Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Intekese ya Bolumo 84 ya Tsogang!

Intekese ya Bolumo 84 ya Tsogang!

 Intekese ya Bolumo 84 ya Tsogang!

BASHA BA BOTSA JAANA

A ke Tshwanetse go Nna le Tatoo?, 10/8

Dibidio Tsa Mmino, 3/8; 4/8

Fa Masetlapelo a Tlhaga, 7/8

Ga ke A Tshwanela go Dira Diphoso?, 8/8; 9/8

Go Godisiwa ke Batsadi ba e Seng ba Gago, 5/8; 6/8

Go Kopisa, 2/8

Kgatelelo ya Balekane, 1/8

Nka Dira Jang Gore Batho Ba se Ka ba Nkamanya Thata le Batsadi ba Me?, 11/8

Nka Dira Jang Gore ke se Amanngwe Thata le Bana ba Bangwe mo Gae?, 12/8

BASUPI BA GA JEHOFA

Go Bontsha Lorato mo Dinakong Tsa Matshwenyego (Nigeria), 3/8

Kgotlatshekelokgolo ya United States le Kgololesego ya Puo, 1/8

Morago ga go Thunya ga Dibomo (Ecuador), 10/8

Pego E ne Ya Kgatlha ba Bangwe Thata (moithuti), 9/8

Sengwe se le Ditsuatsue di Neng di Ka se Kgone go se Gogola (tiro ya namolo), 8/8

BOITEKANELO LE KALAFI

Bolwetse Jwa Sukiri, 5/8

Dilo Tse o di Tlhophang Tse di Amang Boitekanelo, 9/8

Ditsela Tse Thataro Tsa go Sireletsa Boitekanelo, 10/8

Fa Ngwana a Tshwerwe ke Letshoroma, 12/8

Go Dira Gore Boimana bo Babalesege, 1/8

Go Robala, 4/8

Letlhokwa le le Tlhatswang Meno, 9/8

Malwetse a a Anamisiwang ke Ditshenekegi, 6/8

Megare e e Palelang Diokobatsi, 11/8

Metsi, 7/8

O Tshwanetse go Robala mo go Lekaneng!, 2/8

Phepelotlase, 3/8

Sesepa—“Mokento o Motho A ka O Iphang,” 12/8

DIKGANG LE MAEMO A LEFATSHE

A Lekgetho le Kwa Godimo Thata?, 12/8

A re Ka Sireletsa Tikologo ya Rona?, 12/8

Bokebekwa, 7/8

Ditshwantsho Tse di Hepisang, 8/8

Go Dirisiwa ga Bana Jaaka Diaka, 2/8

Go Kgerisa, 9/8

Maemo a Bosa, 8/8

Mathata a Temothuo, 10/8

Mekgwa e Mentle, 6/8

Oli—A e Tla Tsamaya e Fela?, 11/8

Phepelotlase, 3/8

Tiriso E e Sa Siamang ya Diokobatsi mo Lelapeng, 4/8

DIKGANG TSA BOTSHELO

Go Gololesega mo Dikeetaneng Tsa Letlhoo (J. Gomez), 1/8

Go Lekwa Tumelo Kwa Slovakia (J. Bali), 1/8

Go Lekwa Tumelo Kwa Yuropa ya Bonasi (A. Letonja), 2/8

Go Tlogela Ntwa le go Latelela Kagiso (T. Niwa), 3/8

Kafa go Gobala go Fetotseng Botshelo Jwa me ka Gone (S. Ombeva), 5/8

Kgodiso e e Dirileng Gore ke Tshele Botshelo jo bo Mosola (E. Pandachuk), 11/8

Lenyora la Semoya le a Timolwa (L. Moussanett), 7/8

DIPHOLOGOLO LE DIMELA

Dikgwa Tsa Pula, 7/8

Dinonyane Tsa Diphofa Tse Dintle, 2/8

Go Itemela Dijo mo Tshingwaneng ya Gago, 12/8

Kubu, 5/8

Leitlho la Ntsu, 1/8

Phudugo e Kgolo (dikgokong), 3/8

Puisano, 10/8

Serapa sa Diphologolo sa Nairobi, 6/8

Tshimo ya Dipanana, 4/8

DITIRISANO TSA BATHO

Bongwana, 5/8

Go Kgerisa, 9/8

Puisano, 10/8

Tiriso E e Sa Siamang ya Diokobatsi mo Lelapeng, 4/8

KGOPOLO E E MO BAEBELENG

A Bakeresete ba Tshwanetse go Dira Dilo ka Tsela e e Tshwanang Gore ba Utlwane?, 5/8

A Bakeresete ba Tshwanetse go Humanega?, 1/8

A Bakeresete ba Tshwanetse go Itetla go Tshereanngwa?, 7/8

A go Siame go Tlhoa Batho ka Ntlha ya Lotso Lwa Bone?, 8/8

A Modimo o re Segofatsa ka Dikhumo?, 9/8

Boleo Jo bo Ka se Itshwarelweng, 2/8

Fa Wena le ba Losika Lwa Gago Lo se Mo Bodumeding jo bo Tshwanang, 11/8

Ke Eng se se Bontshang Gore Motho o Rata Dikhumo?, 4/8

Kgololesego ya go Itlhophela?, 3/8

Mekgwa e Mengwe ya Botshelo, 10/8

O ka Lwantsha Jang Dikeletso Tse di sa Siamang?, 12/8

Tila go Dirisa Puo e e Utlwisang ba Bangwe Botlhoko, 6/8

MAFATSHE LE BATHO

Diane Tsa Ba-Akan (Ghana), 4/8

Go ja O sa Dirise Dintshwana, (Ghana), 4/8

Serapa sa Diphologolo sa Nairobi (Kenya), 6/8

Siria, 2/8

St. Petersburg (Russia), 9/8

TSE DINGWE

A Ditlhako di go Lekana Sentle?, 3/8

Batho ba Etsa Tsela ya Mmopi ya go Bopa (tleloupu), 12/8

Dikoloi, Tsa Bogologolo le Tsa Gompieno, 1/8

Feshene, 9/8

Go Batla Tshedimosetso e e Boammaaruri (Internet), 2/8

Monyenyo, 2/8

‘O se Ka wa Lebala Sekhukhu!,’ 8/8

Fa e le gore o ka rata go bona tshedimosetso e e oketsegileng kana o ka rata mongwe a go etela kwa legaeng la gago go tla go ithuta Baebele le wena mahala, tsweetswee kwala o romele leina la gago le aterese ya kwa o nnang teng go Basupi ba ga Jehofa, Private Bag X2067, Krugersdorp, 1740, South Africa, kana kwa atereseng e e tshwanetseng e e mo lenaaneng le le mo tsebeng ya 5.