Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Isagwe e re Tsholetseng?

Isagwe e re Tsholetseng?

 Isagwe e re Tsholetseng?

MOTHO ke karolo e nnye fela ya sotlhe se re tlotlileng ka sone. Ditshedi tsotlhe mo lefatsheng di na le seabe sa tsone se di se filweng ke Modimo. Rona mmogo le ditshedi tse di re dikologileng, re ipelela dilo di le dintsi—mo godimo ga tsotlhe, re ipelela kgakgamatso ya botshelo ka bojone. Ka ntlha ya seno, batho ba le bantsi ba ikutlwa ba latlhegetswe tota fa ditshedi tsa mofuta mongwe di nyelela.

Moitsesaense e bong Anthony C. Janetos, o ne a tlhalosa jaana fa a ne a kwala mo makasineng wa Consequences: “Ba le bantsi ba tla dumela gore jaaka setšhaba, re na le boikarabelo jwa go sireletsa polanete eno gore e kgone go tswelela pele e nniwa, le go nna balebedi ba ba nang le maikarabelo ba ditshedi tse di seng kana ka sepe tsa mefuta e e farologaneng tse di leng teng mo go yone gore batho ba solegelwa molemo gone jaanong le mo isagweng. Go dira jalo go batla gore motho a lemoge mosola wa ditshedi tsa mefutafuta—gore di re naya eng mo lefatsheng le gore re ka di dirisa jang—a bo a ikemisetse go di sireletsa.”

Go Ntse go Dirwang?

Ke boammaaruri gore go amega ga batho mo lefatsheng ka go nyelela ga ditshedi go dirile gore baemedi ba dipuso le ba mekgatlho e mengwe ba kopane mmogo gore ba kwale Tumalano ka Ditshedi Tsa Mefutafuta. Tumalano eno e e tlhalosang dilo ka botlalo e bontsha gore go sireletsa ditshedi tsa mefutafuta ke selo se batho botlhe ba amegileng ka sone.

Kgato e nngwe ya go tlhaloganya ditshedi tsa mefutafuta ke gore baitsethutotshelo, baitseikholoji le borasaense ba bangwe go dikologa lefatshe ba ne ba bolela fa ngwaga wa 2001-2 e le International Biodiversity Observation Year (IBOY). Diana Wall, e bong moitsethutotshelo kwa Colorado  State University yo e leng modulasetulo wa IBOY, o tlhalosa jaana: “Go ithuta ditshedi tsa mefutafuta go tla tlisa melemo e mentsi ka go fitlhelela dijini tse disha le dikhemikale tse di ka dirisiwang jaaka diokobatsi, go tokafatsa dijalo kgotsa go tsosolosa naga e e kgotletsweng.” Wall o oketsa jaana: “Se se botlhokwa le go feta ke gore go ithuta kwa mefuta e mesha ya ditshedi e leng gone, seabe sa tsone mo go bolokeng tikologo e itekanetse le kafa re ka di sireletsang ka gone go botlhokwa gore re dire ditshwetso tse di botlhale ka lefatshe la rona, dinoka le mawatle.”

Go Tlhokega Diphetogo Tse Dikgolo

Le mororo go dirilwe kgatelopele nngwe e e molemo, maiteko ao e ne e le a go alafa matshwao fela e seng bothata. Go ya ka babatlisisi, gone jaanong batho ga ba na nako e e lekaneng. Jaaka fa Ruth Patrick, wa Academy of Natural Sciences kwa Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A., a ne a akanya ka se a neng a se bitsa “kgonagalo ya go nyelela ga ditshedi tsa mefutafuta,” o ne a konela ka gore “nako e botlhokwa . . . Go tlhokega gore go tsewe kgato ya makgaolakgang ka bonako.” Go dira gore ditshedi tsa mefuta e e farologaneng di se ka tsa tlhola di nyelela, motho o tshwanetse go fetola ka bonako tsela e a tshwarang polanete eno ka yone le dilo tse di tshelang tse di leng mo go yone. Go tlhokega se se fetang gore go tsewe dikgato tsa go baakanya tshenyo e e setseng e dirilwe. “Ka jalo mathata a go sireletsa ditshedi tsa mefuta e e farologaneng ga a ka ke a kgaoganngwa le kgangkgolo ya go aga . . . setšhaba,” go bolela jalo World Resources Institute.

