Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Inshorense e Mongwe le Mongwe a e Tlhokang

Inshorense e Mongwe le Mongwe a e Tlhokang

 Inshorense e Mongwe le Mongwe a e Tlhokang

LE FA o ka tswa o nna kwa lefelong le inshorense e tlwaelegileng thata kwa go lone kana kwa go se nang diinshorense le e seng, go na le mofuta mongwe wa inshorense e motho mongwe le mongwe a ka nnang le yone e bile e le e tota a tshwanetseng go nna le yone. E re ka lefoko “inshorense” le ka bolela “tsela ya go tlhomamisa gore o sireletsegile kana o babalesegile,” he o ka bona jang mofuta o o ntseng jalo wa inshorense?

O ka dira jalo ka go tsaya dikgato tse di maleba tsa go fokotsa dikotsi tse di ka nnang tsa go tlhagela. Baebele e bolela gore rotlhe re amiwa ke “motlha le tiragalo e e sa bonelwang pele.” (Moreri 9:11) Le fa go ntse jalo, fa motho a sa dire dilo tse di ka tsenyang botshelo jwa gagwe mo kotsing go sa tlhokege, o tla bo a fokotsa maemo a a ka nnang a dira gore a gobale kana a senyegelwe ke dilo.

Akanya ka Isagwe

Go bontsha botlhale jo bo mosola go a sireletsa. Ka nako ya letlotlo, o ka nna wa tswa o kgona go beela sengwe kwa thoko ka gonne ditlamelwana tsa pula di baakanngwa go sa le gale—nako e o tla bong o tlhoka ka yone. Mo metlheng ya bogologolo monna mongwe yo o boifang Modimo e bong Josefa o ne a itshupa e le “monna yo o nang le temogo le yo o botlhale” ka go bolokela naga yotlhe ya Egepeto dijo ka nako ya letlotlo. E ne ya re moragonyana fa naga e itewa ke leuba, ditiro tsa ga Josefa ga di a ka tsa tlamela Baegepeto fela mme gape di ne tsa tlamela le ba lelapa la gagabo.—Genesise 41:33-36.

Gape go nna tekatekano mo tseleng e re dirisang madi ka yone go ka re sireletsa. Re ka somarela madi le go fokotsa go ngomoga pelo ka go kgaotsa go nna re batla dilo tse di rekisiwang tsa sesheng, go latelela feshene kana boitlosobodutu jwa sesheng jaana—e leng dilo tse di sa re tlisetseng pabalesego ya mmatota. Tota e bile, jaaka go setse go boletswe, fa motho a na le dilo di le dintsi tse di bonalang, go nna motlhofo thata gore di utswiwe kana gore a senyegelwa ke tsone.—Luke 12:15.

Amega ka Pabalesego

Re ka fokotsa bontsi jwa dikotsi mo botshelong fa re amega ka pabalesego. Ke dikotsi di le kae tse di garolang pelo tsa dikoloi tse di ka bong di sa direge fa motho mongwe le mongwe a ka bo a ne a kgweetsa ka kelotlhoko le ka lobelo lo lo babalesegileng? Gape, akanya gore ke batho ba le ba kae ba ba ka bong ba sa swa fa go ka bo go se na motho ope yo o  kgweetsang a lapile thata kana a sena go nwa bojalwa. Gape go na le dikotsi tse dingwe tsa go kgweetsa tse re ka kgonang go di laola.

Ka sekai, kwa dinageng di le mmalwa molao ga o letle batho go dirisa difouno tsa cellular fa ba ntse ba kgweetsa. Patlisiso nngwe e ne ya bolela gore go dirisa difouno tseno ka tsela e e ntseng jalo go oketsa selekanyo se kotsi e ka nnang gone ka sone ganè. Selekanyo seno se lekana le sa bodiphatsa jwa kotsi e e ka bakwang ke motho yo o kgweetsang a na le diperesente di le 0,1 tsa bojalwa mo mading, e leng seemo se kwa mafelong a le mantsi molao o bolelang gore fa motho a le mo go sone o tagilwe thata gore a ka kgweetsa.

