Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Nka Tlwaelana Jang le Mmèmogolo le Rremogolo?

Nka Tlwaelana Jang le Mmèmogolo le Rremogolo?

 Basha ba Botsa Jaana . . .

Nka Tlwaelana Jang le Mmèmogolo le Rremogolo?

“Borremogolo ba me ka bobedi ba rata go tlhaba mainane. Mainane a bone a nthusa gore ke kgone go tlhaloganya maikutlo a me.”—Joshua.

GO KILE ga bo go na le nako e go neng go tlwaelegile gore maloko a lelapa a dikokomana di le mmalwa a nne mmogo—mo legaeng le le lengwe. Go tsalana thata le bommèmogolo le borremogolo go ne go tlwaelegile.

Gompieno, bana ba kgaoganngwa le bommèmogolo le borremogolo ke go bo ba nna kgakala thata le bone. Mo godimo ga moo, malapa a mantsi a thubilwe ke tlhalo. The Toronto Star e ne ya bega gore “bommèmogolo le borremogolo le bone ba ka nna ba amiwa ke tlhalo ka tsela ya gore ba thibelwe go bona bana ba bana ba bone ba ba ba ratang.” Mo mabakeng a mangwe, bothata ke gore basha ba bantsi ga ba lebe batho ba ba godileng ka tsela e e siameng, ba ba tsaya e le batho ba ba fetilweng ke nako, e bile ba sa kgatlhegele dilo tse bone ba di kgatlhegelang. Matswela e nna afe? Basha ba bantsi ga ba tlwaelana le bommaabonemogolo le borraabonemogolo ka tsela e ba ka bong ba ba tlwaetse ka yone.

Seno se utlwisa botlhoko tota. Jaaka setlhogo se se fetileng mo motseletseleng ono wa ditlhogo se bontshitse, go molemo, go mosola e bile gape go monate gore motho a nne le botsalano jo bogolo le borraagwemogolo le bommaagwemogolo—segolobogolo fa ba boifa Modimo. * Mosetsana mongwe yo o mo dingwageng tsa bolesome yo o bidiwang Rebekah o bolela jaana ka mmaagwemogolo le rraagwemogolo: “Re kgona go tshega mmogo ka metlha.” Mosha mongwe yo o bidiwang Peter ka tsela e e tshwanang a re: “Ga ke tshabe go ba bolelela kafa ke ikutlwang ka teng kgotsa ka maikaelelo a me. Ka dinako tse dingwe ke ikutlwa ke gololesegile fa ke na le bone go na le fa ke na le batsadi ba me. Ke akanya gore nka bua le mmèmogolo le rremogolo ka sengwe le sengwe fela.”

Go tweng ka wena? Gongwe o ne o tlwaetse mmagomogolo le rragomogolo thata fa o ne o sa ntse o le mmotlana. Mme jaanong ka gonne o le mo dingwageng tsa bolesome, e ka nna ya tswa e le gore ga o a dira maiteko a a kalo a go godisa botsalano joo bosheng jaana. Fa go ntse jalo, molaomotheo wa kgakololo ya Baebele o o mo go 2 Bakorintha 6:11-13 o ka dirisiwa fano, wa go ‘pitlologa’ mo tseleng e o ba ratang ka yone. Potso ke gore, Jang?

Go Tsaya Kgato Pele

‘Go pitlologa’ go raya go tsaya kgato pele. E bile tota, Baebele ya re: “O se ka wa gana ka molemo mo go ba o ba tshwanetseng, fa go le mo maatleng a seatla sa gago go o dira.” (Diane 3:27) Fa o ne o sa ntse o le mmotlana, o ka tswa o ne o se na  “maatla” a a kalo a go dira sepe ka botsalano jwa gago le mmagomogolo le rragomogolo. Mme jaanong ka gonne o le mogolwanyane, e bile gongwe o le mogolo yo mmotlana, o ka nna wa fitlhela gore go na le dikgato di le mmalwa tse o ka di tsayang.

