Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Ke Eng se Nonyane E ka Se Rutang Legolegwa?

Ke Eng se Nonyane E ka Se Rutang Legolegwa?

 Ke Eng se Nonyane E ka Se Rutang Legolegwa?

KA MMEGADIKGANG WA TSOGANG! MO AFRIKA BORWA

GO YA ka Sunday Tribune ya kwa Durban, mo Afrika Borwa, dinonyane di na le seabe se se rileng mo go nolofatseng dipelo tsa magolegwa kwa Kgolegelong ya Pollsmoor. Gone jaanong magolegwa a le 14 a tsere karolo mo thulaganyong e e akaretsang go tlhokomela dipapalagae mo diseleng tsa bone.

Thulaganyo eno e dira jang? Legolegwa lengwe le lengwe le le tsereng karolo le na le sethuthusi sa nakwana mo seleng ya lone. Lemphorwana le newa legolegwa gore le le tlhokomele, mme le jesa nonyanenyana eno ka letsogo ura nngwe le nngwe kana di le pedi, motshegare le bosigo, dibeke di ka nna tlhano. Morago ga moo nonyane eno e bewa mo serobing, se le sone se nnang mo seleng. Fa nonyane eno e godile, e a rekisiwa. Magolegwa mangwe a rata dinonyane tsa one mo e leng gore ba a lela fa ba tshwanelwa ke go kgaogana le tsone.

Go ile ga tlhokomelwa gore le e leng dikebekwa tse di setlhogo thata di ne tsa nna neneketso le bonolo thata fa ba sena go bua mmogo le go tlhokomela dinonyane tseno letsatsi le letsatsi. Legolegwa lengwe le ne la bolela jaana: “Ke kgwabofatsa dinonyane, mme le tsone di nkgwabofaditse.” Le lengwe lone la re dinonyane di mo rutile go nna pelotelele le go nna le boikgapo. Legodu lengwe le le neng le tshwerwe le bolela gore go tlhokomela nonyane go dirile gore a lemoge gore go nna motsadi “ke boikarabelo jo bogolo”—sengwe se a sa se dirang mo baneng ba gagwe fa a ne a sa ntse a gololesegile.

Go tlhokomela dinonyane tseno go na le molemo o mongwe gape mo magolegweng. Wikus Gresse, yo o simolotseng thulaganyo eno o bolela jaana: “Ka bokgoni jo ba bo ithutang fano, ba ka bona tiro mo bathong ba ba ruileng dinonyane kana mo ngakeng ya malwetse a diphologolo fa ba gololwa.”