Go ipofa ka metlha ka mabanta a ditulo a koloi le gone go fokotsa dikotsi tse di ka dirang gore bakgweetsi le bapagami ba swe. Le fa go ntse jalo, le ka motlha o se ka wa akanya gore go nna le dilo tseno tse di sireletsang tse di jaaka mabanta a ditulo le dikgetsi tse di tletseng moya tse di nnang fa pele ga mokgweetsi mo koloing kana go nna le inshorense go bolela gore go nna botlhaswa go ntse go siame fela. Dipatlisiso di bontsha gore go akanya jalo go baka dikotsi tse dingwe gape.

Gape, go amega ka pabalesego ke inshorense e e molemo kwa gae le kwa tirong. A lefelo le o nnang mo go lone le le o berekang mo go lone le nna le le phepa e bile le se na kotsi? A o ko o lebe go go dikologa. A go na le sengwe mo tseleng se se ka kgopang batho? A dilo tse di bogale kana tse di mogote—ditofo, dihitara, diaene—di beilwe mo di ka segang kana mo di ka fisang batho gone? A go tletse dipampiri kana dilo tse dingwe tse di ka tukang motlhofo fela? Ela tlhoko thata dikotsi tse di ka tlhagelang bana. Ka sekai, a bojalwa le metswako yotlhe e e botlhole e e phepafatsang di beilwe mo mafelong a bana ba bannye ba ka se kang ba kgona go di fitlhelela?

Tlhokomela Boitekanelo Jwa Gago

Fa o tlhokomela boitekanelo jwa gago ka tsela e e lekalekaneng, o ka fokotsa dilo tse di ka dirang gore o lwale. Mo kgannyeng eno, kitso e ka nna inshorense ya gago. Ela tlhoko dilo tse di ka tsenyang boitekanelo jwa gago mo kotsing, mme o itlhaganelele go dira sengwe ka bonako fa o utlwa o nna le mathata a botsogo. Selo se se botlhokwa le go feta ke go ithuta kafa o ka tlhokomelang boitekanelo jwa gago le jwa ba lelapa la gago ka gone. Gakologelwa seane sa bogologolo: “Thibelo e gaisa kalafi.”

Tsogang! ga e bolo go naya batho tshedimosetso e e ba kgothaletsang go tshela tumalanong le melaometheo ya Baebele mme ka jalo seno se dira gore ba se itlwaetse mekgwa le botshelo jo bo senyang boitekanelo jwa bone. Ka sekai, gareng ga ditlhogo di le dintsi tse Tsogang! e buileng ka tsone go ile ga buiwa ka botlhokwa jwa go nna phepa, go ja dijo tse di siameng, go robala boroko jo bo lekaneng le go ikatisa ka metlha mmogo le botlhokwa jwa go laola bothata jwa go ngomoga pelo le lobelo lo botshelo bo tsamayang ka lone.

Mofuta o o Botlhokwa Thata wa Inshorense

Mo lefatsheng leno le le sa itekanelang, inshorense e ka nna sedirisiwa se se mosola thata, le fa go ntse jalo, ga go na inshorense epe e e ka re sireletsang ka botlalo kana ya re busetsa ka botlalo  dilo tsotlhe tse re senyegetsweng ke tsone. Mme go na le batho bangwe ba ba tlhomamisegileng gore ga ba kitla ba tlogelwa ba le nosi fela, le fa ba ka tswa ba na le inshorense kana nnyaa. Ka ntlha yang? Ka gonne fa masetlapelo a tlhasela, balatedi ba boammaaruri ba ga Jesu Keresete—ba ba direlang Rraagwe, e bong Jehofa Modimo—ba dira se ba ka se kgonang go tlhofofaletsana mekgweleo.—Pesalema 83:18; Jakobe 2:15-17; 1 Johane 3:16-18.