Ka sekai, fa e le gore mmagomogolo le rragomogolo ba nna gaufi, o ka nna wa itlwaetsa go nna o ba etela ka metlha. A go a lapisa? Gongwe, fa o nna fela o didimetse. Ka jalo simolola motlotlo! O ka bua ka eng? Molaomotheo wa Baebele o o mo go Bafilipi 2:4 o a thusa. O re bolelela gore re ‘tlhokomele, e seng go kgatlhegela dilo tse di amang rona fela, mme gape go kgatlhegela le dilo tse di amang ba bangwe.’ Ka mafoko a mangwe, o kgatlhegele mmagomogolo le rragomogolo. Dira gore ba bue ka dilo tse ba di ratang. Ba ikutlwa jang? Ba ntse ba dira eng? Ba ka nna ba rata go bua ka dilo tsa mo nakong e e fetileng. Ka jalo ba botse gore botshelo bo ne bo ntse jang fa ba ne ba sa ntse ba le babotlana. Kgotsa gore rrago kgotsa mmago o ne a ntse jang fa a ne a sa ntse a le mmotlana. Fa e le gore mmagomogolo le rragomogolo ke Bakeresete, ba botse gore ke eng se se dirileng gore ba kgatlhegele boammaaruri jwa Baebele.

Gantsi bommèmogolo le borremogolo ba na le kitso e ntsi thata ka hisitori ya lelapa, mme ba ka tswa ba rata go go tlosa bodutu ka dipolelo tse di kgatlhang. Eleruri o ka dira gore lo dire dilo tse di monate ka nako e o tla bong o na le bone. Leka go botsolotsa mmagomogolo le rragomogolo, gongwe o kwala dintlha, o gatisa mantswe a bone kgotsa o ba tsaya bidio. Fa o sa itse gore o ba botse eng, kopa batsadi ba gago gore ba go thuse ka dipotso tse di tshwanetseng tse o ka di ba botsang. Gongwe o ka ithuta dilo tse dintsi tse di tla go thusang gore o tlhaloganye mmagomogolo le rragomogolo botoka, batsadi ba gago, le wena ka bowena o itlhaloganye botoka. Joshua o bolela jaana, “Borremogolo ba me ka bobedi jwa bone ba rata go tlhaba mainane. Mainane a bone a nthusa gore ke tlhaloganye maikutlo a me.”

Le fa go ntse jalo, o se ka wa lebala gore rragomogolo le mmagomogolo le bone ba kgatlhegela botshelo jwa gago le dilo tse o di dirang. Fa o ba bolelela dilo tse o di dirang, o dira gore ba nne karolo ya botshelo jwa gago. Seno ruri se tla dira gore lo atamalane thata. Mosha mongwe kwa Fora yo o bidiwang Igor o bolela jaana: “Nna le mmèmogolo re rata go nwa tee mmogo kwa khefing, re bua ka dilo tse re ntseng re di dira bosheng.”

Re ka Dira Eng Mmogo?

Fa lo setse lo simolotse go tlotla mmogo, gongwe lo ka dira dilo dingwe mmogo. Fa o ka akanyetsa kwa pele, o ka nna wa bona dilo tse dintsi tse lo ka di dirang mmogo. Dara yo mmotlana o gakologelwa jaana: “Bommèmogolo ba me ka bobedi ba nthutile go apaya, go apaya maungo le go a tsenya mo mabotlolong, go baka, go godisa dimela le go tlhokomela tshingwana.” Amy o kile a nna le bommaagwemogolo le borraagwemogolo mo meletlong ya lelapa le go ya le bone malatsing a boikhutso. Go ya ka gore ba na le dingwaga tse kae, bommèmogolo le borremogolo bangwe ba matlhagatlhaga. Aaron o rata go tshameka kolofo le mmaagwemogolo. Joshua o tshwara ditlhapi le borraagwemogolo e bile o dira ditiro tse dingwe mo ntlong le bone.

Fa e le gore rragomogolo le mmagomogolo ke baobamedi ba ga Jehofa, go tla nna monate le go feta fa o nna le seabe le bone mo dilong dingwe tsa kobamelo ya lona, jaaka go bua le ba bangwe ka Baebele. Igor o ne a ya le mmaagwemogolo kwa kopanong ya ditšhabatšhaba ya Basupi ba ga Jehofa kwa Poland. O bolela jaana, “E ne e le tiragalo e e sa lebalesegeng e re sa ntseng re rata go bua ka yone.” Ke boammaaruri gore ga se bommèmogolo le borremogolo botlhe ba ba kgonang go tsamaya mafelo. Le fa go ntse jalo, go ntse go le molemo go dirisa nako o na le bone.

