Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

O ne O ka Reng?

O ne O ka Reng?

 O ne O ka Reng?

GO DIRAGETSE KAE?

1. Tiragalo eno e diragetse mo motseng ofe?

Tshwaya karabo ya gago mo mmapeng.

Tareso

Antioka (wa Siria)

Damaseko

Jerusalema

◆ Ke mang yo o mo serotong?

․․․․․

◆ Ke ka ntlha yang fa a tswa mo motseng ono a tshaba?

․․․․․

Tse go ka Tlotliwang ka Tsone: Ke maemo afe a a ka dirang gore o tswe o tshabe fa o kopana le bothata bongwe? A Bakeresete ba tshwanetse go tshabela mathata ka metlha? Ke ka ntlha yang fa o rialo?

GO DIRAGETSE LENG?

Thala mola go tswa mo setshwantshong go ya kwa letlheng le le tshwanetseng.

1513 B.C.E. 1512 1473 1450 468 455

2. Joshua 24:1-25

3. Ekesodo 32:1-6, 19

4. Esera 8:1, 21, 31

KE NNA MANG?

5. Ke ne ke le moroki wa diaparo; maina a me ka bobedi a raya “Tshepe,” mme ke ne ka tsosiwa mo baswing.

KE NNA MANG?

6. Ke ne ke nna gaufi le lewatle mme nako nngwe nkile ka bo ke na le moeng yo o neng a rata go tshwara ditlhapi. Nna le ene re na le maina a a tshwanang.

TSE DI TSWANG MO MAKASINENG ONO

Araba dipotso tseno o bo o feleletse ditemana tsa Baebele tse di tlhaelang fano.

Tsebe 8 Monna o tshwanetse go tshwara jang mosadi wa gagwe? Bakolosa 3:․․․)

Tsebe 8 Tsela e e molemolemo ya go baakanya mathata a lenyalo ke efe? (1 Petere 4:․․․)

Tsebe 15 A Modimo o na le lefelo le a nnang mo go lone? (1 Dikgosi 8:․․․)

Tsebe 25 O ka bona kae kgakololo e e molemolemo malebana le tiro? (Diane 3:․․․)

Bana, Batlang Ditshwantsho Tseno

A o ka kgona go bona ditshwantsho tseno mo makasineng ono? Tlhalosa ka mafoko a gago gore go direga eng mo setshwantshong sengwe le sengwe.

(Dikarabo di mo tsebeng ya 13)

 DIKARABO TSA DIPOTSO TSE DI MO TSEBENG YA 31

1. Damaseko.—Ditiro 9:19, 25.

◆ Saulo, yo moragonyana a neng a bidiwa Paulo.—Ditiro 9:17-19.

◆ Bajuda ba ne ba batla go mmolaya ka gonne a ne a neela bosupi.—Ditiro 9:22-24.

2. 1450 B.C.E.

3. 1513 B.C.E.

4. 468 B.C.E.

5. Tabitha, kgotsa Dorekase.—Ditiro 9:36-41.

6. Simone wa mosugi wa letlalo.—Ditiro 10:5, 6.