Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Index ya Bolumo ya Bo83 ya Tsogang!

Index ya Bolumo ya Bo83 ya Tsogang!

 Index ya Bolumo ya Bo83 ya Tsogang!

BASHA BA BOTSA JAANA

A ke Tlhoka Founo ya Selula?, 11/8

Go Lekeletsa Dilo Tse di Amanang le Masaitsiweng—Kotsi ya Gone ke Eng?, 2/8

Karo ya go Intlafatsa, 9/8

Ke Eng fa Batsadi Ba me Ba sa Nthate?, 10/8

Kgatelelo ya Balekane, 12/8

Kotsi ya go Intsha O sa Le Mmotlana ke Efe?, 1/8

Motho yo Nka Nnang le Ene, 5/8, 6/8, 7/8,

Nka Dirang Gore ke Kgatlhegelwe?, 8/8

Nka Rerela Jang Bana ba ke Tsenang Sekolo le Bone?, 3/8, 4/8

BASUPI BA GA JEHOFA

Kganetsano mo Thelebisheneng ka Basupi ba ga Jehofa, 8/8

Kopano ya Kgaolo ya “Baboledi ba ba Tlhoafetseng ba Bogosi,” 6/8

Namane e Tona ya Tiro ya go Namola (Texas, U.S.A), 12/8

BODUMEDI

Diabolo—A ke Motho wa Mmatota yo o Boikepo?, 3/8

Go Rapelela Kagiso, 11/8

“Go Nna le Bodumedi Jwa Gago ka Namana,” 5/8

BOITEKANELO LE KALAFI

AIDS, 11/8

Basha ba ba Ratang Boroko, 8/8

Dijo Tse di Otlang, 5/8

Haebolate, 5/8

Ke Fentse Bolwetse Jwa go Tshwenyega Maikutlo Morago ga go Belega, 8/8

Ke Swetswe ke Ngwana a Ise a Tsholwe, 4/8

Sireletsa Ditsebe Tsa Gago!, 6/8

Tswine ya Dinotshe—Phodiso e e Botshe, 3/8

DIPHOLOGOLO LE DIMELA

Ditshenekegi Tse e Leng Ditswerere mo go Latlheng Matlakala, 6/8

Pitse ya Naga, 2/8

Puo ya Diphologolo Tse di Tlhaga—Masaitsiweng a Tsela ya Diphologolo ya go Buisana, 4/8

Senō se se Lapolosang go Tswa mo Setlhareng Se se Sa Tlwaelesegang, 5/8

DIPOLELO TSA BOTSHELO

Go Kopana Gape re sa Lebelela (D. Sheets, M. Ruge), 11/8

Ke Nonotshitswe ke go Tshepa Modimo (R. Sacksioni-Levee), 1/8

Ke Tlogetse Dipolotiki go Nna Mokeresete Yo o Sa Tseyeng Letlhakore, (Ladislav Šmejkal), 7/8

DITIRISANO TSA BATHO

Bommè, 4/8

Go Gomotsa ba ba Hutsafetseng, 5/8

Lenyalo le Tshwanetse go Nna Kgolagano e e Nnelang Ruri, 2/8

Letsatsi la Lenyalo, 2/8

Malapa a Motsadi yo o Nosi, 10/8

DITLHOGO TSE DINGWE

Dikepe Tse Dikgolo (tse di thubang aese), 12/8

Dikotsi Tsa Tsela, 9/8

Dipalo, 9/8

Metshameko e e Kotsi, 10/8

Mmueledi wa Ntwa? (Alfred B. Nobel), 5/8

O ka Kgona go Ithuta Tlholego, 12/8

KGOPOLO E E MO BAEBELENG

A Bakeresete ba Tshwanetse go Rerela Batho ba Bangwe?, 6/8

A Modimo o Amogela Ntwa?, 5/8

A Modimo o Tla Itlhokomolosa Makoa a Rona?, 11/8

Boithutamarope, 10/8

Dithapelo Tse Modimo a di Utlwang, 9/8

Ditshwantsho Tse di Hepisang, 7/8

Go Ikutlwa o le Molato, 3/8

Go Sirelediwa ke Modimo, 4/8

Kafa Modimo a Ikutlwang ka Gone ka Bothubaki, 8/8

Mekete ya go Itumelela Ngwaga o Mosha, 1/8

Mikaele Moengele yo Mogolo, 2/8

Keresemose, 12/8

MAFATSHE LE BATHO

Bamasai—Batho ba ba Tlhomologileng ba Mebalabala, 3/8

Go Falola Seretse sa Lekgwamolelo (Congo [Kinshasa]), 11/8

MERERO LE MAEMO A LEFATSHE

A Kagiso ya Lefatshe ke Toro Fela?, 5/8

A go Tsaya Loeto ka Sefofane go sa Ntse go Babalesegile?, 12/8

Bafalodi ba Thoromo ya Lefatshe, 4/8

Batshabi, 2/8

Bokgoba, 7/8

Dibetsa Tse di Bofitlha, 10/8

Go Betšha, 8/8

Go Dirwa ga Lefatshe Seoposengwe, 6/8

Letsatsi la go Phutlhama ga Twin Towers, 1/8

Malapa a Motsadi yo o Nosi, 10/8

Mapodise—Ke Eng Fa re A Tlhoka?, 7/8

Matlakala, 9/8

Metshameko ya Bana—Bothubaki, 12/8

TSA ITSHOLELO LE DITIRO

Barutabana, 3/8

O Babalesegile go le Kana Kang Kwa Tirong?, 3/8

Pono e e Lekalekaneng ka Tiro, 3/8

SAENSE

A Saense le Bodumedi di ka Letlanngwa, 6/8

Fa go Nna Bosigo go le Motshegare, 9/8

Fa e le gore o ka rata go bona tshedimosetso e e oketsegileng kana o ka rata mongwe a go etela kwa legaeng la gago go tla go ithuta Baebele le wena mahala, tsweetswee kwala o romele leina la gago le aterese ya kwa o nnang teng go Basupi ba ga Jehofa, Private Bag X2067, Krugersdorp, 1740, South Africa, kana kwa atereseng e e tshwanetseng e e mo lenaaneng le le mo tsebeng ya 5.