Boswa Jwa Semoya

Mo metlheng ya Baebele mosadi yo o bidiwang Loise o ne a dira karolo ya botlhokwa thata go thusa morwa wa ngwana wa gagwe, Timotheo, gore a nne monna yo o tlhomologileng yo o ratang Modimo. (2 Timotheo 1:5) Ga go gakgamatse go bo bommèmogolo le borremogolo ba bantsi ba Bakeresete ba dira se se tshwanang gompieno. Joshua o bolela jaana mabapi le bommaagwemogolo le borraagwemogolo: “Ba diretse Jehofa ka lobaka lo lo fetang lo ke setseng ke lo tshetse, ka jalo ke ba tlotla thata, e seng fela ka gonne e le bommèmogolo le borremogolo mme ka gonne e le baboloka bothokgami.” Amy o bolela jaana: “Bommèmogolo le borremogolo ka metlha ba bolela kafa ba kgothalang ka teng e bile ba itumelang ka teng fa ba mpona ke direla Jehofa ka boikanyego. Mme go bona sekao sa bone se se molemo le tlhoafalo ya bone e le babulatsela [baefangele ba nako e e tletseng] go nkgothaditse gore ke tswelele mo tirelong ya bobulatsela.”

 Chris o bitsa mmaagwemogolo “motho yo o nkgothaditseng thata gore ke ithute mme ke gatele pele.” O oketsa ka gore: “Le ka motlha nka se lebale a bua a re ‘re tshwanetse go direla Jehofa ka bojotlhe jwa rona.’” Mmémogolo wa ga Pedro le rraagwemogolo ba nnile le karolo e kgolo thata go mo thusa gore a gole semoyeng. O bolela jaana: “Maitemogelo a bone a nthusitse thata. Mmèmogolo le rremogolo ba ne ba tsamaya le nna ka metlha fa re ya go rera, mme ke anaanela seo thata.” Ee, go atamalana le bommèmogolo le borremogolo ba ba boifang Modimo go ka go thusa gore o direle Modimo ka botlalo.

Bommèmogolo le Borremogolo ba ba Nnang Kgakala

Go tweng fa bommagomogolo le borragomogolo ba nna kgakala? Fa go kgonega, leka gore o ba etele ka metlha. Fa o sa ba etela, dira se o ka se kgonang gore o ikgolaganye le bone. Hornan o bona mmaagwemogolo le rraagwemogolo gararo fela ka ngwaga, mme o bolela jaana: “Ke ba founela Sontaga mongwe le mongwe.” Dara yo le ene a nnang kgakala le bommaagwemogolo le borraagwemogolo, o bolela jaana: “Ba kgatlhegela botshelo jwa me thata, mme nna le bone re leletsana mogala kgotsa re romelelana melaetsa ya E-mail mo e ka nnang beke le beke.” Ga go na molato ope ka go dirisa E-mail le go letsa mogala, mme o se ka wa nyatsa se se ka dirwang ke lekwalo le le kwadilweng ka seatla. Basha ba bantsi ba gakgamadiwa ke go bona gore bommaabonemogolo le borraabonemogolo ba beile makwalo otlhe a ba a ba kwaletseng fa e sale ba le babotlana. Makwalo a ka balwa gantsintsi fela—e bile a anaanelwa. Ka jalo o tlhomamise gore o a kwala!

Bommèmogolo le borremogolo ba rata bana ba bana ba bone ka tsela e e kgethegileng thata. (Diane 17:6) Go na le ditsela tse dintsi tsa gore o tswelele o na le botsalano le bommagomogolo le borragomogolo, le fa ba ka tswa ba nna gaufi kgotsa ba nna kgakala. Tsweetswee dira maiteko.

[Ntlha e e kwa tlase]

^ ser. 6 Bona setlhogo “Basha ba Botsa Jaana . . . Ke Eng fa ke Tshwanetse go Tlwaelana le Rremogolo le Mmèmogolo?” mo makasineng wa rona wa May 8, 2001.