathaio 21:10, 17, 18; 26:17-19.

◆ Mmele wa ga Jesu.—Mathaio 26:26.

◆ Madi a ga Jesu.—Mathaio 26:27, 28.

2. Gada, Nathane, 1040 B.C.E.

3. Jeremia, 580 B.C.E.

4. Paulo, 55 C.E.

5. Dafide.—2 Samuele 23:15-17.

6. Kefase kana Petere.—Johane 1:42; 1 Bakorintha 1:12.