Go fitlhelela mokgele o o ntseng jalo go tla batla gore go dirwe diphetogo tse dikgolo mo setšhabeng. Buka ya setlhogo se se reng Caring for the Earth e bolela gore bolebedi jo bo nang le maikarabelo bo tlhoka “melaometheo, diikonomi le mekgatlho ya batho tse di farologaneng le tse dintsi tse di leng teng gompieno.”

Baebele e bontsha sentle gore batho ruri ga ba ka ke ba kgona go tlisa diphetogo tse di ntseng jalo. Jeremia 10:23 e bolela jaana: “Ke itse sentle, tlhe Jehofa, gore tsela ya motho wa mo lefatsheng ga se ya gagwe. Ga se ga motho yo o tsamayang ka dinao go kaela dikgato tsa gagwe.” (Diane 20:24) Seno se ile sa bonala se le boammaaruri go ralala hisitori yotlhe, mme matswela a gore batho ba tlhokomologe molaomotheo ono a dirile gore re lebane le “dinako tsa mathata tse go leng boima go lebana le tsone” tse go buiwang ka tsone mo go 2 Timotheo 3:1-5. Ditemana tseno gape di re bontsha gore dinako tseno tsa mathata di bakwa ke go akanya ga batho ka tsela e e sa siamang. Ka jalo, go fitlha batho ba fetoga, tharabololo epe fela ya mathata a re lebaneng le one ke ya nakwana fela.

Fa moitsesaense mongwe yo o itsegeng thata mo lefatsheng e bong Dr. Jane Goodall a ne a botsolodiwa, o ne a bolela gore go senngwa ga lefelo la bonno la ditshedi “gantsi go amana le go nna pelotshetlha mo go tsa ikonomi le go rata dikhumo mo dinageng tse di tlhabologileng.” Mme moithutadimela e bong Peter Raven, mokwaledi wa pele wa National Academy of Sciences ya United States, o ne a tlhagisa gore “botlhokakitso, go sa kgathale, lehuma le bopelotshetlha di baka mathata a kotsi ya one e leng gore a ka fetola Lefatshe gotlhelele gore le nne maswe le go feta.” Ka jalo, mengwe ya mekgwa e e tshwanetseng go fetolwa e akaretsa bopelotshetlha, bogagaru, botlhokakitso, go sa akanyetse dilo kwa pele le go se akanyetse ba bangwe.

Kgabagare Ditshedi Tsa Mefutafuta di Tla Sirelediwa

Go a utlwala he go bo Mmopi wa ditshedi tsa mefuta e mentsintsi jaana a amegile ka isagwe ya popo ya gagwe. Baebele e re bolelela gore go ise go ye kae, Modimo o tla tsaya kgato ka “go senya ba ba senyang lefatshe.”—Tshenolo 11:18.

A Modimo o tla tsosolosa ditshedi tsa mefuta e e farologaneng tse di ileng tsa nyelela ka ntlha ya go bo batho ba senya lefatshe? Fa e le gore Mmopi o eletsa gore diphologolo tse di nyeletseng di nne teng gape mo lefatsheng, ga go na pelaelo gore a ka di bopa sesha mo isagweng. Go ntse fela jalo le ka dimela tse di nyeletseng. Mme e re ka Baebele e sa re bolelele, ga go kitla go nna botlhale go fopholetsa malebana le kgang eno.

Se puso ya Modimo e se tlhomamisang ke gore setshedi sengwe le sengwe se se mo lefatsheng se tla segofadiwa. Mopesalema o bolela jaana: “A lefatshe le ipele. A lewatle le sume, le tsotlhe tse di mo go lone; a naga e itumele, le tsotlhe tse di mo go yone. Mme ditlhare tsotlhe tsa sekgwa di tla opela ka boitumelo.”—Pesalema 96:11, 12, New International Version.