Mo godimo ga moo, Jehofa ka boene o solofetsa gore ga a ka ke a latlha batlhanka ba gagwe ba ba ikanyegang. Mopesalema wa Baebele o ne a kwala jaana: “Fa rre le mme ba ne ba ka ntlogela, Jehofa o ne a tla ntshola.” (Pesalema 27:10) E re ka Jehofa e le Motswedi wa botshelo, a ka kgona go tsosa batho ba ba swang, mme go ya ka Baebele, o neile Morwawe, e bong Jesu Keresete, maatla a go tsosa baswi. (Pesalema 36:9; Johane 6:40, 44) Le fa go ntse jalo, Lefoko la Modimo le bontsha gore go go kitla go tsosiwa batho botlhe. (Johane 17:12) Ka jalo, re ka tlhomamisega jang gore Modimo o tla re gakologelwa ka nako ya tsogo?

Tota e bile, Jesu o ne a bua ka mofuta wa inshorense o o ikanyegang go gaisa yotlhe mo Therong ya gagwe e e itsegeng thata ya kwa Thabeng. O ne a bolela jaana: “Tlogelang go ipolokela matlotlo mo lefatsheng, mo motoutwane le ruse di jang gone, le mo magodu a thubang gone a ba a utswa. Go na le moo, ipolokeleng matlotlo kwa legodimong, kwa motoutwane le fa e le ruse di sa jeng gone, le kwa magodu a sa thubeng gone a ba a utswa. Gonne kwa letlotlo la gago le leng gone, le pelo ya gago e tla nna gone koo.”—Mathaio 6:19-21.

Gantsi batho ba akanya go ipolokela madi a mantsi ka tsholofelo ya gore a tla dira gore ba tshele botshelo jo bo manobonobo fa ba setse ba tsofetse. Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a tlhalosa mofuta o o babalesegileng thata wa inshorense. Tlhwatlhwa ya one ga e ka ke ya lekanngwa le sepe, mme le ka motlha inshorense eno ga e ka ke ya palelwa! O ne a tlhalosa jaana: “Seno se raya botshelo jo bo sa khutleng, go tsenya kitso ka ga gago, Modimo yo o esi wa boammaaruri, le ka ga yo o mo romileng, e bong Jesu Keresete.”—Johane 17:3.

Ka go nna le kitso e e tlhomameng ka Modimo le Morwawe le go dirisa se re ithutang sone mo matshelong a rona, re tla itirela leina le lentle le Modimo. (Bahebera 6:10) Moaposetoloi Petere le Johane boobabedi, ba theile ditumelo tsa bone mo thutong ya Mong wa bone, e bong Jesu Keresete, ba ne ba gatelela gore tsamaiso eno ya gompieno e e laolwang ke motho e tlile go fela. Le fa go ntse jalo, Johane o ne tlhalosa jaana: “Yo o dirang thato ya Modimo o ntse ka bosaengkae.”—1 Johane 2:17; Mathaio 24:3, 14; 2 Petere 3:7, 13.

Re ka tlhomamisega gore fa re direla Modimo, go bo go direga gore re swe, o tla re tsosa kana fa re ka tshela go fitlha ka nako ya fa a tlisa tsamaiso eno ya dilo kwa bokhutlong jwa yone, o tla re boloka re tshela a bo a re tsenya mo lefatsheng la gagwe le lesha la tshiamo. Eleruri, tsholofetso ya Modimo ke go “phimola dikeledi tsotlhe mo matlhong a [rona]” le go dira “dilo tsotlhe disha.” (Tshenolo 21:4, 5) Go direla Modimo le go ikanya ditsholofetso tsa gagwe ruri ke inshorense e e molemo go di gaisa tsotlhe. Mme motho mongwe le mongwe a ka nna le yone.

[Ditshwantsho mo go tsebe 26, 27]

Go amega ka pabalesego le boitekanelo ke mofuta wa inshorense

[Setshwantsho mo go tsebe 28]

Go ithuta ka Modimo le go dira thato ya gagwe ke inshorense ya isagwe e e molemo go di gaisa tsotlhe